Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Støj for tilsynsmedarbejdere EnviNa – maj 2013. Virksomhedsmiljø Introduktion Jesper Thomsen •Biolog •Ansat ved kommunen siden 1. november 1996 •Tilsyn.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Støj for tilsynsmedarbejdere EnviNa – maj 2013. Virksomhedsmiljø Introduktion Jesper Thomsen •Biolog •Ansat ved kommunen siden 1. november 1996 •Tilsyn."— Præsentationens transcript:

1 Støj for tilsynsmedarbejdere EnviNa – maj 2013

2 Virksomhedsmiljø Introduktion Jesper Thomsen •Biolog •Ansat ved kommunen siden 1. november 1996 •Tilsyn med virksomheder siden 1998. Ansat i afdelingen Miljø og Klima i Center for Natur, Miljø og Byggeri i Teknik og Miljø •Tilsyn med tekstilvirksomheder, træ- og møbelindustri, skydebaner m.v. •Støjsager (skydebaner, restaurationer m.v.) •Miljøudtalelse i byggesager •Midlertidige aktiviteter •Blandet landhandel….

3 Virksomhedsmiljø Typiske støjkilder på virksomheder •Faste kilder •Mobile kilder •Støjdatabogen: industrielle støjkilder

4 Virksomhedsmiljø Typiske støjkilder på virksomheder Faste kilder Filteranlæg (mange typer), eks. til træstøv, metalstøv osv. Støj fra motordel, støj fra transporten i rørføringer, støj fra filterenheden og støj fra afkastet. Ventilationsanlæg Skorstene

5 Virksomhedsmiljø Typiske støjkilder på virksomheder Rørføringer – specielt i forbindelse med bukninger, støj fra lufttransport af diverse emner. Kompressorer, herunder kølekompressorer Luftindtag, kan være et overset led støjmæssigt! Komprimatorer, specielt udendørs placerede

6 Virksomhedsmiljø Typiske støjkilder på virksomheder Neddelere, eksempelvis træknusningsanlæg Maskinstøj, udstråling fra produktionshaller

7 Typiske støjkilder på virksomheder Mobile kilder Varemodtagelse og forsendelse, kørsel med lastvogne, af- og pålæsning (gittervogne, trucks, palleløftere m.v.). Intern transport, trucks og andre køretøjer. Parkeringsoperationer, herunder evt. tomgangskørsel.

8 Gennemførelse af et tilsyn med fokus på støjende aktiviteter Tilsynsopgaven indebærer blandt andet at: -Kontrollere at vilkår fastsat i godkendelser og tilladelser overholdes. -Påbud og forbud efterkommes. -Sikre, at forurening fra virksomheder, anlæg og lignende, der ikke er reguleret af tilladelser, godkendelser eller påbud, ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor.

9 Gennemførelse af et tilsyn med fokus på støjende aktiviteter Støj kan være en drilsk størrelse ved tilsyn: -Kun et øjebliksbillede af produktionen og dermed de støjende aktiviteter/processer. -Selv om der så på tilsynstidspunktet er tale om fuld produktion, så kan være svært at få overblik over det samlede støjbidrag til omgivelserne (vejr, baggrundsstøj m.v. umuliggør typisk en orienterende måling ved en nabo). Bud på hvilke forhold man skal være opmærksom på ved tilsynet, når kontrolpunktet er støj.

10 Virksomhedsmiljø Gennemførelse af et tilsyn med fokus på støjende aktiviteter God forberedelse er som altid vigtig, støj ingen undtagelse! -Virksomhedstype. - Er der miljøgodkendelse? - §42 virksomhed, hvor der er givet støjpåbud? - Autoværksted? -Er der ”Miljømåling – ekstern støj” (kortlægning/målinger)? -Har der tidligere været klager over støj? -Hvad er der noteret om støjforhold i seneste tilsynsrapport? -Har virksomheden skiftet ejer siden sidste tilsyn? -Byggesager siden sidste tilsyn? -Virksomhedens beliggenhed?

11 Virksomhedsmiljø Gennemførelse af et tilsyn med fokus på støjende aktiviteter Virksomheder, hvor der er ”Miljømåling – ekstern støj” Giver overblik over hvilke støjende kilder der er forudsat i drift på hvilke tider af døgnet og i hvor længe. Gælder også interne transportveje. Andre forudsætninger såsom evt. støjskærme er beskrevet. Er porte forudsat åbne eller lukkede? Det er også angivet hvilke støjende aktiviteter/anlæg der ikke er taget med, da de skønnes uvæsentlige.

12 Gennemførelse af et tilsyn med fokus på støjende aktiviteter

13 Virksomhedsmiljø Gennemførelse af et tilsyn med fokus på støjende aktiviteter Tjek ved tilsynet om der er kommet nye støjkilder og om driftstiden på de eksisterende er udvidet! Overholdes evt. driftsvilkår? Tjek om de beskrevne støjdæmpninger, herunder skærme/volde er intakte! Tjek om der er sket ændringer i de interne transportveje! Tjek om porte/døre står åbne, og om der er skiltning der angiver de skal være lukkede!

14 Gennemførelse af et tilsyn med fokus på støjende aktiviteter Vurdér om der er grundlag for at kræve opdatering af ”Miljømåling – ekstern støj”, eksempelvis ved at virksomheden får gennemgået støjkortlægningen, og tilføjet nye kilder og evt. fjernet udgåede kilder.

15 Virksomhedsmiljø Gennemførelse af et tilsyn med fokus på støjende aktiviteter Virksomheder hvor der ikke er tilgængelig støjdokumentation -Beliggenhed - Er der boliger lige op til virksomheden? - Anden støjfølsom anvendelse i nærheden? -Skaf overblik over potentielt væsentligt støjende kilder - Til/fra kørsel af varer, intern transport aften/nat? - Andre anlæg aften/nat? - Lyt! Raslelyde, hvinelyde mv. Ti

16 Virksomhedsmiljø Gennemførelse af et tilsyn med fokus på støjende aktiviteter Vurderingsværktøjer: -Orienterende kildestyrkemåling og efterfølgende beregning Regneark som hjælp. Korrektion – drift i forhold til referencetidsrum. -Brug af Miljøprojekt nr. 596 fra 2001: Støj fra varelevering til butikker -Soundplan e. lign.

17 Gennemførelse af et tilsyn med fokus på støjende aktiviteter Summen af vurderingen  Beslutning om krav om ”Miljømåling – ekstern støj” (§72), hvilket efterfølgende kan lede til påbud om støjgrænser (§42). Det kunne også være at vurderingen i første omgang giver anledning til henstilling.

18 Virksomhedsmiljø Gennemførelse af et tilsyn med fokus på støjende aktiviteter •Holder denne støjdæmpning vand??

19 Virksomhedsmiljø Gennemførelse af et tilsyn med fokus på støjende aktiviteter Støjskærm??

20 Hyggelig villavej??

21 Virksomhedsmiljø Problematisk naboskab!!

22 Virksomhedsmiljø Aktivitet som er blevet flyttet!!

23


Download ppt "Støj for tilsynsmedarbejdere EnviNa – maj 2013. Virksomhedsmiljø Introduktion Jesper Thomsen •Biolog •Ansat ved kommunen siden 1. november 1996 •Tilsyn."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google