Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Geografi C Vejr og Klima, time 3.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Geografi C Vejr og Klima, time 3."— Præsentationens transcript:

1 Geografi C Vejr og Klima, time 3

2 Spørgsmål 1.Hvor stor er vinkelt 1? Den er 23 grader, husk at den er målt efter jordens drejning om solen. 2.Hvad kaldes denne breddegrad? Ekvator, og den er 0 breddegrad. Den længste breddegrad. 3.Hvilke breddegrader er dette, og hvad kaldes de, og hvad definere de? Den nordlige og den sydlige vennekredes, breddegraden er 23 nordlige og sydlige breddegrad. 4. Hvad kaldes disse breddegrader, og hvad definere de? Nordlige og sydlige polarcirkel 5.Hvad er solhøjden (i grader) her og hvad kaldes det når solhøjfen er netop dette antal grader? Solen står i zenit, dermed er solenhøjden er 90 grader. På hvilken halvkugle er der sommer på overstående illustration? Der er sommer på den nordlige halvkugle . Hvilken årstid vil der være, et halv år semere emd dem illustartion viser, på den sydlige halvkugle? Sommer, for efter et havl år har jorden roteret en halv omgang. Hvad kaldes den dag med hhv, højest og lavest solhøjde i DK? Sommersolverv og vintersolvverve Hvornår er solhøjden størst den længste breddegrad altså ekvator? Ved jævndøgn. Hvornår vil solhøjden være 90 grader på den 12 breddegrad?

3 Kyst og Fastlandsklima (laves af alle)
Find gode eksempler på fastlands klima og kystklima Forklar hvorfor kystklima opstår Forklar hvorfor fastlandsklima opstår

4 Havstrømme Varme og kolde
Hvilken indflydelse kan de have på Kystklimaet ? Find eksempler

5 Vinde Forklar tilblivelsen af termisk højtryk
Forklar tilblivelsen af termisk lavtryk Forklar hvordan vinde bevæger sig imellem høj og lavtryk

6 Vinde del 2 Hvorfor er vinde afgørende for det globale klima ?
Hvilken indflydelse har det for det polare klima ? Hvilken indflydelse har det for ørkner ?

7 Strålingsbalancen Forklar om indstråling og udstråling.
Hvor er der der mere udstråling end indstråling ? Hvad er Albedo ? Og hvilen indflydelse har det på strålings balancen ?

8 Årstidsvariation og døgnvariation
Hvad skyldes årstidsforskelle i temperatur ? Hvad skyldes døgnforskelle i temperatur ? Hvorfor er forskellene større nogle steder end andre ?

9 Varme og vejr Forklar hvor på jorden det er mest sandsynligt at der vil opstå termisk højtryk. Forklar hvor det er mest sandsynligt at der vil opstå termisk lavtryk. Tegn på tavlen hvordan vindretningerne er imellem høj og lavtryk, ved jorden og i højden.

10 Høj og Lav tryk Hvorfor falder trykket med højden
Hvorfor er varm luft lettere end kold ? Forklar hvad sø- og landbrise er ? Hvordan fordeler høj- og lav tryk sig på globalt plan ? (i teorien) og hvorfor ? Hvorfor falder trykket med højden?l ufttrykket ved jordoverfladen bestemmes af den mængde luft der over det pågældende sted. Dette kaldes luftsøjlen. Derfor er luften tyndere jo højere man stiger indtil det udligner sig til atmosfæren. Hvorfor er varm luft lettere end kold? Molekylernehastigheden stiger når luften er varm, omvendt trækker molekylerne sig sammen når luften afkøles. Dermed stiger varm luft til vejrs og kold luft vil dale. Derfor får man højtryk og lavtryk. Forklar hvad sø- og landbrise? Sø- og landbriser skyldes forskelle på temperaturen af luften på land og på havet. Eksempel: hvis luften over land er varm – vil den stige til vejrs, samtiddig hvis luften over havet er kold vil den dale, derfor vil luften på havet udfylde lufthullet på land og omvendt. Grunden til at der kan være temperaturforskelle er at vand har en højere varmekapacitet end land. Hvordan fordeler høj – og lavtryk sig på globalt plan? På grund af jordens rotation afbøjes alle bevægelser (vinde) på den sydlige havlkugle afbøjes de mod venstre, og omvendt på den nordlige havlkugle afbøjes de mod højre. Denne kraft kaldes for Corioliskraften. Cotioliskraften har størts betydning for processer der har lang udstrækning og tager lang tid. Eksempel: Hvis man kaster en boldt over en kort afstand vil man kunne kaste i en lige linje, der vil ikke være nogle problemer med at gribe den, da det er en så kort afstand at jordens rotation ikke når at påvirke processen. I modsætning til hvis vi forestiller sig man kaster en bold fra danmark til ekvartor, bolde dreje af mod højre pga jordens rotation.

11 Afslutning Send det i skriver til Mads.bangsoe@rysensteen.dk
Jeg sætter det sammen og sender det ud til jer alle.


Download ppt "Geografi C Vejr og Klima, time 3."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google