Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Generalforsamling E/F Klinten 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Generalforsamling E/F Klinten 2010"— Præsentationens transcript:

1 Generalforsamling E/F Klinten 2010

2 Klinten 2010

3 Logo Flag

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Regnskab 2009 Ny fil - regnskab

14 Budget 2010 1. Ventillation - samtlige ventilatorer i 2010 inc. mont kr 2. Imødegåelse af skader – (rørskader) kr 3. Jordvold – udfor blok A incl. beplantning kr 4. Murværk/beton – efter behov kr 5. Maling fortsat – rækværk – skure – plankeværk/pool kr 6. Asfaltering – blok A-B-C-D kr

15 Prioriteret projektplan
Generalforsamlingen 17 april 2010 15

16 Generalforsamling, 17 april 2010
Budgetår 2010 Projekt Beskrivelse Kommentar 1 Ventilationssystemet Indsugning/udluftning m.v. Beskrives ved oplæg på generalforsamlingen Højeste prioritet 2 Murværk Fugning/reparation af sokler og murværk Fortsættes 2011 + 3 Projekt Grønne Omgivelser Forskønnelse med beplantning, renovering af beton; legeplads, delvis græssåning m.m.) Påbegyndes 2010 med udjævning af jordvold og gavlplads ved A-blokken. 2011+ 4 Parkeringspladser. Renovering af p-pladsen inkl. ny opstregning til skråparkering 2010+ 5 Imødegåelse af skader Opstartes Fortsættes 2010+ 6 Maling Maling af skure, rækværk m.m. Generalforsamling, 17 april 2010 16 16

17 Generalforsamling, 17 april 2010
2011 Projekt Beskrivelse Kommentar 7 Flytning af eltavle 8 Miljøforum Fyn Affaldsordning m.m. 9 Projekt Grønne Omgivelser Forskønnelse med beplantning, samlet plan for poolområde og område ved værkstednedgang, områder omkring skure etc. Fortsættes 2012+ 10 Renovering af tag I samarbejde med K/S 11 Parkeringspladser. Renovering af p-pladsen inkl. ny opstregning med bredere parkeringsbåse. 2012 12 Forskønnelse af areal ved indgang til reception Ny beplantning, belysning, skiltning Fællesopga-ve med K/S 13 Maling Maling af skure, rækværk m.m. Generalforsamling, 17 april 2010 17 17

18 Generalforsamling, 17 april 2010
2012 Projekt Beskrivelse Kommentar 14 Renovering af tag I samarbejde med K/S 15 Etablering af samlet affaldsanlæg I regi af Miljøforum Fyn 16 Projekt Grønne Omgivelser Forskønnelse med beplantning, samlet plan for poolområde og område ved værkstednedgang, områder omkring skure etc. Fortsættes 2012+ 17 Parkeringspladser. Renovering af p-pladsen. Nye parkeringspladser mellem træer på Klintealle. 18 Forskønnelse af areal ved indgang til reception Ny beplantning, belysning, skiltning Fællesopga-ve med K/S 19 Undervandsbelysning i pool Generalforsamling, 17 april 2010 18 18

19 Klinten commercial Det er ideen, at Klinten Commercial skal udvikles til et katalog med et stigende antal forslag til økonomisk fordelagtige ideer til forbedring af lejlighederne, gode tilbud på håndværksmæssige ydelser samt øvrige relevante, og fordelagtige indkøbsmuligheder til lejlighederne, som bestyrelsen har forhandlet fornuftige priser på plads på.

20 Commercial fortsat Priser på : Malerarbejde Murerarbejde VVS
Køkken montering Gardiner El Hårde hvidevarer Ect.

21

22

23

24

25 Bestyrelsens forslag. ”Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at beslutte ”projekt vandbehandlingsanlæg for indendørs svømmebassin, renovering af omklædningsrum og trappenedgang til svømmehallen”, – således som projektet er beskrevet i vedlagte projektmateriale. Beslutningen indebærer en rammebevilling på kr ,- til gennemførelse af projektet”. Fordelt efter fordelingstal skal den enkelte lejlighed/ejer således betale: Fordelingstal: Opkrævningsbeløb: = kr ,67 = kr ,07 = kr ,63 = kr ,74 ”Beslutningen indebærer, at beløbet opkræves til indbetaling senest den 1. december 2010, idet det foreløbigt er planen, at gennemføre projektet i månederne januar, februar og marts” (Hurtigst muligt, og med færrest mulige gener for ejere, lejere og forpagter). Som det ses af den vedlagte beskrivelse af projektet, består dette af to dele: ”Det nødvendige projekt” som beslaglægger mere end 75 % af rammebevillingen, og ”det hensigtsmæssige følgeprojekt” som tager mindre end 25 % af rammebevillingen. Det er bestyrelsens klare indstilling og anbefaling, at disse to projekter ikke deles over tid og flere bevillinger, men besluttes under et og gennemføres samtidig. Bestyrelsen giver en uddybende præsentation af og motivation for projektet på generalforsamlingen, herunder også diverse finansieringsmuligheder.

26 Baggrund Byggeriet er opført 1 1977 i totalentreprise.
På opførelsestidspunkt var der ingen normkrav til svømmebade, så anlæggene er opført ud fra almindelig praksis på det tidspunkt. I løbet af 2010 udsender Miljøministeriet en ny norm for svømmebade til afløsning af DS 477 ”Norm for svømme- badsanlæg” fra I det nye udkast til normer skærpes kravene til både eksisterende og nye bassiner: Eksisterende anlæg skal opfylde nuværende krav til omsætning, klor, pH, bunden klor, kimtal m.m. Nye Anlæg skal opfylde samme krav til omsætning men der er skærpelser til øvrige vandkvalitetsparametere. Miljøministeriets udspil giver ikke umiddelbart ændrede krav til anlæggene omkring bassinomsætning, men i forbindelse med udformningen af de tekniske anlæg bør det tilgodeses, at de skærpede krav kan opfyldes, idet i sidste ende drejer sig om at have så godt badevand som muligt. Det nuværende filtreringssystem er opbygget med en række sandfiltre. Sandfilterne har ikke kapacitet til den nødvendige kapacitetsforøgelse, ligesom de ikke opfylder gældende krav til opbygning af sandfiltre.

27 Tromlefiltre

28 Samlet vandbehandlingsanlæg

29 Renovering af omklædningsrum og trappenedgang til svømmehallen.
Baggrund: I forbindelse med ombygning og renovering af vandbehandlingsanlægget for indendørsbassinet er det nærliggende, at ombygge og hæve standarden for omgivelserne, så bassinrummet bliver lyst og venligt. Adgangsrum til omklædningsrum Adgangsrum til omklædningsrummene og toiletter består i dag af flere små rum. Rummene slås sammen for at give et større rumvolumen og forbedre adgangsforholdene. Skillevæggene fjernes, der udføres nye sammenhængende flisebelægning, lofter og vægge males, der monteres nye lysarmaturer. I baderum fjernes skillevæggene mellem bruserne og vægfliser skiftes i nødvendigt omfang. Gulvfliser udskiftes til skridsikker type, lofter og vægge males. Trappenedgang til svømmehallen Der bygges et glashus omkring nedgangen på ca. 3 x 6 m. PS: Disse dele af projektet er idemæssig på plads, men endnu ikke optimeret

30 Økonomi

31 Finansierings model Forslag til betaling af ”nyt vandbehandlingsanlæg m.m.” som beskrevet i bestyrelsens forslag til beslutning på generalforsamlingen den 17. april 2010. Den 1. august 2010 indbetales 10 % af det, der skal betales totalt. Den 1. september 2010 indbetales 20 % af det, der skal betales totalt. Den 1. oktober 2010 indbetales 20 % af det, der skal indbetales totalt. Den 1. november 2010 indbetales 20 % af det, der skal indbetales totalt Den 1. januar 2011 indbetales 20 % af det, der skal indbetales totalt. Den 1. februar 2011 indbetales 10 % af det, der skal indbetales totalt. Bestyrelsen, Ejerforeningen Klinten

32 Tom Nielsens forslag ”Det foreslås, at cykelskure opdeles således, at der kan etableres aflåst rum til cykler mod brugerbetaling”. Argument: Flere ejere vil erhverve en lidt bedre cykel, hvis den er låst inde. Efter en telefonisk drøftelse med Jørgen Søndergaard (formanden) er der enighed om, alene at bede generalforsamlingen om en tilkendegivelse af, om bestyrelsen skal arbejde videre med dette forslag. Der skal i så fald bl.a. indarbejdes budget m.m. Såfremt et flertal tilkendegiver interesse herfor, vil bestyrelsen lade forslaget indgå i den almindelige prioritering af diverse vedligeholdelses- og udviklingsopgaver. Forslag fra Tom Nielsen, G 204: ”Det foreslås, at gruset på legepladsen fjernes og erstattes af børnevenlig gummibelægning”. Argument: Det er ikke miljøvenligt at sende børn ud og lege i snavset grus, og slet ikke sjovt at få dem ind i lejlighederne bagefter.

33 P.W.Jørgensens forslag Generalforsamlingen beslutter hermed at bestyrelsen udarbejder en opdatering af vore vedtægter, med det formål at vedtægterne præciserer de kriterier hvormed et projekt, som det der ligger i den af Kommunen godkendte lokalplan eller lignende projekter, kan besluttes af ejerforeningen. Det henstilles til bestyrelsen at arbejde seriøst med denne opdatering, så den kan fremlægges til endelig godkendelse på den førstkommende generalforsamling”. P.W. Jørgens motivation for forslaget: Baggrund for forslaget er den urimelige situation Ejerforeningen er kommet i, ved at nogle advokater har rejst usikkerhed/tvivl om, hvilket mandat bestyrelsen skal have for at få vedtaget et projekt vedrørende forbedringer af Feriecentret. Indstillingen vedrører sandsynligvis en præcisering af Ejerforeningens formål § 2 samt afstemningsregler i § 17.13

34 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår: Barbara Schobert F 305 og Harry Pape Henriksen A 304 og B 304 Begge er villige til genvalg.

35 Valg af suppleanter Nuværende suppleanter:
Vagn Madsen H 305 – som er villig til genvalg P.W. Jørgensen B 303

36 Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af MS Revision.

37

38 Tak for i dag


Download ppt "Generalforsamling E/F Klinten 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google