Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovation C Oplæg til lærersamarbejdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovation C Oplæg til lærersamarbejdet"— Præsentationens transcript:

1 Innovation C Oplæg til lærersamarbejdet 28.08.2007
Sosu-skolen Oluf Palmes Allé Claus Albrechtsen T. G. Århus Midtby

2 Disposition: Innovation, hvad er det? Om faget innovation C
Fagets identitet Fagets formål Innovation på Teknisk Gymnasium Skolekulturen Fagene omkring Innovation Arbejdsmetode i faget “Café Nordvang” (video)

3 Innovation, hvad er det? Innovation er fornyelse og nyskabelse.
Innovation fremmer det nye på bekostning af det gamle. Innovation betegner indsatsen med at udvikle et allerede opfundet element til praktisk-kommercielt brug og få accepteret, at elementet indføres. (JS) Innovationer kan være nye produkter, nye produktionsprocesser, ny markedsadfærd, nye råvarer eller halvfabrikata eller nye organisationsformer. (JS) (JS) –Joseph Schumpeter 1934

4 Om faget innovation C Identitet:
Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden indenfor invention, innovation og diffusion. Faget giver viden om idéudvikling og kommercialisering samt innovations betydning på såvel mikro- som makroniveau. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring og projektforløb eller forretningsplan.

5 Om faget innovation C Formål:
Formålet med undervisningen er at fremme elevernes evne til at arbejde systematisk med idéudvikling. Endvidere er det formålet, at eleverne udvikler kommerciel handlekraft og evne til risikohåndtering gennem anvendelse af metoder til gennemførelse af innovative projekter og opstart af nye virksomheder i en international økonomi. Endvidere er det formålet, at eleverne skal udvikle deres evne til at kunne arbejde med viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

6 Innovation på Teknisk Gymnasium
Skolekulturen på Teknisk Gymnasium På Teknisk gymnasium er vi et mix af mange kulturer Vekseluddannelserne på Teknisk Skole Kandidaterne fra Universitetet Ingeniørerne fra DTU, Ingeniørhøjskolen og DIA. Mødet mellem teori og praksis er på denne baggrund blevet et grundlæggende element i læringskulturen på Teknisk Gymnasium.

7 Innovation på Teknisk Gymnasium
Fagene omkring innovation på Teknisk Gymnasium. Teknologistudieretningen, som består af: Teknologi A, Design B og Innovation C. Teknologi med produktudvikling og produktion som centrale fokuspunkter. Design med koncept, form og funktion som centrale fokuspunkter

8 Innovation på Teknisk Gymnasium
CIS-metoden Creative Idea Solution fra T.I. Problem og behov Teknologi Fokus Teknologi Idéskabelse Innovation Idéudvikling Innovation Idédesign Design Er idéen bæredygtig? Innovation/Teknologi Konceptudvikling Design Puppe/klargøring Innovation/teknologi Take off Innovation

9 Innovation på Teknisk Gymnasium
Arbejdsmetode på Teknisk Gymnasium Problemorienteret Projektorganiseret Eleverne skal have fokus for sagen.

10 Innovation og Blooms taksonomier
Det kognitive område (viden). 6. Vurdering 5. Syntese 4. Analyse 3. Anvendelse 2. Forståelse 1. Viden -Simple sammenhænge---/----Komplekse sammenhænge-

11 Innovation og Blooms taksonomier
Det psykomotoriske område (færdigheder) 5. Komplicerede færdig 4. Udførelse med vanepræg 3. Styret udførelse 2. Parathed 1. Iagttagelse -udfører ikke-/ udfører

12 Innovation og Blooms taksonomier
Det affektive område (holdninger). 5. Have personlig 4. Organisere værdier 3. Værdsætte 2. Reagerer på 1. Modtage -Forholder sig passivt-/ Må engagere sig

13 Innovation og Kolbs læringsspiral
Konkret oplevelse Ativ eksperi- menteren Reflekterende observation Abstrakt begrebliggørelse

14 Innovation og Projektmodeller
Opstart af egen virksomhed. Deltagelse i Young Enterprise. Samarbejde med lokale firmaer. Samarbejde med lokale skoler. Samarbejde med lokale institutioner. Samarbejde med NGO’er.

15 ”Café Nordvang” Et eksempel på et projekt, hvor nogle elever bevægede sig rundt i Kolbs læringsspiral. Og hvor andre elever bevæger sig rundt. Video – TVSyd d


Download ppt "Innovation C Oplæg til lærersamarbejdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google