Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DA-koncernen Danmarks Apotekerforening D.A. Invest og Udvikling a/s

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DA-koncernen Danmarks Apotekerforening D.A. Invest og Udvikling a/s"— Præsentationens transcript:

1 DA-koncernen Danmarks Apotekerforening D.A. Invest og Udvikling a/s
(Apotekernes arbejdsgiver- og brancheorganisation) D.A. Invest og Udvikling a/s Pharmakon a/s (Apotekernes uddannelsescenter, specialiseret i at uddanne, udvikle og rådgive om farmaceutisk praksis på apoteker og i lægemiddelindustrien) Datapharm a/s (Salg, udvikling og vedligeholdelse af IT-udstyr primært til apotekerne) 1. juni 2014

2 Direktionssekretariat /
Organisation Stabe og forretningsområder Direktion Økonomi / personale- administration Direktionssekretariat / HR IT stab Viden- og læringssupport Konference- og uddannelses- center Farmakonom- uddannelsen Farmaceutisk industri og sygehusapotek E-læring Kompetence- udvikling apotek Forskning, udvikling og forsøgs- virksomhed IT-services til apotekssektoren 1. juni 2014

3 Annette von Spreckelsen Direktionssekretariat /
Organisering Tværgående processer i hele organisationen Direktion Janne Albertsen Økonomi / Personale- administration Annette von Spreckelsen Direktionssekretariat / HR Janne Albertsen Stabe: (Administrative functions) IT stab Peter Naumann Viden- og læringssupport Ella Ulbak Konference- og uddannelses- center Lene Schade Poulsen Farmakonom- uddannelsen Tina Schilling Hansen Farmaceutisk industri og sygehusapotek Ella Ulbak E-læring Ella Ulbak Kompetence- udvikling apotek Charlotte Rossing Forskning, udvik- ling og forsøgs- virksomhed Charlotte Rossing IT-services til apotekssektoren Peter Naumann Tværgående processer): (Cross-disciplinary processes) Tværgående sekretariat: EU Tværgående sekretariat: EU SF SI SA Lean, design og procedurer: EU Marketing: LSP 1. juni 2014

4 Organisering Tværgående mødefora 1. juni 2014 Direktion
Janne Albertsen Organisering Tværgående mødefora Økonomi / Personale- administration Annette von Spreckelsen Direktionssekretariat / HR Janne Albertsen IT stab Peter Naumann Viden- og læringssupport Ella Ulbak Konference- og uddannelses- center Lene Schade Poulsen Farmakonom- uddannelsen Tina Schilling Hansen Farmaceutisk industri og sygehusapotek Ella Ulbak E-læring Ella Ulbak Kompetence- udvikling apotek Charlotte Rossing Forskning, udvik- ling og forsøgs- virksomhed Charlotte Rossing IT-services til apotekssektoren Peter Naumann Tværgående sekretariat: EU SF SI SA Chefgruppe (Sekretær: AGA). Møde 3 timer hver 14. dag Fagchefgruppe (Sekretær: AGA). Møde 2 timer hver 14. dag Ledergruppe (Sekretær: AGA). Møde 3 hele dage + ½ time efter hvert bestyrelsesmøde Alle medarbejdere: Faglig morgenmad ½ time hver måned, 2 x 1 time årligt informationsmøde, 1 dag Pharmakon i Centrum 1. juni 2014

5 Direktionssekretariat (DI)
Organisering Direktion (DIR) Janne Albertsen DI / HR Direktionssekretariat (DI) Anne Grethe Andersen HR (HR) Janne Albertsen Tværgående sekretariat: EU Tværgående sekretariat: EU SF SI SA 1. juni 2014

6 Organisering Økonomi / Personale- administration (ØP)
Annette von Spreckelsen Afdeling Økonomi (Ø) Annette von Spreckelsen Økonomimedarbejdere Anette Kehr Tina Munkholm Anne Hartvig Nielsen Afdeling Personale- administration (P) Annette von Spreckelsen Løn- og personaleadministrator Anna-Marie Ilsøe Olsen Tværgående sekretariat: EU Tværgående sekretariat: EU SF SI SA 1. juni 2014

7 Organisering Styregruppe EU, JA, HH, TS, PN E-Læring (E) Ella Ulbak
Viden- og læringssupport (VLS) Kirsten Holme Christensen Kirsten Holme Christensen Projektmedarbejdere Lis Jensen Jannie Koch Olsen Randi Pedersen Lene Worsøe Web Eva Madsen Pædagogisk koordination (PÆD) Hanne Dagmar Raaberg Projektmedarbejder Eva Madsen Tværgående sekretariat: EU Tværgående sekretariat: EU SF SI SA 1. juni 2014

8 Organisering Konferencecenter (KC) Lene Schade Poulsen Salg
Rikke Spangenberg Afdeling Booking Lene Schade Poulsen Konferencekoordinatorer Malene Claudi Hauge Susanne Langager Afdeling Reception Jeanette Kragh Michelsen Receptionsassistenter Kirsten Højstrøm Pernille S. Jønsson Hanne Charlotte Olsson Nattevagter Agata Andersen Bettina Jensen Afdeling Køkken / Restaurant Peter Larsen Afdeling Rengøring Anita Børker Nielsen Rengøringsassistenter Jette K. Andersen Hannah Bjørneboe Pia Bülow Hansen   Heidi Heder    Heidi Knudsen  Hanne Mathiasen Anita Holm Petersen Afdeling Teknik Stig Regtved Teknisk servicemedarbejdere Knud Gadeberg Dennis Heilesen Ole Nielsen Køkken Kokke  Jeppe Glavind Klavs Israelsen Christian Ludwigs Johnny Olsen Lasse Perplies Petersen Konditor Jannik Larsen Smørrebrødsjomfruer Annika R. Andersen Irene Poulsen Kokke-elev Amie Kildegaard Hansen Restaurant Lone Skadborg Svare Tjenere Dianna Christensen (vikar) Birgit Hasselstrøm Lissi Hilde (orlov) Helga J. Kjartansdottir Inge Wiuf Larsen Kira Damsgaard Restorff Flemming Sigersted Tværgående sekretariat: EU Tværgående sekretariat: EU SF SI SA 1. juni 2014

9 Organisering Farmakonomuddannelsen (FkU) Tina Schilling Hansen Sektion
Praktik Mette Skjøtt Uddannelseskonsulenter Lotte Abildgaard Tina Bolvig Jesper Dyrvang Jakob Leedgaard Jytte Muszynski Tina Olsen Mikkel Sandager Jette Schougaard Underviser Anne-Mette Lauritzen Sekretariat (SF) Koordination Tina Schilling Hansen Uddannelsessekretærer Ingelise Hansen Anette Pangel Helle Hartung Petersen Studievejleder Ann Moon Raagaard Sektion Kurser og eksamen Hanne Dagmar Raaberg Uddannelseskonsulenter Marianne Bjørn Nina Nelson Thomas K. Nielsen Annette Friis Olsen Ditte Poulsen (vikar) Ditte Sloth-Lisbjerg Mette Stengaard (orlov) Trine Tang Underviser Birgitte Westphal-Hemmingsen Tværgående sekretariat: EU Tværgående sekretariat: EU SI SF SA 1. juni 2014

10 Organisering Industri (I) Ella Ulbak Uddannelseskonsulenter
Mariann Østergaard Bomholt Camilla Lundbye Castle Kathrine Hallas Dyhr Malene Grøn Ole Milling Michael V. Møller Undervisere Bente Guttenberg Connie Klit Serviceassistent Tina Barbesgaard Sekretariat (SI) Koordinator Inge Fabech Kursussekretærer Pia Bovbjerg Elisabeth Hjelm Nielsen Piccoloer/-liner Anna Storm Næsborg Andersen Aksel Vendelsøe Nielsen Tværgående sekretariat: EU SF SA SI 1. juni 2014

11 Organisering Apotek og Primær Sundhedssektor (APS) Charlotte Rossing
Afdeling Forskning og Udvikling (FoU) Linda Aagaard Thomsen Projektkoordinering udvikling (U) Lone B. Damsø Udviklingskonsulenter Pernille Dam Mira El-Souri Louise Winnecke Jensen Studentermedhjælpere Maria Haarh Nielsen Jesmin Parameswaran Sekretariat (SA) Leder Hanne Engelsborg Koordinator Charlotte Vissing Projektsekretærer Michèle Jeambaire-Hansen Kristin Rose Primdahl Kursussekretær Jette Thorngreen Lorentsen Afdeling Kompetenceudvikling (KA) Hanne Engelsborg PUF-A-koordinering Kirsten Pultz Uddannelses- konsulenter Dorthe Drivsholm Lisbeth Hermansen Udviklingskonsulenter Friederieke Albrecht Bettina Friese Charlotte Meinicke Tværgående sekretariat: EU Tværgående sekretariat: EU SF SA SI 1. juni 2014

12 Organisering 1. juni 2014 IT Stab (IT) Peter Naumann IT-services
til apotekssektoren (ITs) Peter Naumann Sektion IT Udvikling (ItU) Allan Th. Poulsen Udviklingsprogrammering Bo Johansen Sektion IT Drift (ITD) Peter Naumann Systemadministration Lars Bugge IT-drift Maibritt Fischer IT-support/-undervisning Lis Øding IT-support elev Andreas Dittrich IT-support Tværgående sekretariat: EU SF SI SA 1. juni 2014


Download ppt "DA-koncernen Danmarks Apotekerforening D.A. Invest og Udvikling a/s"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google