Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lederstormøde 6 – 16/12-08.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lederstormøde 6 – 16/12-08."— Præsentationens transcript:

1 Lederstormøde 6 – 16/12-08

2 08:00 Morgenbrød 08:30 Den grundlæggende struktur i distrikterne status på arbejdet med omlægning af §50 undersøgelserne Distriktsrådenes myndighed v/ Torben Lyster 08:50 Hvilke typer sager, der skal behandles i distriktsrådene v/ Anette Kureer 09:10 Distriktsrådssekretariatets arbejdsopgaver Tidsplanen for igangsætningen af sekretariatet. v/ Rasmus Johnsen 09:30 Pause med mulighed for at parkere spørgsmål til oplægsholderne 10:00 Ledernes hjælp til selvhjælp. Lederen er rollemodellen: - Hvad siger jeg som leder i organisationen? - Hvordan snakker vi om indholdet på fyraftensmøderne? - Hvilket sprog bruger vi? - Hvad kan vi som ledere gøre strategisk? 11:45 Opsummering og hvad sker der så nu? 12:00 Lederstormødet slutter

3 wwww.mithras.dk

4 Pause til kl. 10:00

5

6 Lederens hjælp til selvhjælp
Hvad kan jeg og vi som ledere gøre for at sikre efterlevelsen af de værdier og holdninger, som i fire hovedpunkter blev præsenteret for alle medarbejderne på fyraftensmøderne? Det anerkendende og ressourceorienterede syn på børn og unge De mentale modeller og skiftet fra det individorienterede til fokus på relationerne Ansvarlighed og medarbejderens refleksion over mulighed for at inkludere barnet Den organisatoriske fleksibilitet og tilpasning af fællesskabet, så det kan inkludere mangfoldigheden af børn og unge

7 Lederen er den gode fortælling
Lederen er rollemodellen: Hvad siger jeg som leder i organisationen? Hvordan snakker vi om indholdet på fyraftensmøderne? Hvilket sprog bruger vi om børnene og deres familier i elevplaner, forældrehenvendelser, snakken i frokoststuen, handleplaner, mails, koordineringskonferencerne, henvendelsen til distrikrådssekretariatet osv. osv.? Hvad kan vi som ledere gøre strategisk for at få ambitionen i værdipapiret befordret ud i daglig drift?

8 Gode ledelsesideer

9 Hvad nu? Opfølgning på spørgsmålene kommer på www.mithras.dk
Distriktssekretariatet kommer på besøg på distriktrådsmøderne. Informationsdag for konsulenter, psykologer, sundhedspleje, rådgivere og lignende medarbejdere. Kurser for distriktsrådsdeltagere og ledere om distriktrådsarbejdet – jura, sagsgange, tværfagligt samarbejde.

10 Bord A Ann Erbs Bente Christensen Henrik Østergaard Birgit Laursen
Jørgen Bøllingtoft Rasmus Johnsen Kirsten Bach Dorte Olsen

11 Bord B Annette Esmann Birthe Lise Jensen Susanne Kristensen
Berit Larsen Jesper Blicher Beknes Lene Reffstrup Leif Dysted Anette Kureer

12 Bord C Inger-Margrethe Jacobsen Charlotte Westergaard Jensen
Kirsten Sørensen Trine Kjelstrup Rie Houmand Lisbeth Poulsen Poul Borglykke Christel Hemmingsen

13 Bord D Annette Sunddahl Anette Demuth Käthe Nørlund Tilia Sørensen
Flemming Povlsen Peter Tellerup Jette Wase Hansen Birgitte Jensen

14 Bord E Stig Vestergaard Madsen Anette Sommer Lisbeth Lindequist
Peter Lund Birgit Winkel Bente Haargaard Torben Lyster Lars Bang Petersen

15 Bord F Katja Nørgaard Torben Øtoft Hans-Henrik Westerling Ole Mølgaard
Kristina Christensen Lone Schiøtt Ingelise Olsen Kim Rasmussen

16 Bord G Bitten Ajstrup Mie Bjerregaard Ulla Daverkosen Marianne Holck
Taco Molenaar Vibeke Havre Hanne Petersen – Kvædehuset Grethe Knudsen Dorthe Andersen


Download ppt "Lederstormøde 6 – 16/12-08."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google