Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gruppestruktur i AM oplæg ved Jesper Madsen 1. juni 2006 hvordan skal vi organisere os? 3 forslag præmisser stillingsindhold.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gruppestruktur i AM oplæg ved Jesper Madsen 1. juni 2006 hvordan skal vi organisere os? 3 forslag præmisser stillingsindhold."— Præsentationens transcript:

1 Gruppestruktur i AM oplæg ved Jesper Madsen 1. juni 2006 hvordan skal vi organisere os? 3 forslag præmisser stillingsindhold

2 Nogle faglige og strategiske overvejelser Grupperne skal primært defineres ud fra faglige problemstillinger og mål Grupperne skal bruges til at markere faglige satsningsområder Grupperne skal have en kritisk størrelse (større end 7-8, og ikke større end 15) Der skal være en aftager af viden Der skal være finansieringskilder Men… Vi kan ikke finde den perfekte organisering!!!!!!

3

4 Havpattedyr Anders Christian G. Christian S. David Frank Flemming Gert Lene Maja Per Poul Rune Sigga Jakob T. Jonas Nikolaj Martin Mary Peter M. Signe Susi Charlotte Ditte Hans Jacob N. Jannik Louise Mads Mikkel Niels Martin Peter Aa. Susanne Toke Råstoffer og kontaminanter Klimaeffekt

5 FordeleUlemper passende størrelse grupper fagligt rimelig logisk i forhold til aftagere fremhæver det strategiske behov for satsningen på havpattedyr der er to tematiske og én artsorienteret gruppe, hvilket er rodet havpattedyrgruppen er skrøbelig og er pustet lidt for meget op der mangler sammenhæng mellem havpattedyr i Arktis og DK

6 Anders Christian G. Christian S. David Frank Flemming Gert Jakob T. Jonas Lene Maja Nikolaj Per Poul Rune Sigga Signe Susi Forslag til fora på tværs: Modellering Telemetri Klima & kontaminanter Charlotte Ditte Hans Jacob N. Jannik Louise Mads Martin Mary Mikkel Niels Martin Peter M. Peter Aa. Susanne Toke Råstoffer, Miljø og Sundhed Klimaeffekt og Systemmodellering

7 FordeleUlemper vi får samling på havpattedyrarbejdet i Arktis og DK Modelleringen samles grupperne bliver for store der er stor heterogenitet i fagområderne og aftagerne i gruppen med Råstoffer, Miljø og Sundhed

8 Anders Christian G. David Flemming Gert Lene Peter M. Poul Sigga Mary Martin Charlotte Ditte Hans Jacob N. Jannik Louise Mads Mikkel Niels Martin Peter Aa. Susanne Toke Råstoffer og rumlig modellering Klimaeffekt Christian S. Frank Jakob T. Jonas Maja Nikolaj Per Rune Signe Susi Forurenende stoffer og havpattedyr

9 FordeleUlemper passende størrelse grupper fagligt rimelig logisk i forhold til aftagere vi får samlet havpattedyr-arbejdet i Arktis og DK med den synergi det vil give med effektstudier modelgruppen er ikke samlet der er et ret stort personoverlap mellem de to første grupper

10 Næste trin En ny drøftelse af de tre modeller Beslutning! Beskrivelse af de tre grupper med korte klare tekster Titler på grupperne (hæng jer ikke i de nuværende forslag!!!) Godkendelse i Direktion Interne stillingsopslag

11 Præmisser for en gruppestruktur Grupperne skal være de faglige samlingspunkter, men der skal være information og udveksling på tværs Gruppestrukturen må ikke forhindre samarbejde på tværs af afdelingen Grupperne må ikke blive autonome økonomisk Alle medarbejdere skal referere til en gruppe og en sektionsleder (bortset fra sekretariatet) Alle medarbejdere skal kunne gå til forskningschefen, men forskningschefen skal informere sektionslederen Sektionslederen vedligeholder sit faglige arbejde

12 Internt stillingsopslag Sektionsleder (Head of Section) Er du allerede ansat som enten seniorforsker eller seniorrådgiver i Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), og har du mod og lyst til ledelsesmæssige udfordringer og en ny karrieremulighed er stillingen som sektionsleder for x-sektionen i Afdeling for...ledig til besættelse snarest muligt. Afdeling for... er en faglig afdeling, som udfører forskning inden for..... Afdeling for... består p.t. af x antal medarbejdere, som er organiseret i følgende x (antal) sektioner: x-sektionen, y- sektionen, z- sektionen. Hver sektion ledes af en sektionsleder, og afdelingen ledes af en forskningschef. Stillingen er knyttet til sektion for......, som ud over sektionslederen består af x antal seniorforskere/-rådgivere, y antal forskere og z antal øvrige medarbejdere. Stillingen er oprettet for at styrke den eksterne profilering af afdelingen og de interne behov for ressourceoptimering, personalepleje og kompetenceopbygning. Sektion for..... udfører forskning, udvikling og rådgivning inden for............. (beskrivelse af fagområde).

13 Arbejdsopgaver Som sektionsleder er du sammen med DMU’s forskningschefer og øvrige sektionsledere en del af DMU’s ledelsesteam samtidig med, at du udfører forskning/rådgivning som enten seniorforsker eller seniorrådgiver. Du refererer til forskningschefen. Ressourcefordelingen mellem dine opgaver som sektionsleder og som seniorforsker/- rådgiver er henholdsvis x % og y %. Dine primære arbejdsopgaver som sektionsleder er: - at varetage den daglige personaleledelse af sektionen, herunder afvikle PU-samtaler og sikre udvikling af medarbejdernes kompetencebehov i forhold til afdelingens forskningsstrategi - at udføre faglig ledelse af gruppen, dvs. træffe beslutninger om prioritering af arbejdsopgaver der ligger udover den daglige projektledelse, samt koordinere og prioritere sektionens faglige aktiviteter – både i og uden for afdelingen - at bistå forskningschefen - i samarbejde med afdelingens øvrige sektionsledere - i den overordnede ledelse af hele afdelingen, herunder bl.a i.f.m. udviklingen af faglige strategier og udarbejdelse af og opfølgning på arbejdsprogrammer - at følge op på budgetter, herunder medvirke til effektivisering af ressourceforbruget og sikring af afdelingens eksterne finansiering - at yde sparring til sektionens projektledere og øvrige medlemmer for at sikre fremdrift, overholdelse af budgetter og faglig koordinering på tværs - at formidle ledelsesmæssig information til sektionens ansatte - at bidrage aktivt til sikring af et fortsat styrket og koordineret samarbejde – såvel internt i DMU som eksternt

14 Kvalifikationer Stillingen forudsætter: - dokumenterede faglige kvalifikationer på seniorforsker- /rådgiverniveau indenfor sektionens arbejdsområde - ledelsesmæssige kompetencer inden for personaleledelse eller lyst til at tilegne sig den nødvendige indsigt gennem det kompetenceudviklingsforløb, som alle DMU’s sektionsledere tilbydes - mod og lyst til at afprøve ledelsesopgaver i kombination med fortsat varetagelse af forskningsfaglige opgaver - personlige karakteregenskaber som veludviklede forhandlings-, samarbejds- og kommunikationsevner, gennemslagskraft, smidighed, og ansvarsbevidsthed Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der ydes p.t. et pensionsgivende funktionstillæg på kr. 32.958,15 årligt (1. april 2006-niv.)


Download ppt "Gruppestruktur i AM oplæg ved Jesper Madsen 1. juni 2006 hvordan skal vi organisere os? 3 forslag præmisser stillingsindhold."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google