Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Koordinator Jette Bangshaab Åbningsseminar marts 2013 ”Teknologier i Borgernær Sundhed” University College Nordjylland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Koordinator Jette Bangshaab Åbningsseminar marts 2013 ”Teknologier i Borgernær Sundhed” University College Nordjylland."— Præsentationens transcript:

1 Koordinator Jette Bangshaab jtb@ucn.dk1 Åbningsseminar marts 2013 ”Teknologier i Borgernær Sundhed” University College Nordjylland

2 Teknologier i Borgernær Sundhed Er betegnelsen for en ny forsknings- og udviklingsindsats på University College Nordjylland (UCN) med opstart 1. januar 2013. Indsatsen er forankret ved de sundhedsfaglige uddannelser i et tæt samarbejde med de teknologiske uddannelser ved UCN I udviklingen af indsatsen vil andre relevante samarbejdsparterne i UCN blive inddraget – fx. Pædagoguddannelsen, Videncenter for Entreprenørskab, neuropædagogisk kompetencecenter og act2learn. 2

3 Indsatsens genstandsfelt er Gennem forskning og udvikling at Belyse på hvilke måder teknologier kan bidrage til meningsfuldhed og kvalitet i det danske sundhedssystem i behandling, pleje, omsorg, sundhedsfremme, rehabilitering. 3

4 Indsatsens genstandsfelt er I forskning og udvikling indenfor indsatsen er der Fokus på teknologier i borgernær sundhed i forhold til borgerens liv/hverdagsliv og autonomi Fokus på teknologiers betydning for sundhedsprofessionelles fag og faglige udøvelse 4

5 Frascati manualen Manualen danner rammer for forskning og udvikling i indsatsen  Grundforskning – er eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte.  Anvendt forskning – er ligeledes originale undersøgelser med henblik på at opnå ny viden. Den er imidlertid primært rettet mod bestemte praktiske mål.  Udviklingsarbejde – er systematisk arbejde baseret på anvendelse opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller ydelser. 5

6 Temaer for forskning og udviklingsprojekter i ”Teknologier i borgernær sundhed” Tema 1: Dokumentation og implementering af teknologier Tema 2: Udvikling af sundhedsydelser og udnyttelse af de økonomiske ressourcer (OPI) Tema 3: Kommunikation og teknologier 6

7 Organisering af indsatsen 7

8 Eksterne samarbejdspartnere/miljøer  Forsknings- og undervisningsinstitutioner - nationale og internationale  Region/sygehuse, kommuner  Private virksomheder  Særlige faglige miljøer 8

9 Løbende information om indsatsen Findes på: www.ucn.dk – Forskning og udvikling – indsatser: Teknologier i Borgernær Sundhed Kontakt Projektkoordinator Jette Bangshaab, UCN jtb@ucn.dk +45 7269 0330 9

10 Åbningsseminar program 09.30 – 09.35 Velkomst v./uddannelseschef Bente Hartvig, sundhedsuddannelserne UCN 09.35 – 09.50Åbningstale v./direktør Jan Nielsen Ældre- handicapforvaltningen i Aalborg kommune 09.50 – 10.10Præsentation af “Teknologier i borgernær sundhed”– visioner, aktiviteter, organisering v. /koordinator Jette Bangshaab, lektor ved fysioterapeutuddannelsen, UCN 10.10 – 10.20Kaffepause 10.20 – 11.20Teknologibegrebet og dets muligheder og begrænsninger v./assistant professor Henrik Vardinghus, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet 11.20 – 11.40Lab. X: Skabelse af OPI-samarbejder i Living Labs. i Region Nordjylland v./lektor Diana Schack Thoft, sygeplejerskeuddannelsen UCN og adjunkt Anna Marie Lassen, ergoterapeutuddannelsen, UCN 11.40 – 12.00Sundhed via teknologi i borgerens hverdag – en udfordring for praksis? V./lektor Torben Broe Knudsen, ergoterapeutuddannelsen, UCN. 12.00 – 12.20Hverdagslivets innovationspotentiale v./adjunkt Jacob Østergaard Madsen, ergoterapeutuddannelsen, UCN. 12.30 – 13.00Sandwichpause 10

11 Åbningsseminar program 13.00 – 13.20Præsentation af Phd projekt “IT støttet tovejskommunikation mellem patienter og personale” v/lektor Susanne Hjorth Hansen, radiografuddannelsen, UCN. 13.20 – 14.15Patient empowerment med teknologi – hvilket nært sundhedsvæsen? v/ associate professor Helle Sofie Wentzer, KORA, Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. 14.15 - 14.30Kaffepause 14.30 - 14.50Præsentation af Phdprojekt “Hvilken betydning har personalets brug af trådløse arbejdstelefoner for kommunikation og behandling i sygehusvæsenet” v./ adjunkt Bettina Sletten Paasch, sygeplejerskeuddannelsen, UCN. 14.50 – 15.10Fra professionsrettet grundforskning til teknologier i borgernær sundhed – en metodisk udfordring for professionerne v./Ph.d studerende Lars Henrik Larsen, fysioterapeutuddannelsen, UCN. 15.10- 15.30Præsentation af Phd projekt “Distriktsjordemoderordningen i Aalborg og Hjørring” v/lektor Ingrid Jepsen, jordemoderuddannelsen, UCN. 15.30 - 15.35Afslutning v/projektkoordinator, lektor Jette Bangshaab, fysioterapeutuddannelsen, UCN. 11


Download ppt "Koordinator Jette Bangshaab Åbningsseminar marts 2013 ”Teknologier i Borgernær Sundhed” University College Nordjylland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google