Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naturkvalitetsplanlægning EnviNa-temadag 30. april 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naturkvalitetsplanlægning EnviNa-temadag 30. april 2014"— Præsentationens transcript:

1 Naturkvalitetsplanlægning EnviNa-temadag 30. april 2014
Ida Søkilde Jelnes, Assens Kommune Bo Boysen, Holstebro Kommune

2 Program - eftermiddag 13:20 – 13:35: Hvordan målsætter vi naturområderne, så det gavner biodiversiteten bedst? v/ Ida Søkilde Jelnes, Assens Kommune 13:35 – 14:35: Workshop / diskussion i mindre grupper Hvilken metode er den bedste? 14:35 – 14:50: Kagepause med kaffe/the 14:50 – 15:50: Kort præsentation af de drøftelser grupperne har haft samt diskussion i plenum. Kan vi blive enige om hvilken model/metode der er den bedste? 15:50 – 16:00: Evaluering og tak for i dag

3 b Hvordan målsætter vi naturområderne, så det gavner biodiversiteten bedst?

4 Hvilke overvejelser har vi i Assens?
Hvor langt er vi? Vi har naturtilstandsklasser på (næsten) alle lokaliteter (uden vandhuller). 5-trins skala baseret på en udvidet registrering. Lokaliteter med for lave naturværdier – suppleres med subjektive vurderinger Næste skridt: Få besluttet kriterierne for tildeling af målsætninger. Men hvilken målsætningsmetode er den bedste? Målsætningen = værdisætningen Målsætningen kan maks. være en højere end værdisætningen Målsætningen kan være flere trin højere end værdisætningen

5 Eksempel – Ribe Amt A-målsætning: A-værdisatte områder samt B-værdisatte områder, hvor der vurderes at være oplagte muligheder for naturforbedring, eller hvor landskabsbiologiske sammenhænge og/eller særlige artsforekomster betinger, at der bør gøres en indsats. B-målsætning: Resten af de B-værdisatte lokaliteter samt til de C-værdisatte lokaliteter, der indgå i væsentlige landskabsbiologiske sammenhænge. C-målsætning: Landskabeligt isolerede, C-værdisatte lokaliteter, hvor naturforbedring ikke vurderes realistisk. Jeg vil ikke komme ind på værdisætningskriterierne, men de bygger på feltregistreringer dvs. arter som findes i dag

6 Eksempel – Fyns Amt Tildelingen af en målsætning sker når en lokalitet kan opfylde et enkelt af de botaniske kriterier eller 2 af de ornitologiske kriterier inden for de enkelte målsætningskategorier. En lokalitet kan målsættes mere end et trin højere end værdisætningen

7 Hvilken metode er den bedste ?
Målsætningen = værdisætningen Målsætningen kan maks. være en højere end værdisætningen Målsætningen kan være flere trin højere end værdisætningen Eller????

8 Workshop/diskussion i mindre grupper

9 Efter den næste time skal hver gruppe….
Beslutte sig for hvilken metode, der er den bedste for biodiversiteten, og Angive 3 begrundelser for den valgte metode, samt Tag stilling til om der på landsplan skal være en ensartet metode.

10 Gruppe 1/Lokale 4: Lene Kofoed Christensen, Eva Christensen, Helle Hartmann, Joakim Steinsvåg, Stine Wraae Bach, Charlotte Jørgensen, Jens Vahl, Camilla Nielsen og Bettina Nygaard Gruppe 2/Lokale 5: Anne-Marie Bürger, Rikke Rørby Graversen, Anne-Maria Møldrup, Susanne Henriksen, Ditte Gammeltoft, Kim Aaen, Inge Nagstrup, Carsten Horup og Jesper Bladt Gruppe 3/Lokale 6: Johanne Bak, Dorthe Brix Aaboer, Anders Peter Hjorth-Hansen, Louise Berg Hansen, Nicolai Wøldike Schmith, Hans Thomsen, Rasmus Ejrnæs og Ayla Nurkan Gretoft Gruppe 4/Lokale 7: Katrine Høst, Heidi Vinther, Rikke Millbak, Inger Hejlesen, Maya-Maria Madslund, Bent Albæk, Jens Kristian Uhrenholt, Julie Dahl Møller og Mette Kirkebjerg Due Gruppe 5/Lokale 8: Mette Thornholm, Lise Vølund Hennings, Payman Hassan Sidiq, Tine Nielsen Skafte, Bjarne Manstrup, Liselotte Mammen Kruse, Roar Poulsen, Jonna Moesgaard og Bettina Pohle Gruppe 6/Lokale H: Rikke Storm-Ringström, Nina Kjær Pedersen, Lene Thomsen, Jakob Pedersen, Kirsten Primdahl, Vibeke Ring Kuntz, Bente Sørensen, Lars Bruun og Jens Birk-Møller


Download ppt "Naturkvalitetsplanlægning EnviNa-temadag 30. april 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google