Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

WHO`s definition af selvmord

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "WHO`s definition af selvmord"— Præsentationens transcript:

1 WHO`s definition af selvmord
En handling med dødelig udgang, som afdøde med viden eller forventning om et dødeligt udfald selv havde foranstaltet og gennemført med det formål at fremkalde de af den døde ønskede forandringer.

2 WHO`s definition af selvmordsforsøg
En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en overdosis medicin eller lignende eller udviser anden ikke-vanemæssig adfærd, der vil være skadevoldende, hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede konsekvenser.

3 Antal selvmord i perioden 1990 – 2007 = 886 fordelt på kommuner

4 Selvmord Der sker ca. 50 selvmord om året i Grønland. I forhold til befolkningstallet er det 15 gange flere end i Danmark Selvmord er årsag til det største tab af antal af menneskeliv i Grønland De fleste, som begår selvmord, er unge mellem 15 og 25

5 Udviklingen i antallet at selvmord – groft fortalt

6 Aldersfordeling i perioden 1990 - 2007

7 Metoder for selvmord i perioden 1990 - 2007

8 Fordeling over kalenderperiode for selvmord1990-2007

9

10 Selvmordsforsøg: Ud af 494 adspurgte unge mellem 15 og 18 år havde 114 forsøgt at begå selvmord.

11 Profil af de unge, som havde forsøgt at begå selvmord:
Har oftere en socialt eller uddannelsesmæssig mindre privilegeret baggrund Boede oftere i familiepleje og/eller havde været vidne til alkoholproblemer i familien Har oftere været udsat for omsorgssvigt, i form af fysisk afstraffelse eller seksuelle overgreb Har oftere haft kendskab til personer, som havde begået selvmord

12 Definitioner Hvad er: SELVMORDSFORSØG er ikke nødvendigvis et mislykket selvmord. Man taler om selvmordsforsøg, når et menneske har skadet sig selv for at forandre sin livssituation eller for at give udtryk for, at man har det elendigt. SELVMORDSTRUSLER er trusler om, at man vil tage sit eget liv, hvis ønsker eller betingelser ikke indfries SELVMORDSADFÆRD forstås som en sammenfattende betegnelse for selvmordstrusler, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. SELVMORDSTANKER et ret bredt spektrum spændende fra en kortvarig strejfende tanke til plagsomme, konstant tilstedeværende selvmordsovervejelser. Det at være SELVMORDSTRUET bruges om den gruppe mennesker, som udviser selvmordsadfærd eller har alvorlige tanker om selvmord.

13 En selvmordstruet person
En person, der Har haft et nyligt selvmordsforsøg eller Fremsætter selvmordstrusler eller Har plagsomme selvmordstanker

14 Kommentarer Man har pligt til at forhindre selvmord, ifølge lovgivningen Hvem har ret til at begå selvmord? Er selvmord/selvmordsforsøg en velovervejet handling? Kontakt til selvmordstruede fremkalder mange forskellige følelser

15 Holdning til selvmord Hvorfor skal man forhindre selvmord? Folk skal have lov til selv at bestemme, om de vil leve eller dø. Hvordan påvirker denne holdning Kommunikation (hvad man siger)? Handling (hvad man gør)?

16 Holdning til selvmord Man må ikke begå selvmord, for mennesket er skabt af Vorherre, og det er kun ham, der kan bestemme, hvordan man skal dø. Hvordan påvirker denne holdning Kommunikation (hvad man siger)? Handling (hvad man gør)?

17 Værdier Holdninger er knyttet til værdier og et menneskes værdier stammer f.eks. fra: Familien (gennem opdragelse) Religion Politik

18 Dilemmaer Uoverensstemmelse mellem faglig og personlig holdning
Uoverensstemmelse mellem følelser, fornuft og viden Uafklarede holdninger og værdier Skal man respektere den enkeltes ret til selvbestemmelse eller skal man forhindre vedkommende i at begå selvmord?

19 Selvmordstruede HJÆLP RESPEKT MEDFØLELSE HÅB Save projekt

20 Det er en uacceptabel handling Nogen/positiv
Selvmord Handling Effekt Det er en acceptabel handling 1.Det er en menneskeret og man skal ikke blande sig.Eller: 2. Det er menneskets eget ansvar, men der findes andre og bedre løsninger Ingen/negativ Nogen /positiv Det er en uacceptabel handling 1.Det er ikke en menneskeret, men der hjælpes til en anden og bedre løsning.Eller : 2. Det er en uacceptabel handling og der skal ikke forventes hjælp Nogen/positiv

21 Derfor… Vigtigt at være bevidst om sine egne holdninger og følelser, for det har en betydning for måden, hvorpå man kommunikerer handler hjælper den selvmordstruede Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Save projekt


Download ppt "WHO`s definition af selvmord"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google