Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SAMARBEJDSKONFERENCE TORSDAG DEN 29.OKTOBER 2009 Invitation til konference: Med udgangspunkt i forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type 2 og med særlig.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SAMARBEJDSKONFERENCE TORSDAG DEN 29.OKTOBER 2009 Invitation til konference: Med udgangspunkt i forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type 2 og med særlig."— Præsentationens transcript:

1 SAMARBEJDSKONFERENCE TORSDAG DEN 29.OKTOBER 2009 Invitation til konference: Med udgangspunkt i forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type 2 og med særlig fokus på patientforløb – samarbejde over sektorgrænserne belyses, hvordan patientforløbene har ændret sig over tid og hvilke konsekvenser det har for samarbejdet ml. hospitalet, kommunerne og almen praksis især i relation til indlæggelses- og udskrivelsesforløb. DELTAGERE: Medarbejdere og ledere i Ballerup, Egedal, Furesø, Gladsaxe, Herlev, og Rødovre kommuner: •social- og sundhedsområdet samt almen praksis •politikere og embedsmænd •Herlev Hospital og Region Hovedstaden. KONFERENCENS FORMÅL: At præsentere forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type 2 samt give en overordnet status på implementering af forløbsprogrammerne. At belyse herunder med konkrete eksempler, hvor og hvordan patientforløbene har ændret sig over tid: •Hvordan optimeres samarbejdet om patientforløbene ml. de 3 aktører i sektorovergangene, når patienterne hjemsendes hurtigere fra hospitalet? •hvor er udfordringerne ? •hvordan gearer de 3 aktører sig i forhold hertil ? At belyse, hvordan samarbejdet fungerer i dag og hvordan det gerne skulle udvikle sig fremadrettet ml. de 3 aktører i forhold til veldefine- rede accelerede patientforløb eksemplificerede ved hoftealloplastik og apoplexia cerebri, herunder hvordan det gode samarbejde skabes og hvilke dilemmaer/udfordringer der er? At belyse, hvad de ændrede patientforløb har betydet for brugerne og hvordan patientforeningerne mv. samarbejder med kommunerne, hospitalerne og praktiserende læger. mellem optagekommunerne, Herlev Hospital og praktiserende læger

2 MATERIALE VEDR. SAMARBEJDSKONFERENCE DEN 29. OKT 2009 Konferencen afholdes torsdag den 29.oktober 2009 kl. 11.45 – 16.00 på Herlev Hospital i store auditorium. Der samles en mappe til deltagerne indeholdende program, deltagerliste, indlæg og evalueringsskema samt blankt papir. Konferencen og følgende baggrundsmateriale er tilgængeligt på: www.herlevhospital.dk forskning og samarbejde/samordningsudvalget. www.herlevhospital.dk Sammensætning og kommissorium for Samordningsudvalget, samt undergrupper vedr.:  Genoptræning  Kroniske patienter  Hjælpemidler  Følgegruppe vedr. samarbejde indlæggelse/udskrivning af patienterne Fællesinstruks for kommuner og hospital vedr.:  Varsel og færdigbehandlede patienter  Udskrivningskonferencer  Udskrivning af patienter til primærsektor  Pris: 200 kr. pr. deltager. Betalingen koordineres lokalt. TILMELDING Koordineres lokalt via nærmeste leder på tilmeldingsblanket via konferencens hjemmeside på: www.herlevhospital.dk forskning og samarbejde/samordningsudvalget sendes senest onsdag den 14. oktober 2009 til direktionssekretær Nynne Enne Stryhn, Herlev Hospital, E-mail:nyenst@heh.regionh.dk –nyenst@heh.regionh.dk Tlf. 44 88 34 69 hverdage mellem kl. 09.00-15.00. Tilmeldingen er bindende. Der udsendes ikke deltagerliste, men listen er tilgængelig via hospitalets hjemmeside (ovenstående adr.) fra mandag den 26. oktober 2009. Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Ledende terapeut Lene Schougaard Højer, Furesø Kommune Afdelingsleder Annika Nielsen, Herlev Kommune Cheffysioterapeut Susanne Mortensen, Ballerup Kommune Ledende fysioterapeut Hanne Skall, Medicinsk afdeling O Ledende oversygepl. Flemming Olsen, Medicinsk afdeling O Ledende socialrådgiver Stine Nissen, Onkologisk afdeling R Planlægningskonsulent Peter Bengtsen, Planlægningsafdelingen Sundhedskoordinator Lone Ammentorp, Planlægningsafdelingen PRAKTISKE OPLYSNINGER

3 PROGRAM TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009 kl. 11.45Frokost - pålægsboller serveres i forhallen kl. 12.15Velkomst, formål med konferencen og aktuelle udfordringer Formandskabet for Samordningsudvalget Vicedirektør Michael Freitag, Herlev Hospital Afdelingschef Henrik Povl Eriksen, Ballerup Kommune kl. 12.20Præsentation af programmet Ordstyrerne: Sundhedskoordinator Lone Ammentorp, Planlægningsafdelingen, Ledende socialrådgiver Stine Nissen, Onkologisk afdeling R. kl. 12.30Status for implementering af forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type 2 (incl. ca. 15 min. til spørgsmål) v. Chefkonsulent Ib Haurum, Koncern Plan og Udvikling, RegionH v. Sundhedschef Jens Egsgaard, Københavns Kommune kl. 13.30 Pause - frugt serveres i forhallen kl. 13.45 Belysning af, hvordan patientforløbene har ændret sig og konsekvenserne heraf (incl. spørgsmål) v/ Professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet og direktør for Dansk Sundhedsinstitut, Jes Søgaard kl. 14.15Belysning af, hvordan bl.a. accelerede patientforløb har ændret sig ved patientcases om hoftealloplastik/apoplexia cerebri (incl. spørgsmål) v/ Afdelingsfysioterapeut Lisbeth Ulnits, Herlev Hospital Projektoversygeplejerske Merethe Ørtoft, Herlev Hospital v/ Repræsentant fra Gladsaxe Kommune kl. 14.55 Pause – kaffe, te og kage serveres i forhallen kl. 15.20Hvad har de ændrede patientforløb betydet for inddragelsen af brugerne og for almen praksis? (incl. spørgsmål) v/ Læge Lill Moll fra almen praksis i Gladsaxe v/ Direktør Morten Freil, Danske Patienter kl. 15.50Konklusion v/ Vicedirektør Michael Freitag og Sundhedskoordinator Lone Ammentorp


Download ppt "SAMARBEJDSKONFERENCE TORSDAG DEN 29.OKTOBER 2009 Invitation til konference: Med udgangspunkt i forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type 2 og med særlig."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google