Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TATIONpRÆSEN 7. SEP. 2011 AARHUS UNIVERSITET NY HJEMMESIDE TIL AU 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TATIONpRÆSEN 7. SEP. 2011 AARHUS UNIVERSITET NY HJEMMESIDE TIL AU 1."— Præsentationens transcript:

1 TATIONpRÆSEN 7. SEP. 2011 AARHUS UNIVERSITET NY HJEMMESIDE TIL AU 1

2 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN › Kort om baggrunden › Præsentation af den nye hjemmeside › Implementering › Spørgsmål 2

3 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET HVAD SKYLDES DETTE PROJEKT › Implementere brandingstrategien › Give nye hjemmesider til institutter, hovedområder, centre mv. 3

4 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET NY BRANDARKITEKTUR FOR AU › AU som den eneste ”ejer” › Produkterne i fokus frem for de organisatoriske enheder › Central og decentral fokusering af den eksterne kommunikation › Campusser som lokalitetsbrands › Mere konsistent branding af centre › Fuld brandmæssig integration af tidligere selvstændige institutioner. 4

5 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET ÉN HJEMMESIDE › En besøgende, der kommer ind på en tilfældig side, skal hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvor vedkommende er, på universitetets samledes hjemmeside. › En besøgende skal pa ̊ meget kort tid og direkte fra forsiden kunne fa ̊ et overblik over universitetets samlede portefølje inden for hver af de fire produktkategorier – uanset hvilke organisatoriske enheder produkterne formelt udbydes af. 5

6 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET GLOBAL NAVIGATION 6

7 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET GLOBAL NAVIGATION 7

8 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET 4 UNIVERSER › Med de 4 universiteter adskiller vi konsekvent den interne kommunikation fra den eksterne kommunikation › Hovedsigtet er, at skærme brugeren mod ”overload” af informationer og at gøre navigationen nemmere. › Eksternt univers og tre ”åbne” intranet 8

9 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET HOVEDSEKTIONER › Den overordnede organisering af universerne 9

10 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET UNIVERSNAVIGATION 10

11 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET HVAD SKAL DER LIGGE I MEDARBEJDERUNIVERS › Enhedssider: Personalenyt, referater, administrative procedurer, arrangementer (den lokale sommerfest) m.m. › AU administrations sider Serviceydelser, regler og procedurer, politikker og strategier mv. › Nyt fra universitetesledelsen Nyhedsbrev, strategier, hvad der foregår i de 4 tværgående bånd 11

12 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET HVAD SKAL DER LIGGE I STUDENTERUNIVERSET › Studiesider Alt om læsepladser, kursus- og eksamenstilmelding, studieordninger, regler og procedurer, vejledningetilbud m.m. (fra både fagene, hovedområderne og studieforvaltningen) › Studielivssider Historier om studieliv på tværs af hele AU › Opslag Tilbud til studerende på tværs af universitete › Karriere, ph.d. (rekruttering), 12

13 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET HVAD SKAL DER LIGGE I PH.D. UNIVERSET › Det arbejdes der på i samarbejde med ph.d.-skolerne og ”AU Forskning og Talent” 13

14 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET SEKTIONER › Der hvor indholdet ligger › Kan være selvstændige domæner: › xxx.au.dk › Kan være underdomæner: › au.dk/xxxx › Egen titel og egen navigation 14

15 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET 15

16 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET 16 SEKTION 2

17 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET 17

18 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET 18 SEKTION 4

19 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET 19

20 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET 20

21 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET 21

22 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET 22

23 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET 23

24 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET IMPLEMENTERING › Implementering i flere tempi › Alle skal rykke ind i en ny sektion Der er altså ingen, der bare kan beholde deres gamle side, som efterfølgende får nyt design. › Alle skal adskille deres indhold › Kun nye sektioner ligger i nyt design -> altså en sammenblanding af nyt og gammelt i hele efteråret. › Gamle hjemmesider behøver ikke lukke, når vi åbner de nye 24

25 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET TIDSPLAN › Frem til 1. oktober: Pilotprojekt på BS samt udvikling af Typo3 samt › 1. oktober: BS-institutter, au.dk, studenterunivers og medarbejderunivers i nyt design (herunder medarbejdersider (PURE-portal) samt studieguiden) › 12. oktober: Opstart af omlægning af institutter på øvrige hovedområder › Derefter: centre, netværk, konferencer mv. 25

26 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET HVORDAN FOREGÅR EN OMLÆGNING › Projektledelsen ligger hos den lokale kommunikationschef › Institutkendskab er altafgørende – derfor vil der blive trukket på webredaktører, der fortsat sidder på institutterne › Først planlægges (med regneark) › Derefter flyttes › AU KOM konfigurerer de nye sektioner med nyhedsmodul, kalendermodul, nyhedsbrev, lister over PURE-indhold, kortfunktionalitet, footers mv. › Selve flytningen sker vha. et specialudviklet værktøj, så der bliver så lidt ”cut’n paste” som muligt. 26

27 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET MERE FOKUS PÅ DISTRIBUERET INDHOLD › I størst muligt omfang, skal indhold produceres ét sted og genbruges et andet › Universitetets produkter omtales på enhedernes sider, men der linkes til indholdet i uddannelsesportalen (studieguiden) for den fuldstændige information › Omtalen på enhedernes hjemmesider er ”hentet fra” studieguiden. › Dette princip udfoldes efterhånden til andre indholdstyper også. 27

28 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET HVORDAN KOMMER VI IGANG › Den lokale kommunikationschef kontakter først en mindre kreds af medarbejdere, der bliver ansvarlige i arbejdet › Den 12. oktober holdes et fællesmøde for alle, der skal arbejde med at omlægge institutsider › Der vil efterfølgende være variationer fra hovedområde til hovedområde, afhængigt af ”lokale” forhold. › Men: alle der skal bidrage, vil blive kontaktet… 28

29 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET SPØRGSMÅL 29

30 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET TAK FOR IDAG 30

31 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET 31

32 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET 32

33 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET 33

34 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET 34

35 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET IMPLEMENTERING › Implementering i flere tempi › Alle skal rykke ind i en ny sektion Der er altså ingen, der bare kan beholde deres gamle side, som efterfølgende får nyt design. › Alle skal adskille deres indhold › Kun nye sektioner ligger i nyt design -> altså en sammenblanding af nyt og gammelt i hele efteråret. › Gamle hjemmesider behøver ikke lukke, når vi åbner de nye 35

36 7. SEP, 2011 AARHUS UNIVERSITET HVORDAN FOREGÅR EN OMLÆGNING › Projektledelsen ligger hos den lokale kommunikationschef › Institutkendskab er altafgørende – derfor vil der blive trukket på webredaktører, der fortsat sidder på institutterne › Først planlægges (med regneark) › Derefter flyttes › AU KOM konfigurerer de nye sektioner med nyhedsmodul, kalendermodul, nyhedsbrev, lister over PURE-indhold, kortfunktionalitet, footers mv. › Selve flytningen sker vha. et specialudviklet værktøj, så der bliver så lidt ”cut’n paste” som muligt. 36


Download ppt "TATIONpRÆSEN 7. SEP. 2011 AARHUS UNIVERSITET NY HJEMMESIDE TIL AU 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google