Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/ Soc. Pæd. Mogens T

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/ Soc. Pæd. Mogens T"— Præsentationens transcript:

1 Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/11-2005 Soc. Pæd. Mogens T
Legepladssikkerhed VisitDenmark 21/ Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten.

2 Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/11-2005 Soc. Pæd. Mogens T
Legepladssikkerhed VisitDenmark 21/ Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten.

3 1. Regelsæt:

4 Harmoniserede standarder
EU GPSD Harmoniserede standarder Sidst revideret: Før den nye metode blev indført i 1985, var EU's direktiver fulde af detaljerede kravspecifikationer. I dag beskriver Ministerrådets produktdirektiver kun de væsentlige krav til sundhed, sikkerhed og EU GPSD Harmoniserede standarder Sidst revideret: Før den nye metode blev indført i 1985, var EU's direktiver fulde af detaljerede kravspecifikationer. I dag beskriver Ministerrådets produktdirektiver kun de væsentlige krav til sundhed, sikkerhed og miljø, som produkter skal opfylde for at kunne bevæge sig frit på markedet. EU-kommissionen giver så de europæiske standardiseringsorganisationer mandat til at udarbejde harmoniserede standarder, der detaljeret beskriver, hvordan direktivets overordnede krav kan opfyldes. De gælder i alle EU-lande og afløser eventuelle nationale standarder. Forskellen på europæiske standarder og harmoniserede europæiske standarder er, at de harmoniserede standarder er mandaterede af EU-Kommissionen og offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. De europæiske standarder er med til at sikre den frie bevægelighed, mens de harmoniserede standarder relaterer sig direkte til direktiverne. Ved at følge standarderne er producenterne sikre på, at de opfylder direktivernes væsentlige krav. For yderligere information kontakt Jesper Gredeli Jensen Copyright © 2005 Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: Fax: Klamsagervej 31 DK-8230 Åbyhøj Tlf: Fax: "Notificeret" i "Den Europæiske Journal" Certificering af akkrediteret testhus verificerer dette forhold. DS/EN er ikke notificeret pt. 29/8-05 men formodningsreglen er skærpet med den reviderede produktsikkerhedlov.

5 EU GPSD (continued) miljø, som produkter skal opfylde for at kunne bevæge sig frit på markedet. EU-kommissionen giver så de europæiske standardiseringsorganisationer mandat til at udarbejde harmoniserede standarder, der detaljeret beskriver, hvordan direktivets overordnede krav kan opfyldes. De gælder i alle EU-lande og afløser

6 eventuelle nationale standarder.
EU GPSD (continued) eventuelle nationale standarder. Forskellen på europæiske standarder og harmoniserede europæiske standarder er, at de harmoniserede standarder er mandaterede af EU-Kommissionen og offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. De europæiske standarder er med til at sikre den frie bevægelighed, mens de

7 EU GPSD (continued) harmoniserede standarder relaterer sig direkte til direktiverne. Ved at følge standarderne er producenterne sikre på, at de opfylder direktivernes væsentlige krav. For yderligere information kontakt Jesper Gredeli Jensen Copyright © 2005 Dansk Standard

8 EU GPSD (continued) Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund
Tlf: Fax: Klamsagervej 31 DK-8230 Åbyhøj Tlf: Fax:

9 EU GPSD (continued) "Notificeret" i "Den Europæiske Journal" Certificering af akkrediteret testhus verificerer dette forhold. DS/EN er ikke notificeret pt. 29/8-05 men formodningsreglen er skærpet med den reviderede produktsikkerhedlov.

10 Produktsikkerhedslov
Lov om produktsikkerhed gennemfører en revideret udgave af "Det generelle Produktsikkerhedsdirektiv" i Danmark! Med direktivet forstærkes formodningen om, at et produkt, som er godkendt i.h.t. en europæisk standard, er sikkert. Denne regel vil gøre det lettere for producenterne at vurdere, om deres produkter er sikre og samtidig fremme den Produktsikkerhedslov Lov om produktsikkerhed gennemfører en revideret udgave af "Det generelle Produktsikkerhedsdirektiv" i Danmark! Med direktivet forstærkes formodningen om, at et produkt, som er godkendt i.h.t. en europæisk standard, er sikkert. Denne regel vil gøre det lettere for producenterne at vurdere, om deres produkter er sikre og samtidig fremme den fri bevægelighed af produkter i det indre marked. Der er endvidere indført en særlig procedure i produktsikkerhedsdirektivet, som sikrer, at disse standarder har et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Den erhvervsdrivende skal som hidtil selv træffe foranstaltninger til at sikre, at forbrugerne ikke kommer til skade, hvis et produkt viser sig at være farligt, efter det har forladt fabrikken. Dette kan ske ved udsendelse af advarsler til forbrugerne og standsning af salget. Med lovændringen bliver det præciseret, at den erhvervsdrivende i yderste konsekvens er forpligtet til at tilbagekalde produktet fra de forbrugere, der allerede har erhvervet produktet. Hvis den erhvervsdrivende ikke af egen drift træffer foranstaltninger mod et farligt produkt, har kontrolmyndigheden mulighed for at påbyde den erhvervsdrivende at træffe passende foranstaltninger. Det præciseres med lovændringen, at disse foranstaltninger kan omfatte tilbagekaldelse af produkter, som forbrugeren allerede har modtaget.

11 Produktsikkerhedslov (continued)
fri bevægelighed af produkter i det indre marked. Der er endvidere indført en særlig procedure i produktsikkerhedsdirektivet, som sikrer, at disse standarder har et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Den erhvervsdrivende skal som hidtil selv træffe foranstaltninger til at sikre, at forbrugerne ikke kommer til skade, hvis et produkt viser sig at være farligt, efter det

12 Produktsikkerhedslov (continued)
har forladt fabrikken. Dette kan ske ved udsendelse af advarsler til forbrugerne og standsning af salget. Med lovændringen bliver det præciseret, at den erhvervsdrivende i yderste konsekvens er forpligtet til at tilbagekalde produktet fra de forbrugere, der allerede har erhvervet produktet. Hvis den erhvervsdrivende ikke af egen drift træffer foranstaltninger mod

13 Produktsikkerhedslov (continued)
et farligt produkt, har kontrolmyndigheden mulighed for at påbyde den erhvervsdrivende at træffe passende foranstaltninger. Det præciseres med lovændringen, at disse foranstaltninger kan omfatte tilbagekaldelse af produkter, som forbrugeren allerede har modtaget.

14 Bygningsreglementet 95 Kap. 5 § 5.3
Lovbekendtgørelse # 805 af 9 Okt 1995 Ændret: Lov # 485 af 12/6-96 (§17 stk3) Ændret: Lov # 1083 af 29/ (§1) (tidligere 5.2.stk.1) Tillæg 1 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Bestemmelsen ændres til: " Legepladsredskaber på fælles friarealer skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds-  og sundhedsmæssigt Bygningsreglementet 95 Kap. 5 § 5.3 Lovbekendtgørelse # 805 af 9 Okt 1995 Ændret: Lov # 485 af 12/6-96 (§17 stk3) Ændret: Lov # 1083 af 29/ (§1) (tidligere 5.2.stk.1) Tillæg 1 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Bestemmelsen ændres til: " Legepladsredskaber på fælles friarealer skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds-  og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. (9.12.1) Der henvises til DS/EN 1176, del 1-7 Legepladsudstyr, og DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, samt DS/EN Kunstige klatrevægge sikringspunkter, stabilitetskrav og prøvningsmetoder. Heri er angivet de specifikationer, som bør opfyldes, for i videst muligt omfang at beskytte mod den risiko, der kan være forbundet med, at børn benytter legepladsredskaber på legepladser. Andre tekniske specifikationer kan lægges til grund, hvis de giver tilsvarende sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. Bestemmelsen omfatter også skateboardbaner m.v." (obs < 98 også Klatrevægge) (Under udkast: CEN/TC136/WG12 "Facilities for users of roller sports equipm".) (Under udkast: CEN/TC136 Wg 9: "Artificial Climbingwall".)

15 Bygningsreglementet 95 Kap. 5 § 5.3 (continued)
tilfredsstillende forhold. (9.12.1) Der henvises til DS/EN 1176, del 1-7 Legepladsudstyr, og DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, samt DS/EN Kunstige klatrevægge sikringspunkter, stabilitetskrav og prøvningsmetoder. Heri er angivet de specifikationer, som bør opfyldes, for i videst

16 Bygningsreglementet 95 Kap. 5 § 5.3 (continued)
muligt omfang at beskytte mod den risiko, der kan være forbundet med, at børn benytter legepladsredskaber på legepladser. Andre tekniske specifikationer kan lægges til grund, hvis de giver tilsvarende sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. Bestemmelsen omfatter også skateboardbaner m.v." (obs < 98 også Klatrevægge) (Under udkast: CEN/TC136/WG12 "Facilities

17 Bygningsreglementet 95 Kap. 5 § 5.3 (continued)
for users of roller sports equipm".) (Under udkast: CEN/TC136 Wg 9: "Artificial Climbingwall".)

18 2. Myndigheder:

19 Kontrol: Sikkerhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen: Trykimprægnering
Bildæk: Vand: Jord: Miljøstyrelsen: Jordforurening Creosot Forbrugerstyrelsen:

20 Sundhedsstyrelsen siger:
Trykimprægnering Sundhedsstyrelsen siger: Trykimprægnering Sundhedsstyrelsen siger:

21 Vand: Sundhedsstyrelsen: Vand: Sundhedsstyrelsen:

22 Forurening: København rydder op i undergrunden
Jordforurening Forurening: København rydder op i undergrunden Ti års arbejde med jordrensning i Københavns daginstitutioners legepladser lakker mod enden. 238 legepladser har fået ny jord, mens ca. 500 institutioner kan klare sig med rådgivning. 85% af overfladejorden i København skønnes forurenet og Miljøkontrollen er undervejs med en pjece om Jordforurening Forurening: København rydder op i undergrunden Ti års arbejde med jordrensning i Københavns daginstitutioners legepladser lakker mod enden. 238 legepladser har fået ny jord, mens ca. 500 institutioner kan klare sig med rådgivning. 85% af overfladejorden i København skønnes forurenet og Miljøkontrollen er undervejs med en pjece om jordforurening. Institutioner rådes til at dække jorden med græs, flis eller gummufliser. Rensningen har kostet kommunen 135 mio. kr. Emneord: legepladssikkerhed; daginstitutioner; forurening; miljø Genre: B&U artikel År: 2005 Nr: 27 Si: 8 Løbenr.: Nr.: 1 af 75

23 Jordforurening (continued)
jordforurening. Institutioner rådes til at dække jorden med græs, flis eller gummufliser. Rensningen har kostet kommunen 135 mio. kr. Emneord: legepladssikkerhed; daginstitutioner; forurening; miljø Genre: B&U artikel År: 2005 Nr: 27 Si: 8 Løbenr.: Nr.: 1 af 75

24 3. Kommunen: 3. Kommunen: Kommunen er den principielle ansvarshavende/tilsynsførende myndighed.

25 Off. Legepladser: Ex.Herning: Ex.Jelling:

26 Priv. Legepladser: Andre: Grundejerforeninger: Camping: Restaurant:
Kultur: Grundejerforeninger:

27 Camping: NOTAT om opstilling af hoppepuder
og hoppeborge (samt trampoliner og klatrevægge). Sædvanlige legeredskaber: Opstilling på en campingplads af sædvanligt og simpelt legepladsudstyr som gynger, hoppedyr, vipper og karruseller, klatredyr Camping: NOTAT om opstilling af hoppepuder og hoppeborge (samt trampoliner og klatrevægge). Sædvanlige legeredskaber: Opstilling på en campingplads af sædvanligt og simpelt legepladsudstyr som gynger, hoppedyr, vipper og karruseller, klatredyr og glidebaner kræver efter fast praksis ikke politiets tilladelse efter politivedtægten og det tilknyttede cirkulære om offentlige forlystelser. Dette skyldes, at de pågældende legeredskaber - eller "forlystelsesapparater", som de faktisk hedder i officielt sprogbrug - er anset for at have en sådan karakter, at der ikke sikkerhedsmæssigt er grundlag for at stille krav om polititilladelse. Vil du vide mere om den generelle sikkerhed på legepladsen, kan du læse mere i NOTAT OM SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN. Hoppepuder/hoppeborge: Anderledes forholder det sig med hoppepuder/hoppeborge (officielt kaldet "oppustelige forlystelsesapparater"), som Justitsministeriet i en udtalelse til Politimesterforeningen og Bolig- og Byggestyrelsen har statueret, er særlige forlystelsesapparater omfattet af forlystelsescirkulæret, og at politiets tilladelse til opstilling derfor kræves. Efterhånden findes der talrige hoppepuder/hoppeborge opstillet på campingpladserne, og Campingrådet er bekendt med, at der kun til et forsvindende fåtal af disse er indhentet tilladelse hos politiet. Imidlertid har et ubehageligt uheld på en campingplads i forbindelse med en voksen persons brug af hoppepuden sat fokus på problemstillingen i form af såvel en politisag som en erstatningssag. Opstilling af hoppepude/hoppeborg: Campingrådet skal derfor henlede opmærksomheden på, at den korrekte fremgangsmåde i forbindelse med opstilling af en hoppepude/hoppeborg er som følger: A)  Ansøgning om tilladelse indgives til den lokale politimester,     der meddeler tilladelse i medfør af forlystelsescirkulærets §    14 og §§ B) Forinden tilladelsen udstedes, må det forventes, at politiet vil kræve en særlig godkendelse til sikring af, at brugen af hoppepuden/hoppeborgen ikke frembyder fare for campingpladsens gæster. En sådan godkendelse skal meddeles af et af Justits-ministeriet godkendt institut - enten Teknologisk Institut eller FORCE Technology. Godkendelse med tilsynsbog: Når der af det godkendte firma er foretaget en godkendelse af hoppepuden/borgen tildeles campingpladsen en såkaldt "Tilsynsbog". I tilsynsbogen kan betingelserne for godkendelsen læses - eks. kan det være en betingelse, at "der skal til stadighed være overvågning af en voksen person i dagtimerne". Denne formulering betyder, at der løbende skal være en voksen person (lejrchefen eller dennes stedfortræder), som holder et vågent øje med hvad der sker på og ved hoppepuden/borgen, og den pågældende skal let kunne tilkaldes, hvis der måtte være behov herfor. En anden meget vigtigt betingelse for godkendelsen er, at luften lukkes ud af hoppepuden/borgen, når vejret er fugtigt eller det regner. Hoppepuden/borgen bliver et langt farligere "forlystelsesapperat", når overfladen er fugtig.  Det årlige eftersyn: Hoppepuden/hoppeborgen skal ligeledes synes hvert kalenderår umiddelbart inden den tages i brug til sikring af bl.a:   at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion,   at hoppepuden/hoppeborgen er forsvarligt vedligeholdt,   at krævede sikkerhedsafstande omkring hoppepuden/hoppeborgen  stadig overholdes,   at arealet med faldbelægning er i orden,   at hoppepuden/hoppeborgen er oppumpet korrekt i forhold til   temperaturen. Hvorledes bestilles godkendelsen m.v.: Nærmere oplysninger om godkendelsen og det efterfølgende årlige syn kan indhentes hos: Materialeprøvning, Teknologisk Institut, tlf FORCE Technology, tlf Se også nærmere under henholdsvis Det kan kraftigt anbefales at spørge til prisen for såvel godkendelsen som det årlige syn hos begge firmaer - Campingrådet kan konstatere, at priserne og prisstrukturen på de to firmaer ændrer sig løbende. Bemærk, at tilsynsbogen ikke følger det godkendende firma, men hoppepuden - det er således altid muligt at skifte firma såfremt dette ønskes. Trampoliner, klatrevægge m.v.: Som det fremgår, har Justitsministeriet fastlagt en lav grænse for, hvilke forlystelsesapparater der kan opstilles uden politiets tilladelse. Der kan derfor være grund til at være opmærksom på, om andre forlystelsesapparater i "farlighed" kan sidestilles med hoppepuder/-hoppeborge og derfor må antages at ligge over grænsen for de apparater, der traditionelt opstilles uden tilladelse. Som et eksempel herpå kan nævnes trampoliner. Det er uafklaret, om disse ogsåkræver tilladelse - det vil bl.a. afhænge af konstruktionen, størrelsen, opstillingen m.v., og endelig afklaring vil kræve henvendelse til det lokale politi. De efterhånden meget populære klatrevægge indebærer ikke samme tvivl, når de opstilles/opbygges på en campingplads – der kræves tilladelse hos politiet, hvis væggen er over 3 meter høj. Bemærk i øvrigt, at der om opstilling/opbygning af klatrevægge findes 2 DS/EN standarder: DS/EN 1176 omhandlende klatrevægge under 3 meters højde. DS/EN omhandlende klatrevægge over 3 meters højde. Standarderne kan købes hos Dansk Standard – Forsikring: Det er vigtigt at bemærke sig, at den tidligere af Campingrådet tegnede kollektive erhvervsansvarsforsikring for lejrcheferne er ophørt. Denne forsikring dækkede alle de aktiviteter og faciliteter, der naturligt hører til på en campingplads - herunder også hoppepuder/hoppeborge, trampoliner og klatrevægge. Det er således vigtigt, at campingpladsen sikrer sig, at pladsens egen erhvervsansvarsforsikring fremover dækker aktiviteterne nævnt i dette notat. I sammenhæng hermed skal erindres, at politiet i medfør af forlystelsescirkulæret ligeledes kræver, at der skal tegnes en ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar overfor publikum.

28 Camping: (continued) og glidebaner kræver efter fast praksis ikke politiets tilladelse efter politivedtægten og det tilknyttede cirkulære om offentlige forlystelser. Dette skyldes, at de pågældende legeredskaber - eller "forlystelsesapparater", som de faktisk hedder i officielt sprogbrug - er anset for at have en sådan karakter, at der ikke

29 Camping: (continued) sikkerhedsmæssigt er grundlag for at stille krav om polititilladelse. Vil du vide mere om den generelle sikkerhed på legepladsen, kan du læse mere i NOTAT OM SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN. Hoppepuder/hoppeborge: Anderledes forholder det sig med hoppepuder/hoppeborge (officielt kaldet

30 Efterhånden findes der talrige hoppepuder/hoppeborge opstillet på
Camping: (continued) "oppustelige forlystelsesapparater"), som Justitsministeriet i en udtalelse til Politimesterforeningen og Bolig- og Byggestyrelsen har statueret, er særlige forlystelsesapparater omfattet af forlystelsescirkulæret, og at politiets tilladelse til opstilling derfor kræves. Efterhånden findes der talrige hoppepuder/hoppeborge opstillet på

31 Camping: (continued) campingpladserne, og Campingrådet er bekendt med, at der kun til et forsvindende fåtal af disse er indhentet tilladelse hos politiet. Imidlertid har et ubehageligt uheld på en campingplads i forbindelse med en voksen persons brug af hoppepuden sat fokus på problemstillingen i form af såvel en politisag som en erstatningssag.

32 Opstilling af hoppepude/hoppeborg:
Camping: (continued) Opstilling af hoppepude/hoppeborg: Campingrådet skal derfor henlede opmærksomheden på, at den korrekte fremgangsmåde i forbindelse med opstilling af en hoppepude/hoppeborg er som følger: A)  Ansøgning om tilladelse indgives til den lokale politimester,     der meddeler tilladelse i medfør af

33 forlystelsescirkulærets § 14 og §§ 20-26.
Camping: (continued) forlystelsescirkulærets §    14 og §§ B) Forinden tilladelsen udstedes, må det forventes, at politiet vil kræve en særlig godkendelse til sikring af, at brugen af hoppepuden/hoppeborgen ikke frembyder fare for campingpladsens gæster. En sådan godkendelse skal meddeles af et af Justits-ministeriet godkendt institut - enten Teknologisk Institut eller FORCE

34 Godkendelse med tilsynsbog:
Camping: (continued) Technology. Godkendelse med tilsynsbog: Når der af det godkendte firma er foretaget en godkendelse af hoppepuden/borgen tildeles campingpladsen en såkaldt "Tilsynsbog". I tilsynsbogen kan betingelserne for godkendelsen læses - eks. kan det være en betingelse, at "der skal til stadighed

35 Camping: (continued) være overvågning af en voksen person i dagtimerne". Denne formulering betyder, at der løbende skal være en voksen person (lejrchefen eller dennes stedfortræder), som holder et vågent øje med hvad der sker på og ved hoppepuden/borgen, og den pågældende skal let kunne tilkaldes, hvis der måtte være behov herfor.

36 Hoppepuden/hoppeborgen skal ligeledes
Camping: (continued) En anden meget vigtigt betingelse for godkendelsen er, at luften lukkes ud af hoppepuden/borgen, når vejret er fugtigt eller det regner. Hoppepuden/borgen bliver et langt farligere "forlystelsesapperat", når overfladen er fugtig.  Det årlige eftersyn: Hoppepuden/hoppeborgen skal ligeledes

37 Camping: (continued) synes hvert kalenderår umiddelbart inden den tages i brug til sikring af bl.a:   at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion,   at hoppepuden/hoppeborgen er forsvarligt vedligeholdt,   at krævede sikkerhedsafstande omkring hoppepuden/hoppeborgen  stadig overholdes,

38 Camping: (continued) at arealet med faldbelægning er i orden,
  at hoppepuden/hoppeborgen er oppumpet korrekt i forhold til   temperaturen. Hvorledes bestilles godkendelsen m.v.: Nærmere oplysninger om godkendelsen og det efterfølgende årlige syn kan indhentes hos: Materialeprøvning, Teknologisk Institut, tlf

39 Se også nærmere under henholdsvis www.teknologisk.dkog www.force.dk.
Camping: (continued) FORCE Technology, tlf Se også nærmere under henholdsvis Det kan kraftigt anbefales at spørge til prisen for såvel godkendelsen som det årlige syn hos begge firmaer - Campingrådet kan konstatere, at priserne og prisstrukturen på de to firmaer ændrer sig løbende.

40 Trampoliner, klatrevægge m.v.:
Camping: (continued) Bemærk, at tilsynsbogen ikke følger det godkendende firma, men hoppepuden - det er således altid muligt at skifte firma såfremt dette ønskes. Trampoliner, klatrevægge m.v.: Som det fremgår, har Justitsministeriet fastlagt en lav grænse for, hvilke forlystelsesapparater der kan opstilles uden politiets tilladelse.

41 Camping: (continued) Der kan derfor være grund til at være opmærksom på, om andre forlystelsesapparater i "farlighed" kan sidestilles med hoppepuder/-hoppeborge og derfor må antages at ligge over grænsen for de apparater, der traditionelt opstilles uden tilladelse. Som et eksempel herpå kan nævnes trampoliner. Det er uafklaret, om disse

42 Camping: (continued) ogsåkræver tilladelse - det vil bl.a. afhænge af konstruktionen, størrelsen, opstillingen m.v., og endelig afklaring vil kræve henvendelse til det lokale politi. De efterhånden meget populære klatrevægge indebærer ikke samme tvivl, når de opstilles/opbygges på en campingplads – der kræves tilladelse hos politiet, hvis væggen er over 3 meter høj.

43 Camping: (continued) Bemærk i øvrigt, at der om opstilling/opbygning af klatrevægge findes 2 DS/EN standarder: DS/EN 1176 omhandlende klatrevægge under 3 meters højde. DS/EN omhandlende klatrevægge over 3 meters højde. Standarderne kan købes hos Dansk Standard –

44 Camping: (continued) Forsikring:
Det er vigtigt at bemærke sig, at den tidligere af Campingrådet tegnede kollektive erhvervsansvarsforsikring for lejrcheferne er ophørt. Denne forsikring dækkede alle de aktiviteter og faciliteter, der naturligt hører til på en campingplads - herunder også hoppepuder/hoppeborge, trampoliner og

45 Camping: (continued) klatrevægge.
Det er således vigtigt, at campingpladsen sikrer sig, at pladsens egen erhvervsansvarsforsikring fremover dækker aktiviteterne nævnt i dette notat. I sammenhæng hermed skal erindres, at politiet i medfør af forlystelsescirkulæret ligeledes kræver, at der skal tegnes en ansvarsforsikring, som skal dække et

46 eventuelt erstatningsansvar overfor publikum.
Camping: (continued) eventuelt erstatningsansvar overfor publikum.

47 Div. Link's:

48 4. Underlag: 4. Underlag:

49 5. Beplantning: 5. Beplantning:
Dette link er blot et af mange muligligheder for information om dette emne: Se også DS 1500 Naturlegeredskaber

50 6. Certificering: 6. Certificering:
CE mærkning benyttes kun til produktgrupper med specifikke direktiver der kræver CE mærkning (ex. Legetøj EN 71 + Legetøjsdirektivet) Problematik: CE Produkter er til private haver (Dvs. at CE mærkede byggemarkprodukter ikke bør anvendes til offentlige legepladser)

51 Legepladsinspektører:
TI DS Eirm TüV

52 DS DS tilbyder et Diplomkursus for inspektører.
Ikke underlagt certificeringsregler. Ingen krav om gencertificering. Billigere end certificeringskurserne. DS DS tilbyder et Diplomkursus for inspektører. Ikke underlagt certificeringsregler. Ingen krav om gencertificering. Billigere end certificeringskurserne.

53 Ref. Kompetencekataloget side 13
Eirm Ref. Kompetencekataloget side 13 Eirm Ref. Kompetencekataloget side 13

54 TüV Kursets varighed er 5 dage og prisen er (dagsprisen oplyses på tlf ) Beløbet inkluderer undervisning og materialer samt frokost, kaffe, frugt, vand, men ikke overnatning, morgenmad og middag. Kurset afvikles i.h.t. gældende akkrediteringsbestemmelser. TüV Kursets varighed er 5 dage og prisen er (dagsprisen oplyses på tlf ) Beløbet inkluderer undervisning og materialer samt frokost, kaffe, frugt, vand, men ikke overnatning, morgenmad og middag. Kurset afvikles i.h.t. gældende akkrediteringsbestemmelser. HUSK: Kursisten skal selv medbringe DS Håndbog 121: 2003. Kurset er et certificeringskursus for deltagere der ikke tidligere er certificeret og henvender sig således til personer med et vist forudgående kendskab til legepladsområdet, fra ansæt-telse ved kommuner, boligselskaber, anlægsgartnere eller firmaer indenfor branchen. Kursusdeltageren vil stifte bekendtskab med den senest tilgængelige udvikling for området, herunder de seneste standardtillæg, samt forklaringer på og fortolkninger af, betydning for udførelsen af inspektionerne. Deltageren vil blive orienteret om/gennemgå de sikkerhedschecklister og det billed- rapporteringssystem som en TüV inspektør skal anvende ved inspektioner. Disse hjælpemidler vil blive udleveret på CD-rom medie. Deltageren vil blive introduceret til den skriftlige test der skal aflægges på kursets sidste dag som en forudsætning for certificeringen. Testen er af ”flervalgstypen” og omfatter i alt 26 emnegrupper indenfor standardens krav og anvendelse. Senest 14 dage efter testen, indsendes 2 udfyldte inspektionsrapporter. Rapporterne vil blive evalueret for dets egnethed til at bibringe inspektionsrekviren- ten en status for den/det inspicerede legeplads/redskab. (ex. korrekt udfyldelse, henvisninger, billedanvendelse osv.) TüV foretager herefter en samlet vurdering af det indsendte materiale samt resultatet af den skriftlige test og giver meddelelse om bestået/ikke bestået senest 4 uger efter modtagelsen. Ved bestået, modtager inspektøren efterfølgende et certifikat som TüV Legeplads- inspektør. Certifikatet er udstedt af TüV Akademiet og gældende i 12 måneder fra certifikatets udstedelsesdato. I tilfælde af ”ikke bestået” vil der blive givet mulighed for at aflægge en ny test: Kursisten indsender 2 nye inspektionsrapporter og aflægger ny skriftlig test i.h.t aftale. Resultatet af ”om-testen” vurderes og meddeles som for den oprindelige test. Varigheden er 1 dag. Prisen er (dagsprisen oplyses på tlf ) (se program nedenfor)                                Mandag:          Velkomst og Introduktion til kurset. (*1   Børns leg og udvikling. (*2)      Børns leg og udvikling. (fortsat.) Frokost.     Debatten: Legeværdi versus Sikkerhed. (*3)     Legeværdi versus Sikkerhed (fortsat)         Tirsdag:         Tal og statistikker vedr. Legepladsulykker. (*5)     Lov og jura i.f.m. Legepladssikkerhed/Inspektion (*4)      DS/EN 1176, Lær standarden at kende. (*6)      Frokost.      DS/EN 1176…(fortsat)      DS/EN 1776…(fortsat)      DS/EN 1176…(fortsat)   Onsdag:          DS/EN 1176, Lær standarden at kende. (fortsat) (*6) DS/EN 1176…(fortsat) DS/EN 1176…(fortsat)  DS/EN 1176, Lær standarden at kende. (fortsat) DS/EN 1176…(fortsat) DS/EN 1176…(fortsat)   Torsdag:          DS/EN 1177, Krav til underlag m.m. (*6) DS/EN 1177 (fortsat)      Spørgsmål / Svar vedr. standardens anvendelse      Anvendelse af rapporteringsværktøjerne. (*7)     Principper for Billedrapportering.      Principper for valg af følgetekst.     Fredag:         Praktisk brug af testværktøjer i.h.t, DS/EN 1176.      Frokost.      Oplæg vedr. skriftlig test for certificering.     Aflæggelse af skriftlig certificeringstest. 15.00-     Afslutning. (se programbeskrivelse nedenfor) Ad (*1) Velkomst og introduktion af programmet: ”en præsentation af kursets format og beslægtede praktiske oplysninger såsom tidsskema, frokost og pauser, krævede materialer, påklædning for legepladsbesøg, transport, parkeringsforhold, betaling, procedurer osv.” Ad (*2) Intro: Børns leg og udvikling: ”vil udstyre deltagerne med en grundlæggende forståelse af kendte stadier i børns fysiske, intellektuelle og sociale udvikling og relaterede stadier af leg og legemønstre på en legeplads”. Formålet er at give værktøjer til en bedre forståelse af børns evne til at vælge aktiviteter der giver nye kompetencer netop fordi de indeholder et element af risiko. Ad (*3) Intro: leg contra sikkerhed: ”vil udstyre deltagerne med en forståelse af det iboende dilemma i forbindelse med børns leg og brug af udstyr, baseret på det faktum, at en vigtig del af legen er legepladsens evne til at give mulighed for at opdage risiko-elementer og at lære at håndtere disse”. Ad (*4) Lovkrav / implikationer: ”vil give information om indholdet af det nye europæiske produkt sikkerheds- direktiv og den nuværende nationale produkt sikkerhedslov, henvisninger i nationale byggeregler”. Ad (*5) Facts og tal vedr. ulykker på legepladser: ”vil baseres på tilgængelige skadesdata og - statistikker fra danske myndigheder og sammenlignes med tilsvarende udenlandske data og research. Formålet er at skaffe værktøjer til bedømmelsen af situationer, som kan blive præsenteret på en flertydig måde eller sågar ikke er tilstrækkeligt dækket af nuværende standarder”. Ad (*6) EN 1176, Lær standarden at kende: en både principiel og detaljeret gennemgang af standardens indhold og anvendelse! Formålet er at give deltagerne en detaljeret viden om standardens indhold og anvendelse og vil derfor også berøre baggrunden for de valgte krav og deres testmetoder. Ad (*7) Anvendelse af rapporteringsværktøjer: Identifikation og rapportering af inspektionsresultater skal være præcis og entydig, hvilket stiller krav til både fotograferingen og valg af motiv, samt formuleringen af rapportens  tekststykker idet rapporten senere skal udgøre et af rekvirentens vigtigste beslutningsgrundlag. Tüv.Cert.Betingelser Rev. 1.3 web/mtj 19/1-05

55 HUSK: Kursisten skal selv medbringe DS Håndbog 121: 2003.
TüV (continued) HUSK: Kursisten skal selv medbringe DS Håndbog 121: 2003. Kurset er et certificeringskursus for deltagere der ikke tidligere er certificeret og henvender sig således til personer med et vist forudgående kendskab til legepladsområdet, fra ansæt-telse ved kommuner, boligselskaber, anlægsgartnere eller firmaer indenfor

56 TüV (continued) branchen.
Kursusdeltageren vil stifte bekendtskab med den senest tilgængelige udvikling for området, herunder de seneste standardtillæg, samt forklaringer på og fortolkninger af, betydning for udførelsen af inspektionerne. Deltageren vil blive orienteret om/gennemgå de sikkerhedschecklister og det billed-

57 Disse hjælpemidler vil blive udleveret på CD-rom medie.
TüV (continued) rapporteringssystem som en TüV inspektør skal anvende ved inspektioner. Disse hjælpemidler vil blive udleveret på CD-rom medie. Deltageren vil blive introduceret til den skriftlige test der skal aflægges på kursets sidste dag som en forudsætning for certificeringen. Testen er af ”flervalgstypen” og

58 omfatter i alt 26 emnegrupper indenfor standardens krav og anvendelse.
TüV (continued) omfatter i alt 26 emnegrupper indenfor standardens krav og anvendelse. Senest 14 dage efter testen, indsendes 2 udfyldte inspektionsrapporter. Rapporterne vil blive evalueret for dets egnethed til at bibringe inspektionsrekviren- ten en status for den/det inspicerede legeplads/redskab. (ex. korrekt udfyldelse,

59 henvisninger, billedanvendelse osv.)
TüV (continued) henvisninger, billedanvendelse osv.) TüV foretager herefter en samlet vurdering af det indsendte materiale samt resultatet af den skriftlige test og giver meddelelse om bestået/ikke bestået senest 4 uger efter modtagelsen. Ved bestået, modtager inspektøren efterfølgende et certifikat som TüV Legeplads-

60 Resultatet af ”om-testen” vurderes og
TüV (continued) inspektør. Certifikatet er udstedt af TüV Akademiet og gældende i 12 måneder fra certifikatets udstedelsesdato. I tilfælde af ”ikke bestået” vil der blive givet mulighed for at aflægge en ny test: Kursisten indsender 2 nye inspektionsrapporter og aflægger ny skriftlig test i.h.t aftale. Resultatet af ”om-testen” vurderes og

61 TüV (continued) meddeles som for den oprindelige test.
Varigheden er 1 dag. Prisen er (dagsprisen oplyses på tlf ) (se program nedenfor)                                Mandag:          Velkomst og Introduktion til kurset. (*1  

62 TüV (continued) 10.00-10.45Børns leg og udvikling. (*2)
     Børns leg og udvikling. (fortsat.) Frokost.     Debatten: Legeværdi versus Sikkerhed. (*3)     Legeværdi versus Sikkerhed (fortsat)         Tirsdag:

63 TüV (continued)         Tal og statistikker vedr. Legepladsulykker. (*5)     Lov og jura i.f.m. Legepladssikkerhed/Inspektion (*4)      DS/EN 1176, Lær standarden at kende. (*6)      Frokost.      DS/EN 1176…(fortsat)      DS/EN 1776…(fortsat)

64 09.00-09.45 DS/EN 1176, Lær standarden at kende. (fortsat) (*6)
TüV (continued)      DS/EN 1176…(fortsat)   Onsdag:          DS/EN 1176, Lær standarden at kende. (fortsat) (*6) DS/EN 1176…(fortsat) DS/EN 1176…(fortsat) Frokost.  DS/EN 1176, Lær standarden

65 09.00-09.45 DS/EN 1177, Krav til underlag m.m. (*6)
TüV (continued) at kende. (fortsat) DS/EN 1176…(fortsat) DS/EN 1176…(fortsat)   Torsdag:          DS/EN 1177, Krav til underlag m.m. (*6) DS/EN 1177 (fortsat)      Spørgsmål / Svar vedr.

66 TüV (continued) standardens anvendelse 12.00-13.00Frokost.
     Anvendelse af rapporteringsværktøjerne. (*7)     Principper for Billedrapportering.      Principper for valg af følgetekst.

67 TüV (continued) Fredag:
        Praktisk brug af testværktøjer i.h.t, DS/EN 1176.      Frokost.      Oplæg vedr. skriftlig test for certificering.     Aflæggelse af skriftlig certificeringstest. 15.00-     Afslutning.

68 TüV (continued) (se programbeskrivelse nedenfor) Ad (*1)
(se programbeskrivelse nedenfor) Ad (*1) Velkomst og introduktion af programmet: ”en præsentation af kursets format og beslægtede praktiske oplysninger såsom

69 TüV (continued) tidsskema, frokost og pauser, krævede materialer, påklædning for legepladsbesøg, transport, parkeringsforhold, betaling, procedurer osv.” Ad (*2) Intro: Børns leg og udvikling: ”vil udstyre deltagerne med en grundlæggende forståelse af kendte

70 TüV (continued) stadier i børns fysiske, intellektuelle og sociale udvikling og relaterede stadier af leg og legemønstre på en legeplads”. Formålet er at give værktøjer til en bedre forståelse af børns evne til at vælge aktiviteter der giver nye kompetencer netop fordi de indeholder et element af risiko. Ad (*3)

71 Intro: leg contra sikkerhed:
TüV (continued) Intro: leg contra sikkerhed: ”vil udstyre deltagerne med en forståelse af det iboende dilemma i forbindelse med børns leg og brug af udstyr, baseret på det faktum, at en vigtig del af legen er legepladsens evne til at give mulighed for at opdage risiko-elementer og at lære at håndtere disse”. Ad (*4)

72 TüV (continued) Lovkrav / implikationer:
”vil give information om indholdet af det nye europæiske produkt sikkerheds- direktiv og den nuværende nationale produkt sikkerhedslov, henvisninger i nationale byggeregler”. Ad (*5) Facts og tal vedr. ulykker på legepladser: ”vil baseres på tilgængelige skadesdata og -

73 TüV (continued) statistikker fra danske myndigheder og sammenlignes med tilsvarende udenlandske data og research. Formålet er at skaffe værktøjer til bedømmelsen af situationer, som kan blive præsenteret på en flertydig måde eller sågar ikke er tilstrækkeligt dækket af nuværende standarder”. Ad (*6)

74 EN 1176, Lær standarden at kende:
TüV (continued) EN 1176, Lær standarden at kende: en både principiel og detaljeret gennemgang af standardens indhold og anvendelse! Formålet er at give deltagerne en detaljeret viden om standardens indhold og anvendelse og vil derfor også berøre baggrunden for de valgte krav og deres testmetoder. Ad (*7)

75 Anvendelse af rapporteringsværktøjer:
TüV (continued) Anvendelse af rapporteringsværktøjer: Identifikation og rapportering af inspektionsresultater skal være præcis og entydig, hvilket stiller krav til både fotograferingen og valg af motiv, samt formuleringen af rapportens  tekststykker idet rapporten senere skal udgøre et af rekvirentens vigtigste beslutningsgrundlag. Tüv.Cert.Betingelser

76 TüV (continued) Rev. 1.3 web/mtj 19/1-05

77 Legeredskaber: TI: Force TüV:

78 TI: Foretager test i.h.t. EN 1176 hvorefter Certifikat udstedes af DS.
DanCert på vej ind i markedet. TI: Foretager test i.h.t. EN 1176 hvorefter Certifikat udstedes af DS. DanCert på vej ind i markedet.

79 Foretager test i.h.t. DS/EN 1176, hvorefter certifikat udstedes af DS.
Force Foretager test i.h.t. DS/EN 1176, hvorefter certifikat udstedes af DS. Force Foretager test i.h.t. DS/EN 1176, hvorefter certifikat udstedes af DS.

80 TüV: Ingen andre Europæiske "spillere" i DK (principielt skal certificering akcepteres fra alle akkrediterede testinstitutter i EU (gensidig anerkendelse) TüV: Ingen andre Europæiske "spillere" i DK (principielt skal certificering akcepteres fra alle akkrediterede testinstitutter i EU (gensidig anerkendelse)

81 7. Inspektioner: 7. Inspektioner:
DS/EN 1176: Vejledning til brug ved Installation, Inspektion, vedligeholdelse og drift.

82 8.Forsikring: 8.Forsikring: Campingrådet: Forsikring:
Det er vigtigt at bemærke sig, at den tidligere af Campingrådet tegnede kollektive erhvervsansvarsforsikring for lejrcheferne er ophørt. Denne forsikring dækkede alle de aktiviteter og faciliteter, der naturligt hører til på en campingplads - herunder også hoppepuder/hoppeborge, trampoliner og klatrevægge. Det er således vigtigt, at campingpladsen sikrer sig, at pladsens egen erhvervsansvarsforsikring fremover dækker aktiviteterne nævnt i dette notat. I sammenhæng hermed skal erindres, at politiet i medfør af forlystelsescirkulæret ligeledes kræver, at der skal tegnes en ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar overfor publikum. Ansvar/forsikring: Sker der en ulykke på legepladsen – enten fordi den ikke er forsvarlig indrettet eller fordi redskaberne ikke er vedligeholdt – kan campingpladsens ejer eller forpagter efter omstændighederne blive gjort erstatningsansvarlig og skal betale erstatning til det skadelidte barn. Det er derfor vigtigt, at campingpladsen altid har tegnet den nødvendige erhvervsansvarsforsikring. Er et barn ulykkesforsikret, vil denne forsikring selvfølgelig dække ved en ulykke på legepladsen. Men desværre viser statistikken at kun hvert 3. barn er ulykkesforsikret, og uanset om forældrene har tegnet en sådan forsikring for barnet, vil de alligevel kunne kræve erstatning hos den ansvarlige for legepladsen. Ulykkesforsikring af børn Er dit barn ulykkesforsikret, vil forsikringen dække ved en ulykke på legepladsen. Men det er desværre kun hvert tredje barn, der er ulykkesforsikret. Desuden vil du som forælder alligevel kunne kræve erstatning af de ansvarlige for legepladsen. Forsikringsoplysningen på tlf kan give dig flere oplysninger. I skemaet herunder finder du, hvem der er ansvarlig for legepladsen, hvad enten der er tale om mangelfuld vedligeholdelse, en ulykke med et redskab, opsætning af nyt redskab eller renovering. Offentlige legepladser (fx legepladser i skoler, institutioner og parker) Boligselskaber Andels- og ejerboliger Campingpladser, hoteller, restauranter o.l. Ansvarlig for skole: Skolelederen, alternativt kommunen Ansvarlig for institution: Institutionslederen, alternativt kommunen Ansvarlig for park eller lignende: Kommunen Ansvarlig: Boligorganisationen Ansvarlig: Foreningen/Bestyrelsen Ansvarlig: Foreningen/Bestyrelsen Kilde:

83 Læs her først: Læs her først: Legestafettens holdning til copyright:
En "Stafet" gør ikke så meget gavn hvis den ikke kan viderebringes! Hvad der findes i Legestafettens præsentationer og på hjemmesiden må derfor gerne refereres, kopieres og/eller distribueres med kildeangivelse. Der kan forekomme billeder, tegninger og artikler som er brugt uden specifik tilladelse, men hvor jeg håber på  tilgivelse ved en senere lejlighed, fordi børns ret til at lege er en god sag ;-) Det burde derfor også være indlysende at gengivelse og anvendelse af materialer og synspunkter fra både præsentationer og hjemmeside sker på dit eget ansvar! 

84 Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/11-2005 Soc. Pæd. Mogens T
Legepladssikkerhed VisitDenmark 21/ Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten.


Download ppt "Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/ Soc. Pæd. Mogens T"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google