Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ressourceafklaring og udviklingspotentialer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ressourceafklaring og udviklingspotentialer"— Præsentationens transcript:

1 Ressourceafklaring og udviklingspotentialer
2 februar 2013

2 Hvad ligger der under den hat?
Mål Dynamisk ledelse Fordeling af arbejdsopgaver Ressourcepersoner Fordeling af lederopgaver Hvad er vi gode til, og hvad vil vi? Brug de unge leder, uden af misbruge Hvad mangler vores ledergruppe

3 Fælles mål. Hvad kan målsætninger bruges til:
Alle ved hvilken retning der arbejdes i. Vi får tænkt over og sagt højt, hvad det er vi vil og præcis, hvad det er vi ikke vil. Vi får mulighed for at evaluere på, om vi opnår/når det vi vil. Målsætning hjælper til den røde tråd i spejderarbejdet

4 Når man skal definere en målsætning, er der nogle ting I skal overveje.
Jo mere specifik jeres målsætning er, des bedre er de resultater I opnår i den anden ende. Første skridt er at finde ud af, hvad det er I vil opnå og om det er attraktivt nok til at I kan bevare motivationen i hele forløbet. Alle skal være enige om målsætningen, således at alle har hjertet, troen og motivationen med til at ville det. Målsætningen skrives ned – vær positiv og konkret og få målsætningen formuleret fuldstændig klart. Vær realistisk – det nytter ikke at lave et mål om at være 100 spejder i gruppen, hvis der ikke er optagerområde til det Målsætningen skal indeholde en udfordring. Jeres mål skal være målbare, så I har mulighed for at evaluere på jeres fremskridt. Fastsæt deadlines og lav en tidsplan. Lav en plan over hvordan I vil nå målene En målsætning bør gennemgås og opdateret regelmæssigt.

5 SMART målsætningsmetode
S = specifikt M = målbart A = attraktivt R = realistisk T = tidsbestemt

6 Eksempel på en målsætning
Overordnet mål: Gruppen skal være et trygt og sjovt sted at være, hvor den enkelte spejder og leder kan blive udfordret. Sammen hold og gode oplevelser er vigtigere end konkurrence. Målet er at gruppens medlemmer får selvtillid, bliver selvstændige og initiativrige.

7 Målsætning Delmål: Vi vil ikke have nogen der slås, niver, river, bider eller siger grimme ting. Derfor at det kun tilladt at række tunge. Det gør ikke ondt hverken fysisk eller psykisk. Vi vil gerne at alle taler pænt til hinanden og at der ikke bliver råbt og skældt. Her bør unge og voksne ledere tænke på at de er et forgangseksempel. Alle medlemmer over 12 år skal hvert år tilbydes relevante kurser. Gruppen betaler for kurserne – så længe at gruppens økonomi kan bære det. Gruppen skal være synlig i lokalområdet. Dvs. Vores hjemmeside skal være opdateret. Vi oploader billeder så hurtig som mulig efter arrangementer/weekender. Vi laver agitation mindst 1 gang om året. Vi forsøger at få link til vores hjemmeside på andre website. Vi skal have artikler i avisen mindst 4 gange årlig. Vi er i uniform på offentlige steder og til diverse møder udenfor gruppen. Vi henter pigerne i SFO på skolen.

8 Målsætning for en periode.
Mål for efteråret 2011 og foråret 2012. Styrke samarbejde og sammenholdet i ledergruppen. Spændende og udfordrende program så vi kan fastholde vores piger og specielt de store piger i 7-8 kl. Øge vores medlemstal til mellem 35 og 40. Øge vores medlemstal i flokken. Få et nyt spejderhus Det overordnede tema for 2011/2012 ”udfordring

9 Dynamisk team Hvad jeg synes der skal til for at lave dynamisk team;
Rammer Retning Roller Regler Relationer Balance mellem teamets opgavefokus og socialfokus

10 Dynamisk ledelse Team-kendetegn:
Fælles mål, som alle kender og som har værdi Alle har en ”vi” følelse Alle er vigtige for teamets succes Alle kender hinanden Alle har lyst til at arbejde sammen er motiverede til at tage et ansvar for målene, processen og opgaverne Alle er opmærksom på hvordan de andre trives, og arbejder for at alle i teamet oplever at være en del af teamet og blive anerkendt i processen og opgaverne

11 Dynamisk team Væsentlig for teamarbejdet er:
Ofte et længerevarende og forpligtende samarbejde Klare mål og fælles planer Etiske spilleregler for hvordan samarbejder vi Klar rollefordeling; hvem gør hvad (mødeledelse, udarbejdelse af dagsorden til møderne, referater m.m. er den samme eller går det på skift) Udviklingsplads og –muligheder for alle i teamet Formulering af succeskriterier for teamets arbejde (hvad skal der til, før teamet er tilfreds med arbejdet og hvordan vil teamet evaluere , om det lykkedes) Tydeliggørelse af forarbejdet, formulering af konkrete opgaver og aktiviteter, udvikling At teamet har en hensigtsmæssig dynamik og arbejdskapacitet, dvs. bredde og forskellighed i medlemmers forudsætninger. Fælles beslutninger, egne interne regler og så vel gevinster som problemer deles af alle.

12 Fordeling af arbejdsopgaver
Der kan være en stor fordel i at lave en oversigt over de arbejdsopgaver der er i gruppen. Fordelene er: - Synliggørelse af de arbejdsopgaver der er i gruppen. - Muligheden for at fordele opgaverne mellem alle ledere og måske spejderne. - Muligheden for at uddelegere opgaver til ressourcepersoner. - Muligheden for hver leder kan koncentrere sig om de tildelte opgaver og ikke skal tage sig af alle opgaver i gruppen. - Nye ledere kan hurtig få et overblik over gruppens arbejds-opgaver og dermed have muligheden for at tilbyde deres hjælp. Ulempen er: - Vil være tidskrævende første gang oversigten skal laves. - Kan virke uoverskuelig. Listen bør gennemgås en gang årligt. Således kan nye ledere/ ressourcepersoner få ”del” i listen. Ligeledes kan listen blive revideret, så det er de relevante arbejdsopgaver, der er på listen.

13 Eks. på liste over arbejdsopgaver
- Holde orden i tovværk. - Holde orden i teltene og sørge for de bliver tørret/repareret. - Lave ansøgninger til kommunen om lokale tilskud, medlems- tilskud, kursusgodtgørelse. - Sørge for at alle får tilbudt relevante kurser og at de unge motiveres til at tage på kursus. - Kontakt til pressen. - Fotografer til diverse arrangementer. - Diverse sedler til pigerne og deres forældre. - Vedligeholdelse af hjemmeside. - Kontakt til projektgrupper. - Stå for at lave bolsjer. - Holde orden på madvarer og tjekke datoer. - Holde medlemskartotek ajour. - Holde brandslukning - og førstehjælp - udstyr ajour. - Holde orden i kasser med materialer. - Kontaktperson til kommunen. - Vedligeholde af trailer. - Lodseddel salg - Kontakt til samråd. - skrive referater fra møder.

14 Ressourcepersoner HVOR FINDER VI DEM? Forældre. Arbejdskollegaer.
Gamle spejder. Bedsteforældre. Lokale. Interesserer sig for spejderne.

15 Hvordan får vi fat i ressourcepersoner
Inviterer indenfor – afhentning - arrangementer Forældre hjælpeseddel Spørg ved konkrete ting Spørg dem du ønsker hjælp af. Brug de tilbud du får. Væk interesse.

16 Eksempel på hjælpeliste

17 Forskellige ledertyper
Der findes forskellige ledertype test ex. - Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) - Belbin, Meredith (teamroller) - Mintzberg ledelsesrolleteori - de 7 intelligenter af Howard Gardner

18 Hvad er det for ledertyper vi har brug for?
Visionær – sætte mål, kigge lidt ud i fremtiden Ambitiøse – har masser af ideer og tanker Praktikere – den der udfører alle ideerne Jordnære – realistisk

19 Hvad er det for ledertyper vi har brug for?
Idémand: er iderig, kreativ og opfindsom. Analysator: Analyserer og er objektiv. Præcis dømmekraft. Holder sig nøgtern til opgaven Specialist: Yder med specialviden. Stærkt fagligt engagement og selvtillid. Opstarter: Dynamisk, højt gearet og rastløs. Udfordrer og skaber pres. Finder løsninger til forhindringer. Organisator: Disciplineret og loyal. Effektiv i gennemførende faser. Realistisk og praktisk. Afslutter: Grundig, samvittighedsfuld og præcis. Leder efter fejl og forglemmelser. Koordinator: Selvsikker og tillidsfuld. God til at prioritere blandt opgaver. Klargør mål og frembringer beslutninger. Har øje for naturtalenter. Kontaktskaber: entusiastisk, kommunikerende. Udforsker muligheder. Skaber kontakter. Formidler: Socialt orienteret og skarpt iagttagende. Hensynsfuld og fleksibel. Skaber et godt klima.

20 Rette leder på rette post.
Har alle den post, som de brænder for. Skal ”posen” rystes Skal alle tvinges til en anden lederpost Skal lederstrukturen ændres. Hvor længe kan man have en lederpost man ikke brænder for?

21 Eksempel Lederteam sammensætning: Unge ledere 14-16 år
Voksne ledere:20-25 år 25-30 år 35-45 år Man kan kun blive patruljeleder hvis man tager på ungleder Alle ledere er gruppeass. 1 leder er gruppeleder/tropleder/flokleder Gruppeleder er aktiv leder Vi gør det vi er gode til og uddanner os til det vi gerne vil!

22 Inddragelse af unge leder
Brug men misbrug ikke. Giv plads til lektier / vigtige perioder Lad de unge blive hørt – Brug deres ideer Deltagelse – både i planlægning/lederpleje Program, men med plads til de impulsive ting Materialer de voksne ledere sørger for materialer – de unge møder op. Ikke alle er klar til at være ledere – kan være hjælpere Send på uddannelse Netværk – giv dem mulighed for unge netværk

23 Andre behov der gør sig gældende.
Hvad er gruppens behov – lav en status. Antal af børn i de forskellige enheder, nu og det næste år. (efterskole) Antal af ledere nu og det næste år. (uddannelse/eksamen/barsel) Er der arrangementer, projekter der kræver flere leder. Har vi nogen lederfunktioner der ikke er besat Har vi leder i alle alder – er arverækken sikret

24 Forslag Lav en liste med:
de ting som du synes du er god til som leder. Lav en liste med de ting som du gerne vil lære eller blive bedre til som leder. Hvilken lederrolle vil du gerne have Lav en med de ting som du synes dine medledere er god til.

25 Den store opgave Fordel arbejdsopgaver Fordel lederopgaver
Fordel lederroller Find ud af hvordan I kan lære de ting som I vil bedre til – kursus/ netværk/gæster/resourccepersoner. Sæt periode på.

26 Hvor får vi credit for det vi kan?
Hvor og hvordan får vi credit for det arbejde vi laver? Hvordan skaber/bibeholder vi begejstringen?

27 Holdånd Brug hinanden på tværs af enhederne. Lær af hinanden og andre.
Lær fra jer. Vær stolt af det I kan. Ros hinanden eller til hvert møde – eller den succes i oplevede. Få fortalt succes oplevelserne højt, også til andre I ikke lige kender. Bliver noget en fiasko, så fokuserer ikke på hvem der kunne have gjort det bedre, men hvad der kunne have gjort det til en succes, og gør det næste gang.

28 Man opdager ingen nye verdensdele, hvis man ikke har mod til at lade alle kyster ude af syne.”

29

30

31 Dynamisk team Et kortere eller længerevarende og forpligtende samarbejde, hvor en gruppe af personer ud fra en defineret målsætning arbejder med forskellige aktiviteter/opgaver i forskellige processer Teamwork er ”hard and fun” og godt med begge dele er nødvendigt for at pleje og udvikle teamet.


Download ppt "Ressourceafklaring og udviklingspotentialer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google