Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beboere med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk 21-08-2014 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beboere med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk 21-08-2014 1."— Præsentationens transcript:

1 Beboere med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk 21-08-2014 1

2 Hvorfor spørge etniske grupper? Fordi det at inddrage etniske grupper har givet et bredere og mere nuanceret blik på beboerne i området og deres hverdag Fordi mange områder har en stor andel beboere der har en anden sproglig eller kulturel baggrund Fordi mange personer med anden etnisk baggrund bruger meget tid i boligområdet Fordi det at give en stemme til alle virker anerkendende og sikrer at man føler sig set 21-08-2014 2

3 Er etniske grupper en særlig gruppe? Kvalitative undersøgelser sagde nej. Der er ikke markante forskelle i opfattelser af fx det gode naboskab blandt personer med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk. Men blandt etniske er der stor ulighed i forhold til muligheder for deltagelse og ressourcer at give af Men det at inddrage disse grupper har vist at fokus tidligere var for snævert – der skulle tænkes mere heterogent uanset baggrund Sproget er den vigtigste barriere for udviklingen af ’det gode naboskab’ 21-08-2014 3

4 Hvilke forskelle kan man se på folk der er født i Danmark og dem der ikke er 21-08-2014 4 Personer der ikke er født i Danmark føler sig ofte mere trygge i området De er oftere mere tilfredse med at bo i området, men har sværere ved at komme i kontakt med andre Oftere færre kontakter ud af området De har oftere nogle ressourcer de ikke synes de får brugt, men hvor de gerne ville hvis de blev opfordret Deres tilfredshed med det fysiske miljø er ofte lidt mindre Finder det sjældnere helt i orden at der bor personer med kriminel fortid, narkomaner, alkoholikere og psykisk syge

5 Hvor tilfredse er de to køn med boligområdet 21-08-2014 5 Kvinder/ Piger Mænd / drenge Kun lille forskel på de voksne der generelt er de mest tilfredse med at bo i området. For børn og unge gælder det, at drengene/ de yngre mænd er de mest utilfredse Opgaven er så at finde frem til hvorfor.

6 Hvor trygge føler de to køn sig i boligområdet 21-08-2014 6 Kvinder / Piger Mænd / Drenge Drengene er de mest utrygge i områderne Børnene er generelt mere trygge end de voksne og mere utrygge Der er endnu engang ikke forskel på kønnene hos de voksne

7 Hvad mener de to køn om de fysiske områder 21-08-2014 7 Kvinder/ piger Mænd/ Drenge Der er endnu engang kun lille forskel på de voksne. For de øvrige er det tydeligt at de unge piger/ kvinder er langt mindre tilfredse med det fysiske miljø end både de voksne og drengene.

8 Hvilke sprog? På nuværende tidspunkt kan naboskabet.dk tale:  Arabisk  Farsi  Tyrkisk  Bosnisk/serbisk/ kroatisk  Engelsk  Somali  Urdu  Dansk 21-08-2014 8

9 Indsamling på papir 21-08-2014 9

10 Indsamling via Internet og telefon 21-08-2014 10

11 Deltagelse – vil de være med? Gennemsnitlig svarprocent for alle sproggrupper er 42% Svarprocenten varierer sproggrupperne imellem - fra 21% til 67% 21-08-2014 11


Download ppt "Beboere med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk 21-08-2014 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google