Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen – Danmarks Ambassade i Oslo.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen – Danmarks Ambassade i Oslo."— Præsentationens transcript:

1 Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen – Danmarks Ambassade i Oslo

2 Hvorfor Norge? •Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig og kvalitetsbevidst befolkning på godt 5 mio. •Norge er nok et af de lettest tilgængelige eksportmarkeder for danske eksportører •Vi forstår hinanden uden større problemer •Der er adskillige flyafgange dagligt til og fra København, Aarhus, Aalborg og Billund - og daglig færgefart til og fra København, Frederikshavn og Hirtshals •Norge er ikke medlem af EU, men deltager i EØS-samarbejdet i det indre marked og er omfattet af EU-lovgivningen på dette område. Følger således i stort omfang EUs regler og regulativer - dog ikke for landbrugsvarer •Danskere og danske produkter og tjenesteydelser er meget vellidte i Norge

3 økonomi og købekraft •Norge er mindre påvirket af den finansielle uro end andre lande i Europa, men uroen begynder at give dønninger i Norge. •Den økonomiske vækst endte på 3 % i 2012 – og tilsvarende niveau forventedes i 2013, men med en vækst på 0,6 % i 1. kvartal og kun 0,2 % i 2. kvartal, er der rejst røde flag i Norge – og vækstforventningerne er nedjusteret til 2,5 % for året som helhed. Den svage vækst skyldes bl.a. faldende investeringer i industrien og faldende eksport. •Inflationen, der i 2012 endte på godt 1 %, forventes at forblive moderat på kort sigt, men en svagere norsk kronekurs – 7-8 % lavere end for end for et års tid siden - vil resultere i prisstigninger på importerede produkter og således medføre en stigende inflation – og indikationer peger allerede på 2 % for 2013. •BNP pr. capita var USD 99.316 i 2012 ifølge Valutafonden - altså 79% højere end Danmarks

4 økonomi og købekraft •Lønfremgangen blev i 2012 fastsat ved regeringsindgreb til 4,2 % i gennemsnit - heraf 5 % i olie-og gassektoren. For 2013 forventes et noget lavere niveau •Statsbudgettet på NOK 1.037 mia. har bl.a. fokus på infrastrukturudvikling, forskning, samfundssikkerhed og beredskab. •Statens Pensionsfond – populært kaldet Oliefonden - er på NOK 4.500 mia. •4% afkast fra fonden kan benyttes til at støtte statsbudgettet, men i 2014- oplægget lægger statsministeren op til kun at anvende 3 %.

5 Politisk stabilitet •Statsminister Jens Stoltenberg fra Arbejderpartiet leder en koalitionsregering også bestående af Socialistisk Venstreparti og Senterpartiet. •Der skal være Stortingsvalg til september i år – og i henhold til meningsmålingerne vurderes der et skift i borgerlig retning – i så fald under ledelse af Højre – formodentlig sammen med eller støttet af Fremskridtspartiet. •Der hersker dog meget stor stabilitet på den politiske scene - så uanset hvilken fløj, der får magten, forventes der ikke at ske de store ændringer i den førte politik i forhold til erhvervsklimaet.

6 Udfordringer og flaskehalse •Norges geografi betyder at forretningsbesøg og distribution er varer er både tids- og omkostningskrævende. •Mange virksomheder koncentrerer sig derfor indledningsvis om de største byer: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, hvilket er fornuftigt, men på sigt skal man dog ikke overse markedspotentialet i andre dele af landet. •Lønindkomsterne er høje i Norge og med et noget lavere skattetræk i indkomsten end i Danmark resulterer det i en høj realløn og købekraft, men Norge er også et land med et højt omkostningsniveau. •Kun godt 3% arbejdsløshed – med forventning om en svag stigning i år - er med til at presser lønningerne i vejret - og der er behov for adskillige ”ekstra hænder” indenfor et bredt udsnit af sektorer. Olie- og gassektoren efterspørger ingeniører og specialuddannet mandskab, men også sundheds- og IT- sektoren mangler folk

7 Dansk Eksport til Norge •Norge er Danmarks 5. største eksportmarked – overgået af Tyskland, Sverige, UK og USA. •Den samlede danske eksport til Norge udgjorde DKK 69,8 mia. i 2012 •Knap DKK 14.000 pr. nordmand • Heraf udgjorde: - vareeksporten 41,7 mia. – og - eksporten af tjenesteydelser DKK 28,1 mia.

8 Sektorer af speciel interesse for Danske eksportører •Ambassaden ser især muligheder for dansk eksport til Norge indenfor: •Olie- og gassektoren •Maskin- og underleverandørsektoren •Bygge- og anlægssektoren •Sundhedssektoren •IT og Telekom •Miljøsektoren og •Detailsektoren

9 Olie- og gassektoren Trends Store fund i både 2011, 2012 og 2013  betragtelig aktivitet mange år fremover – samme niveau som nu. Store forventninger om olie- og gasforekomster, også i Arktis og Barentshavet Muligheder Investeringer på langt over NOK 200 mia. planlagt i 2013 – samme niveau fremover. Statoil køber ind for over NOK 100 mia. årligt fra 25.000 leverandører på verdensplan. 1500 norske underleverandører på forskellige niveauer. Vigtigt at finde sit niveau som leverandør. Deltag på eller besøg OTD i Stavanger i oktober 2013

10 Maskin- og underleverandørsektoren Trends Stigende efterspørgsel efter udstyr til olie- & gassektoren, herunder også den maritime industri. Danske leverandører er fortsat i høj kurs: Tilpasningsdygtige, fleksible og kort leveringstid Muligheder Cluster i Kristiansand med fokus på offshore-aktiviteter - Aker og National Oil Well Cluster i Kongsberg – Kongsberg og FMC Technologies og Clusteret Subsea Valley i Drammen - begge med fokus på subsea-løsninger Offsprings omkring de store virksomheder Cluster i Ålesund, hvor der bl.a. bygges forsyningsskibe

11 Byggeri og anlæg Trends Fortsat meget høj aktivitet – især i storbyerne. Dog dæmpet udvikling i forhold til tidligere år. Tilflytning til byerne og befolkningstilvækst  øget byggeri: Børnehaver, skoler, hospitaler og boliger Muligheder Generelt meget stort potentiale for håndværksvirksomheder, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter Energirigtige løsninger efterspørges både i offentlig og privat byggeri Studietur til København i september for norske ejendomsudviklere Konference i Aarhus i september om industrialiseret grønt byggeri Bygg Reis Deg-udstillingen i oktober i Lillestrøm

12 Sundhedssektoren Trends Store investeringer i sundhedssektoren. Samhandlingsreformen  øget ansvar til kommunerne vedrørende patientpasning og øget fokus på effektivisering Muligheder Der forventes investeringer i bl.a.: •Omsorgsboliger •Plejematerialer •Patientovervågningsudstyr og •Telemedicin Flere nye sygehuse er planlagt

13 IT og Telecom Trends Offentlig digitaliseringsproces pågår  effektiv kommunikation med borgerne Sundhedssektoren efterspørger smarte IT-løsninger > højere effektivitet Der outsources udviklingsopgaver Muligheder Leverancer til eller partnerskaber med store IT-huse Levering af digitaliseringsløsninger IT-løsninger til sundhedssektoren

14 Miljøsektoren Trends Fokus på CO2-reduktion > alternativ energi, inkl. vand og vind – på sigt Nye krav om energieffektivisering i offentlige bygninger og kontorer Støtteordninger til omlægning fra oliefyr til fjernvarme og varmepumper Muligheder Forventede store investeringer i bl.a.: •Vand- og vindkraft •Energieffektivisering og smartgrid •Intelligente energisystemer, der sikrer et godt miljø •Fjernvarne er i vækst

15 Detailsektoren Fødevarer & Mode, Design, Møbler + Interiør Trends Stor interesse for danske produkter Økologi i fremmarch – i behersket tempo Stigende kædedannelser indenfor mode- og design, men fortsat mange uafhængige butikker E-handel er meget udbredt og voksende Muligheder Fødevaresektoren domineres i detailleddet af 4 store spillere. Der leveres til centrallager Der sælges direkte til mode- og møbelbutikker eller via agent Modemesserne i februar og august i Norsk Moteforum i Oslo og Interiørmessen i Lillestrøm i januar og juli er salgsmesser

16 Gode velmenende råd •Hold forretningsmøder i tidsrummet kl. 9-15 – dog ikke så sent fredag, hvor nordmændene ofte tager på fjeldet •Træng dig ikke på – der er lavere tærskel end i Danmark for, hvornår man er påtrængende •Hav tålmodighed – der skal opbygges relationer, og beslutningsprocessen er derfor længere end i Danmark •Vær opmærksom på streng myndighedskultur – med positiv imødekommenhed, men 0-tolerance •Kommuniker på dansk – og lær tallene og de få ord, der har anden betydning

17 Tak for opmærksomheden Jeg håber, at min præsentation har været en appetitvækker for jer, og at vi kan assistere jer med at gå i gang med – eller at udvikle jeres eksport - til Norge Henrik Petersen Leder af Handelsafdelingen – Handelsråd Danmarks Ambassade i Oslo For yderligere information se: www.norge.um.dk


Download ppt "Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen – Danmarks Ambassade i Oslo."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google