Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velfærdens Årsdag September 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velfærdens Årsdag September 2013"— Præsentationens transcript:

1 Velfærdens Årsdag - 17. September 2013
Perspektiver for udbud på velfærdsområdet - hvad gør man hvis man bliver udbudsramt? Velfærdens Årsdag September 2013 Ved markedschef Jakob Scharff, Dansk Erhverv

2 Konkurrence på velfærdsområdet– hvad er det?
Kvalitetskonkurrence Mange ikke-offentlige aktører med et værdimæssigt afsæt Fx selveje- og non-profit området – typisk driftsoverenskomster Fx sociale tilbud – salg af enkeltpladser Et spænd af forskellige samarbejdsmodeller - tendens til strammere styring regulering Konkurrenceudsættelse Typisk gennem udbud eller annoncering Alle elementer i åben konkurrence – pris, kvalitet, samarbejdsmodel

3 Fremtidige udbudsregler på velfærdsområdet
Forvaltnings- retten Det nye udbudsdirektiv Opgaver over ca. 5,5 mio. kr. 5,5 mio. kr. Grænseoverskridende interesser? (ingen detailregler)

4 Hvornår kommer de nye regler?
2013 EU vedtagelse af nyt direktiv Dansk udbudslov Folketingsbehandling og ikrafttrædelse ( )

5 Hvad indebærer reglerne?
Annoncering på EU-niveau efter ny fælles skabelon (EU- tidende) Ingen procedure regler af betydning (artikel 76) ” Member States shall ensure that contracting authorities may take into account the need to ensure quality, continuity, accessibility, affordability, availability and comprehensiveness of the services, the specific needs of different categories of users, including disadvantaged and vulnerable groups, the involvement and empowerment of users and innovation. Member States may also provide that the choice of the service provider shall be made on the basis of the most economically advantageous tender, taking into account quality and sustainability criteria for social services”. Danske regler fastsættes i ny dansk udbudslov

6 Mulige scenarier for brug af EU-annoncering
Bred annoncering af et helt område i en enkelt kommune Fx alle aftaler indenfor det specialiserede socialområde Risiko for at aktører bliver sorteret fra Rammeaftaler for afgrænsede målgrupper (evt. på tværs af kommuner) Flere partnerskabsorienterede udbud eller traditionelle udbud

7 Hvad bliver berørt? Driftsoverenskomster Salg af enkeltpladser
In-house forudsat betingelser er opfyldt (kodificeret regel) Fx plejecentre Ikke omfattet Salg af enkeltpladser Fx bo- og opholdssteder Omfattet hvis over 5,5 mio. kr. – forudsætter at fx kommunen laver annoncering/udbud Aftaler om særskilte forløb/kurser mv. Fx indsats på beskæftigelsesområdet Løbende driftsaftaler og rammeaftaler Fx drift af plejecenter i åben konkurrence Omfattet hvis over 5,5 mio. kr.

8 To typer aftaler Rammeaftaler Normale aftaler
Overordnet om målgruppe, antal, tid Ingen sikkerhed for aftaler Typisk mange leverandører Step 1: Først rammeudbud Konkurrence på pris, kvalitet, metoder mv. Step 2: Mini-udbud Vilkår for konkret opgave = Konkret aftale Fx udbud på beskæftigelsesområdet Normale aftaler Afgrænset opgave, typisk driftsaftale på 3-8 år Typisk en leverandør Konkret information om målgruppe, tid, antal mv. Step 1: Konkurrence på pris, kvalitet, metoder mv. = konkret aftale Fx udbud af plejecentre

9 Udbud med omtanke - fokuspunkter
Behov for en ny opskrift Balancere hensynet mellem individuelle behov, mangfoldighed på markedet og krav om annoncering Partnerskabstanken som katalysator for nye typer af samarbejde Fokus på transaktionsomkostninger Særligt fokus på det specialiserede socialområde Balancen mellem udbudslovgivning og sociallovgivning samt krav om godkendelse af tilbud (økonomi) Tilbudsportalen tilstrækkeligt for at sikre gennemsigtighed, fx i kombination med bred annoncering? Udbud må ikke føre til mindre konkurrence


Download ppt "Velfærdens Årsdag September 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google