Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udbud og konkurrence 31. JANUAR 2013. Monopoler/dominerende stilling og udbud › Hvad er monopol/dominerende stilling ? ›Konkurrenceretligt ? Tilstrækkelig.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udbud og konkurrence 31. JANUAR 2013. Monopoler/dominerende stilling og udbud › Hvad er monopol/dominerende stilling ? ›Konkurrenceretligt ? Tilstrækkelig."— Præsentationens transcript:

1 Udbud og konkurrence 31. JANUAR 2013

2 Monopoler/dominerende stilling og udbud › Hvad er monopol/dominerende stilling ? ›Konkurrenceretligt ? Tilstrækkelig stærk stilling til at give dårlig konkurrence i udbudssituationen ? Udbuddets sammenhæng med det ”relevante marked” › Grundlæggende 2 tilfældegrupper ›Monopol/dominerende stilling på ordregivers side ›Eksisterende monopol/dominerende stilling på leverandørside evt. udbuddet skaber monopol/dominerende stilling på leverandørside Side 2 Udbud og konkurrence 31. JANUAR 2013

3 Den retlige ramme › Konkurrencereglerne finder som udgangspunkt ikke anvendelse på ordregivers adfærd, hvis indkøb foretages til brug for myndighedsudøvelse, jf. sag C-205/03 P, FENIN ›Se dog om rammeaftaler og udbudsdirektivets artikel 32, stk. 2, KLFU kendelse af 25. september 2012, UVData og KLFU kendelse af 26. september 2011, TDC › Konkurrencereglerne finder anvendelse på konkurrencebegrænsende adfærd på leverandørside › Det er hverken i strid med udbuds- eller konkurrencereglerne at have eller opnå monopol/dominerende stilling Side 3 Udbud og konkurrence 31. JANUAR 2013

4 Monopoler på ordregivers side › Indkøbsfællesskaber med købermagt › Købermagt kan modvirke dominerende spillere på leverandørside › Vigtig med nøje analyse af kundebehov og markedsanalyse, så der kan træffes de rigtige konkurrencefremmende beslutninger om udbudsdesign/kontraktforhold ›Kortsigtede gevinster (presse leverandørerne til gunstige tilbud og kontraktbestemmelser) ›Risiko for ”spejling” på leverandørside (kun få leverandører kan levere, se herom nedenfor) ›Langsigtede gevinster (stimulere konkurrencen på sigt, selv om lidt dyrere på den korte bane) Side 4 Udbud og konkurrence 31. JANUAR 2013

5 Monopoler på leverandørside › Vigtig med en grundig behovsanalyse og markedsundersøgelse ›Bør gå hånd-i-hånd ›Hvad er det reelle behov (funktion/traditionel kravsspecifikation) ›Tilgængelige løsninger/teknologier på markedet ›Leverandører ›Adgangsbarrierer ›Aktivt valg: ›Skal det skræddersys/opfindes eventuelt med henblik på at bryde monopol ›Standardløsninger Side 5 Udbud og konkurrence 31. JANUAR 2013

6 Monopoler på leverandørside fortsat › Udbudsdesign ›Valg af udbudsmodel tilpasses konkurrencesituationen ›Brug af miniudbud › Prækvalifikationskrav/krav til økonomisk og finansiel evne › Udvælgelsen af ansøgere ved begrænset udbud Side 6 Udbud og konkurrence 31. JANUAR 2013

7 Monopoler på leverandørside fortsat › Mindstekrav ›Vær omhyggelig og kræv kun det nødvendige › Øvrige produktkrav ›Hvad er følgerne for konkurrencefeltet ? › Volumen ›Geografisk og tidsmæssig opdeling ? Side 7 Udbud og konkurrence 31. JANUAR 2013

8 Monopoler på leverandørside fortsat › Kontraktforhold ›Eksklusivitet eller ej ›Varighed ›Benchmarking ›Genudbud og IP-rettigheder/dokumentation › Organisation og bemanding ›Opfølgning på kontrakt ›Løbende konkurrencemæssige overvejelser Side 8 Udbud og konkurrence 31. JANUAR 2013


Download ppt "Udbud og konkurrence 31. JANUAR 2013. Monopoler/dominerende stilling og udbud › Hvad er monopol/dominerende stilling ? ›Konkurrenceretligt ? Tilstrækkelig."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google