Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kurt og kubik-knægtene - eleven som producent

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kurt og kubik-knægtene - eleven som producent"— Præsentationens transcript:

1 Kurt og kubik-knægtene - eleven som producent
Den digitale erhvervsskole Odense 28.august 2013 Dorthe Carlsen

2 Hvordan kan digitale læremidler bidrage til at elevens tilegnelse af det teoretiske stof gennem praktisk arbejde med stoffet?

3 Hvad er et læremiddel? Læremidler er midler, der bringes ind i undervisnings- og læringssammenhænge med elevernes læring som mål.

4 Læremiddeltyper Undervisnings-midler Tekster/ Anskuelses-materialer
Værktøjer/ redskaber Type Didaktiske Semantiske Funktionelle Eksempler Lærebogs-system I-bog: Multimodale muligheder En avisartikel, en gødningsplan, APV-undersøgelse Tavle og computer Mobiltelefon QR-koder Google.docs Wix For en uddybning af forskellige læremiddeltyper – og kriterier for inddeling, se Hansen og Skovmand. Mål og midler (2011) og Graf, Hansen og Hansen. Læremidler i didaktikken – didaktikken i læremidler (2012)

5 Innovationsproces (ELYK)
At udvikle praksis ved at involvere praksis At brugernes praksis er udgangspunktet – kontekst. At brugerne skal opleve nye idéer for at overskride deres egen praksis. At der er tale om en dynamisk proces, hvor afdækning af praksis og afprøvning af prototyper løbende dokumenteres og indgår i udviklingsprocessen.

6 ELYKs innovationsmodel
Gynther, Efter forstudier af Helms, 2009

7 Case-præsentation EUC Syd, Lundsbjerg Indgangen Transport og logistik
13-24 drenge – og en pige Et forløb på en uge (37 timer) – arbejdsmiljøundervisning

8

9 Eksisterende praksis Teoretisk Praksisforankring:
Udgangspunkt i arbejdsmiljøproblemer i ”den virkelige verden” - funktionalistisk Livserfaringer – substantielt engagement Lærerstyret undervisning – dialogisk Praktiske øvelser: finde regler, APV - fremlæggelse Læremidler: PP, APV, internet, (Arbejdsmiljømappe)

10 Identificerede udfordringer
Funktionelle læsevanskeligheder. En stor del teori, mens eleverne primært motiveres af det praksisnære. Erhvervsskoleforskning understreger (Brown et al., 2011; Katznelson 2008), at elevernes motivation og læring i undervisningen øges gennem interaktion mellem teori- og praksis i læringsaktiviteter. Tab af motivation uden stilladsering. Ift. øvelser: svært for eleverne at orientere sig på relevante hjemmesider, overskue, forstå og bearbejde. Indholdet på hjemmesider om arbejdsmiljø (copy – paste). I højere grad at aktivere eleverne (receptive => produktive)

11 Eksperimentet Øvelse i APV baseret på mobillæring (smartphones + iPads) Multimodalitet (tekst, billede, lyd) Videooptagelser med arbejdsmiljøkonsulent Mobisticks (QR-koder): kontor, lager, værksted

12 Video med arbejdsmiljøkonsulent

13 Afprøvning Smartphones virker motiverende (”fastholdelsesmotivation”)
Undervisere (ser nye potentialer, udvider forsøget) Elever: Ved selv at producere små videoer a la dem, konsulenten og ELYK-forskerne har produceret, får eleverne mulighed for at gå fra knowledge telling til knowledge transforming. Autentisk kommunikation Situeret Nye roller forholdet mellem underviser og elever elever indbyrdes (samarbejde, forskellige roller)

14 Ind- og udstigning

15 Udstødningsgas

16 At få kroppen med – et blik på repræsentationsformer
Hansen, Thomas Illum. Viden om læsning, nr. 7, marts 2010

17 Hvordan kan digitale læremidler bidrage til elevens tilegnelse af det teoretiske stof gennem praktisk arbejde med stoffet? Fra modtager til producent Fra telling til showing At få kroppen med (flere repræsentationsformer – her kroppen - billeder, lyd) – ressourcetænkning: at give modtageren flere adgange til og mulighed for bearbejdning af det faglige indhold.

18 Læringsdesign – i et multimodalt perspektiv
Transformation kan ses som en måde hvorpå man bearbejder og omformer information som et re-design (inden for samme tegnverden). Men det kan også ske ved at teksten forvandles til en film, et teaterstykke eller et billede. Man kan tale om gestaltning gennem en ny tegnverden – transduktion. (Kress og Selander, 2012:30) Læring som en tegnskabende aktivitet.

19 Design af læringssekvens
mål iscenesættelse transformering formering repræsentation metarefleksion potentielle ressourcer anvendte ressourcer diskussion (Modelleret efter Kress og Selander, 2012:99)

20 Eksempler… Instruktion – forflytning: Fra siddende til stående
Én hjælper Stå i gangstående stilling ved siden af borgeren. Giv borgeren din fjerneste hånd at støtte sig til, og læg den nærmeste hånd under hans albue eller lavt på hans ryg. Bed borgeren læne sig godt frem. Bed borgeren rokke frem og tilbage. Støt borgeren i bevægelsen frem og op ved at flytte vægten til forreste fod.

21 Ord og billede Billedet viser kun et bestemt, fastfrosset øjeblik i en længere sekvens. Hvad gik forud, hvor er vi henne i handlingssekvensen og hvad sker der bagefter?

22 Forflytninger Personlig hygiejne Køkken-hygiejne
Zimmer, Line:

23 Læs videre Bundsgaard, J. og Hansen, T.I.: Evaluering af digitale læremidler, Carlsen, Dorthe og Anna-Britt Krog (2012). QR-koder som didaktisk koncept. Læring og Medier (LOM), nr. 9 – 2012 Carlsen, Dorthe, Stig Toke Gissel og Kristine Kabel (2010). Læsbare læremidler EUD (http://www.emu.dk/erhverv/laesevejledning/konferencer/landskonferencer/15_04_10.html) CaseConnexion Gynther, Karsten (2011). Brugerdreven forskningsbaseret innovation af didaktisk design – et perspektiv på anvendt forskning. UC Sjælland Gynther, Karsten (2011). Design-Based Research og brugerdreven innovation: komplementerende tilgange i ELYK-projektet. Working Paper, ELYK Graf, S, Hansen, J.J. og Hansen, T.I. (2012): Læremidler i didaktikken. Didaktikken i læremidler, Klim Hansen, T.I. og Skovmand, K (2011): Fælles mål og midler, Klim Helms, Niels Henrik (2009). Metodeudviklingsseminar. (http://www.digitalelaeremidler.dk/media(8135,1030)/Metodeseminar_KnowledgeLab.pdf) Krog, Anna-Britt og Dorthe Carlsen (2012). Kurt og kubikknægtene. Om brug af QR i udviklingen af et didaktisk design for undervisningen i arbejdsmiljø på en erhvervsskole, Læremiddeldidaktik, nr (om BIDL-projektet – brugerdreven innovation af digitale læremidler), Selander, Staffan og Gunther Kress (2012). Læringsdesign – i et multimodalt perspektiv. Frydenlund


Download ppt "Kurt og kubik-knægtene - eleven som producent"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google