Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til netværket der hjælper dig til +25 % bedre bundlinie i 2010 Projektejer Due & Partners November 2009 ©Plus25 er et varemærke og et management.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til netværket der hjælper dig til +25 % bedre bundlinie i 2010 Projektejer Due & Partners November 2009 ©Plus25 er et varemærke og et management."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til netværket der hjælper dig til +25 % bedre bundlinie i 2010 Projektejer Due & Partners November 2009 ©Plus25 er et varemærke og et management koncept ejet af Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes.

2 Hvem er det, der snakker? • Claus Due • Due & Partners • Slettenhus, Gl. Strandvej 163, DK-3050 Humlebæk

3 Formålet • Hjælpe en gruppe mindre virksomheder til merind- tjening på mindst 25% inden for 1 år.  Samle en gruppe af mindre virksomheder, der beslutter sig for at styrke bundlinien med 25% inden for et år.  Gennem inspiration, rådgivning og coaching fra Due & Partners skabes bundlinieforbedringen på 25%.  Netværksformen er valgt, fordi erfaringsudveksling og fokus på fælles mål øger motivationen og dermed sandsynligheden for at nå målet. ©Plus25 er et varemærke og et management koncept ejet af Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes

4 Målgruppen • Private virksomheder med følgende karakteristika:  1 og 25 ansatte  Indtjening er et væsentligt mål  Beliggende i hovedstadsregionen  Betjener eller kommer til at betjene mindst 10 kunder • Målgruppeprioriteringer:  Primærmålgruppen findes i VHHR’s netværk  Sekundærmålgruppen findes i Due & Partners netværk  Tertiærmålgruppen findes udenfor netværket ©Plus25 er et varemærke og et management koncept ejet af Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes

5 Forløbet Start seminar Spor ”n” Spor 2 Spor 1 Planlægning StartPlanlægningSlutGennemførelse Coaching/rådg. Work shop 1 Planlægning Coaching/rådg. Work shop 1 Planlægning Coaching/rådg. Work shop 1 Udrulning Coaching/rådg. Udrulning Coaching/rådg. Udrulning Coaching/rådg. Slut seminar www.plus25.dk (materiale downloads) LinkedIn netværk (dialog og erfaudveksling) ©Plus25 er et varemærke og et management koncept ejet af Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes Drift Work shop 2

6 Opdeling i spor • Fordi,  Fremgangsmåde og modeller afhænger af virksomheden • Ud fra virksomhedsprofilen fordeler vi deltagerne i homogene grupper baseret på:  Størrelse  Primære problemstilling  Markedsmæssig problemstilling • Grupper opdeles også ud fra praktiske hensyn:  Beliggenhed  Konkurrencesituation  Antal ©Plus25 er et varemærke og et management koncept ejet af Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes

7 Ved tilmelding • Tilsendes:  Briefing på processen og det nødvendige kommitment  Introduktionsdokument, der • Inviterer til opstartsseminaret • Briefer på første selvanalyse af virksomheden • Briefer på udfyldelsen af virksomhedsprofilen  Virksomhedsprofil (skema) • Kontaktdata • Resultat af selvanalyse  Faktura på 12 måneders medlemskab • Returnerer:  Bekræftelse af deltagelse på opstartseminaret  Udfyldt virksomhedsprofil  Betaling af faktura ©Plus25 er et varemærke og et management koncept ejet af Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes

8 Startseminar • Indhold:  Introduktion til og briefing på processen  Rysten sammen og kommitment  Præsentation af 2-3 forløb/modelapparater alt efter virksomhedens profil  Gruppering i spor  Workshop omkring den første tid • Efter seminaret:  Virksomheden går i gang med de besluttede opgaver  Coaching og rådgivning efter behov og aftale  Videre aktiviteter ifølge forløbsplanen ©Plus25 er et varemærke og et management koncept ejet af Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes

9 Rekruttering • Deltagere på SalgsTour09  tilsendes officiel invitation fra VHHR • Virksomheder i VHHR’s netværk  kontaktes via nyhedsbreve og mailings  konsulenter kontakter ”egne” virksomheder  www.vhhr.dk • Due & Partners netværk  www.due.dk  kontaktes via nyhedsbreve og mailings  Virusmarketing gennem mailings og netværk ©Plus25 er et varemærke og et management koncept ejet af Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes

10 Klar inden nytår 2009 • Målet  Plus25 netværket skal være samlet inden årets udgang, så vi kan tage fat på at jagte de +25% straks efter nytår. • Forudsætningerne  Vi skal have min. 20 virksomheder i netværket for at gå i gang.  Finansieringsmodellen omkring ”Vækst gennem Rådgivning” skal være godkendt for deltagende virksomheder. ©Plus25 er et varemærke og et management koncept ejet af Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes

11 Økonomi ©Plus25 er et varemærke og et management koncept ejet af Due & Partners. Alle rettigheder forbeholdes • Årsabonnement kr. 1.460 (= 4 kr/dag)  Startseminar  Workshop 1 + 2  Slutseminar  LinkedIn networking, maildialog, dokumenter og vejledninger samt webmaster • Personlig coaching kr. 4.000 *)  Ad hoc baseret  Coachingdag (6 timer) med Due • Anden personlig rådgivning *)  Ad hoc baseret  Sparring, ledelsesrådgivning, medarbejderudvikling leveret af Due  Evt. supplerende ekstern rådgivning (afregnes direkte fra tredjepart) • Andet  Faktureres direkte fra Due til abonnementsvirksomheden *) 50% finansiering via ”Vækst gennem Rådgivning” ordningen

12 Tilmeld dig nu plus25@due.dk


Download ppt "Velkommen til netværket der hjælper dig til +25 % bedre bundlinie i 2010 Projektejer Due & Partners November 2009 ©Plus25 er et varemærke og et management."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google