Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Globalisering 2.0, innovation, ledelse og mennesker i fremtiden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Globalisering 2.0, innovation, ledelse og mennesker i fremtiden"— Præsentationens transcript:

1 Globalisering 2.0, innovation, ledelse og mennesker i fremtiden
Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

2 En Verden med 7 mia. mennesker
Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser dramatisk

3 Byer i fremtiden Den flettede by – funktionerne blandet
Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen Dagen som en lang, fraktal rute igennem byen

4 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
Mængdeindeks Kilde: Danmarks Statistik

5 Demografi Danmark Absolutte tal 2013-2023
2013 2023 Ændring 0-9 643670 617716 -25954 10-19 692950 655148 -37802 20-29 681165 755726 74561 30-39 700144 695547 -4597 40-49 815577 698074 50-59 727494 790977 63483 60-69 693653 679367 -14286 70-79 415050 585217 170167 80-89 192270 254169 61899 90 + 40468 48402 7934 I alt 177902 Kilde: Danmarks Statistik, 2012

6 Produktiviteten stiger langsomt

7

8 India’s high-tech centre

9 Udfordringen Anvendelse af masseproduktions-teknikker på sofistikeret service Hospitaler – øjne, fødsler etc. IT-service Call-centre Innovation og ingeniørers udviklingsarbejde Begyndte med indiske outsourcing virksomheder Man er i gang med at sikre de samme gevinster på serviceområdet, som vi engang sikrede på porduktionsområdet

10 Globalisering 2.0 Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og finansielle wizkids Kreative medarbejdere White coller sweat shop arbejde Digital udprikning i Dacca Hvorfor? Prisen er bedre og de er ofte tættere på markederne Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre – og hvor vi kender markederne bedre Reshoring – tilbageflytning af arbejdspladser

11 Den nye verdensorden

12 Hvad lever vi af i dag? (netto)
Eksport industrivarer (medico 24 mia, maskiner 29 mia, møbler 5 mia, instrumenter 3 mia) Eksport landbrug (50 mia.) Søtransport (45-58 mia.) Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.) Varetilknyttede tjenester, merchanting (10-14 mia.) Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.) Lufttransport person og godstransport land (8-10 & 2-4) Royalties og licenser (2,5-4,5 mia) En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.) …resten giver underskud

13 Arbejdsmarkedet i fremtiden
Der bliver endnu større mangel på arbejdskraft i fremtiden De ufaglærte taber: Særlige evner Uddannelses-længde

14 Værdikæden og pladsen i denne
Under- under leverandør Under- leverandør Under- leverandør Producent Distributør Slutkunde Under- leverandør Under- leverandør Værditilvækst

15 Hvorfor innovation slår fejl?
Trend following and mental inventions (egne tankekraft som kilde) – 3 gange så mange fiaskoer som succeser Need spotting - dobbelt succes til fiasko Market research: 4 x succes til fiasko Solution spotting: 7 x succes til fiasko ”Taking advance of random events” 13 x succes til fiasko Kilde: Why innovation Fails, Carl Frankling, Spiro Press (2003) (193 product innovations studied)

16 They all laughed Glødepæren: Eddisons første forsøg
Computeren 1948: Verdensmarked på 8 stk. Radar i en boks: Microbølgeovnen Fjernsyn: I USA og senere i Krøniken Fotokopieringsmaskinen Laserstråler 3M – post-it Materialer: Velcro, Telfon, I dag: Materialer med hukommelse

17 Predesign Tænk før man tegner – og begynder at lave prototyper
Er den proces, der går forud for design/produktudviklingsfasen Det er en validering af antagelserne Det er ofte den vigtigste del af processen Det er den billigste – der er kun tanker i drift Det er det arbejde en god arkitekt gør inden den første streg til en ny bygning tegnes

18 Udfordringer for virksomheder
Ikke udnyttede muligheder - Markedsandele Ikke udnyttede muligheder - Mulighedsandele Ikke erkendte behov Ikke udnyttede muligheder - Mulighedsandele Erkendte behov Allerede udnyttede muligheder - Markedsandele Serviceret marked Ikke serviceret marked

19 Udfordringer for virksomheder
Brugerorienteret Produktudvikling Nye produkter: Mobiltelefonen, RFID Udnytte nye muligheder? - Markedsandele Det ukendte land: Wildcards Ny forretningsmodel og Nye produkter Google, Skype, Joost Udnytte nye muligheder? - Mulighedsandele Ikke erkendte behov Virksomhedens mission drejes: Futureshaping, Scenarier, strategiproces Hedeselskabet, ipod/itunes Udnytte nye muligheder? - Mulighedsandele Erkendte behov Allerede udnyttede muligheder Videreudvikling af bestående Markeder og produkter - Markedsandele Serviceret marked Ikke serviceret marked

20 Organisationer i fremtiden
Taylor er stadig grundlaget for konstruktionen af organisationer og idealet på produktionsområdet Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen af organisationer og hans idealmodel for et bureaukrati anvendes stadig i det daglige Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og løbsk verden? Den nye organisation skal være helt anderledes!

21 Organisationer i fremtiden II
W.L. Gore Find dine egne ideer Arbejde i projekter Selvledelse Men meget præcise krav til at videreføre et projekt Google 10% egen tid – find på noget, du brænder for Innovation i mange spor på en gang Store belønninger til nye bærbare ideer Whole Food Teams og præstationsmåling i teams Indkøb decentral i teams Ledelse via peers

22 Organisationers behovspyramide (Gary Hamel)
Passion Kreativitet Initiativ Intellekt Akkurat, omhyggelig Adlyde ordre Passion Creativity Initiative Intellect Diligence Obedience

23 Handlingsliste for den nye organisation: Management 2.0
Cellular structures Radikal decentralisering Naturlige hierarkier – ingen titler og labels Internt Market – betaling efter værdi Communities of passion Selvbestemmelse og selvledelse Gennemtrængelige el. flydende grænser Transparency – gennemsigtighed Peer evaluation – vurdering af kollegaer Reverse accountability – ledelsen vurderes af medarbejderne

24 Frisatte medarbejdere
Frisatte medarbejdere er mere glade for at gå på arbejde og bruger langt flere af deres kompetencer på arbejde De er mere produktive og effektive Deres potentiale som mennesker for udvikling og forandring udnyttes bedre Det er en kunst at frisætte medarbejdere – det kræver stram styring af mål og en helt anden ledelsesstil – eller ingen ledere Den stramme styring af opgaver og måske også arbejdstid er nødvendig for at hjælpe medarbejderne med at være frisatte

25 De seks generationer, værdier og teknologier
Baby Boomers Den store under og efterkrigsgeneration: 40-tallister, 68-generation Fra mangel til overflod P-pillen, rejsegrammofon Født Generation Jones Nyopdaget generation stor generation, ”Jones”, fordi de er almindelige Stereoanlægget Født Generation X Nå-generationen Den lille efter p-pillen Selvcentrerede, selv-optagne, udadvendte Videoen Født Generation Y Den mindste generation Kvinder ud på arbejdsmarkedet Pc, mobiltelefon Født Generation Z Mellemkrigs­generation Stor familieværdier Projekt- og curlingbørn Digital Natives Født New Millenium Efter 9-11 generationen Kulturel homogen. 1. verdensborgergen. Wi–Fi (Wireless internet) Født I sælger til 4 af de 6 generationer - Generationsteorien siger, at vi er vilde og rebelsk som unge og derefter bliver ældre og mere fornuftige konservative. Kohorteteorien( afgrænset aldersgruppe) her 7-10 år siger, værdierne i en generation mellem 15 og 23 år og bevares gennem livet. Den rigtige beskrivelse – værdibilledet – flytte det ud i fremtiden Babyboomer – insisterer på at genopfinde hver fase – nyt at være ung, nu ny familie, ny seniorfase – ind i off.sektor. Hele tiden vil omdefinere livet – medvindsgenerationen. Værdimæssigt – solidariditet – alle skal bidrage til en selv. 25

26 Babyboomers født Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en periode med mangel og afsavn. Kollektivisme og solidaritet - ens for alle Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen. Kommunikation - De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller ansigt til ansigt med personen. Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og lønnen ikke så vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse Udsigten til 2. teenagefase - manglende anerkendelse, sygdom, ægtefælle – så stopper de med at arbejde

27 Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug Design, etik, idé..
Født Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug Design, etik, idé.. Vil ikke skilles, familieværdier og den personlige succes er familie, karriere og fritid i forening Teknologi: Båndoptageren Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og samfundet er vigtigt Penge, status og position – Op og nedture på arbejdsmarked. Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det rigtige(etikken/ideen) Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre Dennis Storhøj – Per Gynt 1960 27

28 Generation X født De første ønskebørn efter p-pillen, og første generation med fokus på enkelte individ Teknologi: Videomaskinen – when it fits in. Den personlige succes …Workaholics Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne arbejde meget (titel uden betydning) Fleksible arbejdstider og resultater Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer Værdier på arbejdsmarkedet – harmoni, helhed og hensyn Alle skal se og opdage de er forældre skifter ble på cafebordet ikke pli og hensynsfuldhed, som præger denne generation. 28

29 Generation Y Den mindste født 1980-89 Bor til leje
Teknologi: Pc, mobiltelefon Nettet informationssted 1 Mobilen vigtigste genstand Selv at spille, downloade og sample musik, optagelser Ligge det ud i cyberspace – the dual world Søger ægthed – autenticitet Situationsbestemt forbrug Veluddannede Fun-shoppers Store sociale talenter Mestre mange valg og en ustabil og labil situation Stil frem for Brands Zappere Ambivalente

30 Generation Y ( 1980-89) og arbejdslivet
Meningsfyldt og dybere mening Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering Fair og retfærdig løn Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival) Gerne en titel – English Please… Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig ! Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed, fællesskab og fritid) 30

31 Digital Now or invisible in 2020
Husk og se, om de byder op til dans, avatar, de gode historier om de mange muligheder 31

32 www.fremforsk.dk Jesper Bo Jensen
Fremforsk Kannikegade Århus C E T M


Download ppt "Globalisering 2.0, innovation, ledelse og mennesker i fremtiden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google