Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens velfærdsudfordringer og handicaporganisationerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens velfærdsudfordringer og handicaporganisationerne"— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens velfærdsudfordringer og handicaporganisationerne
Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

2 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
Mængdeindeks Kilde: Danmarks Statistik

3 Demografi Danmark Absolutte tal 2013-2023
2013 2023 Ændring 0-9 643670 617716 -25954 10-19 692950 655148 -37802 20-29 681165 755726 74561 30-39 700144 695547 -4597 40-49 815577 698074 50-59 727494 790977 63483 60-69 693653 679367 -14286 70-79 415050 585217 170167 80-89 192270 254169 61899 90 + 40468 48402 7934 I alt 177902 Kilde: Danmarks Statistik, 2012

4 Autoritetstroen er forsvundet på handicapområdet
Vi tror ikke længere på politikere Heller ikke på bankdirektører Eller på skolelærere – eller KL Vi tror ikke på lægen Vi er blevet vores egen autoritet på vores egen handicap Det er mulig for kommunerne også kun at tro på egne ”eksperter” Der er hver dag nye eksempler på, at man trodser lægernes anbefalinger Det sker ikke på alle områder – eksempel børneopdragelse

5 Hvorfor fattes riget og kommunerne penge?
Fald i BNP i Niveauet er som i 2005 i realpriser Faldende skatteindtægter flere off. fuldtidsansatte Andre udgiftsstigninger – nye statskrav Dyre overenskomster i 2008 (12,8%) Generelt faldende produktivitet Stigende krav fra borgerne …..der kommer en god plan i morgen! (måske)

6 Fremtidens offentlige sektor Rammen
Regeringens plan 0,6 % vækst i det offentlige frem mod 2020 Fokus på de offentlige kerneydelser og optimering af tidsforbruget på dem Højere produktivitet og effektivitet i sektoren En handlekraftigt stat har styr på kommuner og deres økonomi Tættere og mere detailreguleret reguleringen af de 98 kommuner, også beskæftigelsesområdet

7 Effektivitet i serviceproduktionen på handicapområdet
Effektivitet bliver et af de offentlige nøgleord Effektivitet i produktionen Vi bliver nødt til at opfinde en brugbar effektivisering af serviceområdet Effektivitet i kommunikation og organisation – væk fra mødekulturen og mod en bedre beslutningskultur Yderligere digitalisering Der må findes en vej væk fra ydelser, mange timer og krævende indsats over mod selvhjælp

8 Kerneydelsen Det er kerneydelsen, der skal fokus på
Hvad er kerneydelsen på handicapområdet? Sociallovgivningen og alle lovgivninger om særlig støtte, bolig, undervisning, hjælpemidler etc. – alle de særlige rettigheder Vi er i gang med en bevægelse fra rettigheder til pligter, kontrol og fravær af automatik Det er en fordel at gå fra rettigheder til muligheder, hjælp til selvhjælp og tilbage på sporet ydelser (hvor muligt)

9 Hver 4.dansker uden for arbejdstyrken (2013)
Studerende, efterlønnere, førtidspensionister

10 Handicappede og beskæftigelse
Beskæftigelsen af handicappede er ifølge SFI hverken gået frem eller tilbage de seneste år Den følger beskæftigelsen for alle andre, men på en meget lavere niveau Psykisk handicappede har særlige problemer med beskæftigelse og det har læse- og skriveproblemer Beskæftigelsesreformen vil ramme særlige grupper særligt hårdt

11 Formål med reform af beskæftigelsesområdet
Formål flere aktive og bidragende på arbejdsmarked Svag økonomisk vækst og færre på arbejdsmarkedet Færre erhvervsaktive de sidste 10 år Færre modtagere af varige ydelser fra det offentlige, hvordan skal vi finansiere det ? Så mange mennesker med i arbejdsfællesskabet (livskvalitet)!

12 Beskæftigelsesområdet frem mod 2025
De mange reformer dagpenge, pensioner og kontanthjælp. Hovedvægt forpligtelse frem for rettighed Kontrol, opfølgning og ingen automatik Kontrakt mellem det offentlige og den enkelte Især fokus på at de unge kommer i uddannelse og arbejde Alle, som kan skal selv bidrage til egen forsørgelse. Ingen kære Mor !

13 Nye veje nødvendige mod 2025
Fra serviceydelser til selvhjælp og facilitator Kommunerne vil se borgerne som en ressource og ikke som en række klienter Hjælp til selvhjælp - og teknologiske løsninger Det er vigtigt ikke at blive en glemt gruppe Civilsamfundet og aktive borgere: Nabohjælp og hjælp fra familien Foreninger og organiserede frivillige Fritgående frivillige – enkeltpersoner

14 Sundhedsområdet: Tilbage på sporet eller en god hverdag
Få borgerne tilbage på sporet: Rehabilitering i en fart! Modtag behandlede patienter samme time som de udskrives – sygepleje og genoptræning KRAM som forebyggelse af afbrydelse af livslinien Fysisk aktivitet, Psykiatri, misbrug, rådgivning, En god hverdag: Svært handicappede, stabilisering, et rimeligt liv Genoptræning, sygepleje og den særlige indsats – den særlige hjælp

15 Den store udfordring Sociallovgivningen i Danmark er en del af arbejdsmarkedslovgivningen Der er ingen plads til (svært) handicappede under 30 år Der er et behov for at kunne blive borger med ret til hjælp uden at skulle gennemgå arbejdsprøvninger, test etc. I skal arbejde for et borgerskab for dem, der ikke kan selv Samtidig byder rehabiliteringstankegange på rigtig gode muligheder for at få bedre fat i samfundet Terapeutiske tankegang – hjælp til selvhjælp Kan I gabe over denne spaltning?

16 Hvad kan I gøre? Find en ny rolle i debatten – hvordan bidrager jeres medlemmer til samfundet? Ofrets århundrede blev meget kort! Som provokation: I skal ikke fremhæve, at det er synd for jeres medlemmer, men at de på trods af særlige udfordringer kan klare sig og bidrage Samtidig er det nødvendigt at forsvare de svage Det er også nødvendigt at frasige sig ansvar for dem, der ikke vil bidrage – og især for de ikke- handicappede, der ikke vil

17 www.fremforsk.dk Jesper Bo Jensen
Fremforsk Kannikegade Århus C E T M


Download ppt "Fremtidens velfærdsudfordringer og handicaporganisationerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google