Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PSYKOSE, RELATIONSBEHANDLING OG MESTRING

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PSYKOSE, RELATIONSBEHANDLING OG MESTRING"— Præsentationens transcript:

1 PSYKOSE, RELATIONSBEHANDLING OG MESTRING
Lars Thorgaard ISPS Fagkonferencen i Hamar januar 2006.

2 RELATIONSBEHANDLING OG PSYKOSE
Kan psykoterapi med psykotiske mennesker blive ”treatment as usual” ? Er dette overhovedet muligt ?

3 RELATIONSBEHANDLING OG PSYKOSE
Psykoterapi = Behandling i relation og ved hjælp af relation. Relationsbehandlere er de fagfolk der er sammen med patienterne 8 timer dagligt.

4 GOD RELATIONSBEHANDLING:
Tilbyder en ny tilknytningsrelation. Udføres af følelsesmæssigt engagerede og involverede relationsbehandlere.

5 Det med-menneskelige ansigt:
Det er de følelsesladede øjeblikke, hvor relationsbehandleren viser sig som et med-menneske, der huskes og lagres i den implicitte hukommelse.

6 God relationsbehandling i psykiatrien:
Bygger på et specialiseret med-menneskeligt sam-vær. Sam-vær, sam-arbejde, sammen-hold, sam-tale og sam-virke er vigtige nøgleord for både patienter, pårørende og relationsbehandlere for hvordan der skal arbejdes i den psykiatriske indsats eller behandling.

7 God relationsbehandling i psykiatrien indebærer som et minimum:
At med-inddrage patienten/brugeren og de pårørende som med-ansvarlige med-arbejdere i handlingerne og behandlingsopgaverne.

8 God relationsbehandling i psykiatrien indebærer som et minimum:
At hjælpe patienten/brugeren til at mestre og håndtere sygdomsmanifestationerne og især til at mestre konsekvenserne af sygdomsmanifestationer, sygdom og lidelse: Hjælp til selvhjælp i videst mulig omfang.

9 Hjælp til selvhjælp i videst mulig omfang:
Disse ord peger for både relationsbehandlere, patienter og pårørende (også for sundhedssystemerne, de sociale systemer og ikke mindst de politiske systemer) frem imod en sygdomsopfattelse eller sygdomsmodel, hvor der er tale om forstyrrelser/sygdomme, der ikke kan standses, lindres eller helbredes uden patientens/brugerens aktive medvirken.

10 Den med-menneskelige psykiatri handler om:
At med-dele, med-give og med-eje. Disse ord får betydning i forhold til det faktum, at viden er magt. At have viden om sig selv og sin situation kan enten gøre èn magtesløs eller det kan modsat medføre, at man magter den eller bemægtiger sig med-indflydelse på den.

11 Den med-menneskelige psykiatri handler om:
Mest af alt handler en med-menneskelig psykiatri om ordet med-lem. At være med-lem eller at blive med-lem igen, når man er, har været eller har følt sig udstødt fra det fælles menneskelige.

12 Lidt om mestring: Vi mennesker skabes for en stor del af resultaterne af de mestringsforsøg vi har gjort eller gør os med livet, livsvilkårene og deres konsekvenser. Vore mestringsforsøg og mestringsstrategier kan være mere eller mindre vellykkede, og livsvilkårene kan være mere eller mindre umulige eller mulige at mestre.

13 Lidt mere om mestring: Mestringsstrategier kan være overvejende kreative eller overvejende destruktive. De kan være bevidste, ubevidste og-eller instinktive. De kan være udviklende og helbredende, men de kan også være nedbrydende og ødelæggende, således et problems løsning afføder et nyt problem.

14 Endnu mere om mestring:
Når mestringstrategierne virker eller fungerer på sidstnævnte måde, har de ofte haft som primær hensigt (næsten altid nærmest instinktivt) at `ombringe` eller dulme en alt for stor og uudholdelig pine og smerte.

15 Psykose 1 Psykose kan på den ene side - og enkelt sagt - forstås som noget, der kan optræder, når mestring ikke længere er mulig: Når egne forsøg på at mestre - dels et yderst smertefuldt og vanskeligt liv og dets konsekvenser og-eller dels en ligeså uudholdelig indre tilstand - må opgives definitivt eller midlertidigt.

16 Psykose 2 Men samtidig bliver en stor del af psykosen dernæst - i denne forståelse - i sig selv også et udtryk for mestring. Dog nu mestringsforsøg af en anden orden! Ordet `orden` bruges i den forståelse, som man anvender ordet i matematik og fysik: at der sker et slags kvantesping ind i en ny sfære som har andre regler og systemer, end den sfære som er forladt.

17 Psykose 3 Jo flere sårbarhedsfaktorer der er i et menneskes konstitution og omgivelse, des mere er der brug for mestring og dermed for egne selvskabte mestringsforsøg og mestringsstrategier. Man skal altså også lede efter patientens/brugerens egne mestringsforsøg i psykosens subjektive oplevelsesformer og i fremtrædelsesformerne og disses konsekvenser.

18 Ethvert psykopatologisk symptom beskytter med noget der er endnu værre !
Man kan da betragte psykopatologiske symptomer som resultatet at èn eller flere mestringsstrategier. Disse afspejler forsøgene på at mestre eller forholde sig til noget, der ville være endnu værre, hvis ikke mestringsstrategien var udviklet.

19 Ethvert psykopatologisk symptom beskytter med noget der er endnu værre !
Med dette syn betragter jeg symptomer som mere eller mindre kreative ytringer - som livsytringer! Symptomerne fortæller i sig selv en historie. Det kan dog være vanskeligt at få greb om denne fortælling, fordi symptomet på samme tid både fortæller og søger at skjule sin historie.

20 God relationsbehandling udgør bl.a. :
En `matrix` indenfor hvilken patientens egne mestringsforsøg kan anerkendes, undersøges, videreudvikles og suppleres.

21 God relationsbehandling tilbyder bl.a. :
En bæredygtig relation hvori relationelle mestringsstrategier kan skabes som: Supplerende mestring til egne strategier. Som overgang til nyudviklede individuelle strategier. Som nyvundne mestringsmuligheder i sig selv.

22 Relationsbehandlerens ”hjælpemiddelcentral”.
Der er behov for hjælp og hjælpemidler til at kunne være i relation og til at skabe bæredygtig relation. Der er behov for hjælp og hjælpemidler til kortlægning af patientens egne mestringsstrategier. Der er brug for relation til at udvikle nye mestringsstrategier.

23 Relationsbehandling i Psykiatrien. Lars Thorgaard
Bogudgivelse på dansk i 4 bind i løbet af på Hertervig Forlag. Distribueres i Norge af PsykOpp og i Danmark af PsykInfo

24 Relationsbehandling i Psykiatrien. Lars Thorgaard
Bind 1 Gode Relationsbehandlere og God Miljøterapi Lars Thorgaard og Eivind Haga

25 Relationsbehandling i Psykiatrien. Lars Thorgaard
Bind 2 Empatiens bevarelse i relationsbehandlingen i psykiatrien Mere om relationen og noget mere om relationsbehandlingen. Lars Thorgaard

26 Relationsbehandling i Psykiatrien. Lars Thorgaard
Bind 3 Dynamisk Psykoseforståelse Selvdestruktion, selvskadning og udadrettet vold Lars Thorgaard

27 Relationsbehandling i Psykiatrien. Lars Thorgaard
Bind 4 Individuel mestring og mestring i relation Lars Thorgaard

28 Relationsbehandling i Psykiatrien. Lars Thorgaard
Bind 5: Appendiks Håndbog for Relationsbehandlere - relationsbehandling og mestring En brugsbog med bøgernes arbejdsredskaber. Jens Egon Hansen, Ejner Rønnow og Lars Thorgard (red). (Copyright Lars Thorgaard).

29 PSYKOSE, RELATIONSBEHANDLING OG MESTRING
Et eksempel som illustrerer nogle af bøgernes hjælperedskaber: John: Selvdestruktivitet som værn imod disintegrationsangst.

30 PSYKOSE, RELATIONSBEHANDLING OG MESTRING
Lars Thorgaard Speciallæge i psykiatri Overlæge ved Psykiatrien i Ringkøbing Amt, Psykiatrisk Afdeling i Herning, DK og Privatpraktiserende: supervision og psykoterapi, Århus, DK


Download ppt "PSYKOSE, RELATIONSBEHANDLING OG MESTRING"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google