Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde med frivillige Hovedudvalgets rolle. •14. december - 2010 Samarbejde med frivillige drøftes på HU- mødet •4. januar- 2011 tilrettelæggelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde med frivillige Hovedudvalgets rolle. •14. december - 2010 Samarbejde med frivillige drøftes på HU- mødet •4. januar- 2011 tilrettelæggelse."— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde med frivillige Hovedudvalgets rolle

2 •14. december - 2010 Samarbejde med frivillige drøftes på HU- mødet •4. januar- 2011 tilrettelæggelse af den videre proces i Hovedudvalget om samarbejdet med de frivillige organisationer – nedsættelse af arbejdsgruppe. •7. april Studietur til plejehjemmet ”Stiftelsen Store Sköndal” – møde med volontärsamordnare Pernilla Köhle ( www.sssd.se/)www.sssd.se/ •6 juni - erfaringsmøde med henholdsvis en frivillig, samt en leder og kontaktperson der arbejder med frivillige. •30. juni Møderækken blev afsluttet med drøftelse i hovedudvalget

3 Samarbejdet med frivillige set ud fra fire perspektiver •Medarbejderperspektivet •Lederperspektivet •Den frivilliges perspektiv •Bruger/borgerperspektivet

4 Medarbejderen - og + •Svært at afstemme forventningerne •Hvad skal de frivillige lave på min arbejdsplads og giver det ekstra arbejde •Tager de det sjove arbejde og opgaver •Nye synsvinker •Positive oplevelser i relationsarbejdet •Flere muligheder og faglig udvikling

5 Lederen + 0g - •Nyt netværk •Flere kompetencer – udvikling •Gode historier – branding •Forankring i lokalsamfundet. •Mere arbejde og mindre styrbart •Mindre tid til de faste personale •Manglende accept fra medarbejderne.

6 Den frivillige •Anerkendelse •Netværk •At gøre en forskel •Livskvalitet •Skuffede forventninger •Konflikter •Risiko for nederlag

7 Borgeren •Livskvalitet •Social kontakt, og samvær •Noget at glæde sig til •Modvirke ensomhed •Bristede forventninger/skuffelser •Det kan være for ustabilt •Svært at skelne mellem hvad den frivillige kan og må/ikke kan og ikke må.

8 Hvordan skabes det gode samarbejde •Klare retningslinjer og aftaler –formalia skal være på plads •Gennemskuelighed •afstem det gensidige forventningsniveauet •Anbefalinger om hvordan der samarbejdes med de frivillige •Brug MED-systemet bl.a. til at sætte fokus på hvilke temaer der skal drøftes og hvilke spørgsmål er det vigtig at stille.

9 •Drøftelser i det lokale MED skal være med til at sikre, at projektet implementeres på arbejdspladsen. •Medarbejderne skal kunne se det som en fordel, som en mulighed og ikke en ulempe.


Download ppt "Samarbejde med frivillige Hovedudvalgets rolle. •14. december - 2010 Samarbejde med frivillige drøftes på HU- mødet •4. januar- 2011 tilrettelæggelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google