Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VELKOMMEN til nye lærere på erhvervsgymnasier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VELKOMMEN til nye lærere på erhvervsgymnasier"— Præsentationens transcript:

1 VELKOMMEN til nye lærere på erhvervsgymnasier
Gymnasieskolernes Lærerforening

2 Tillidsrepræsentantens rolle
Kollegernes talsmand og interessevaretager over for ledelsen – TR taler din (og de andre læreres) sag GL’s lokale repræsentant Lokal overenskomstpart og forhandler Kontaktled og informationsformidler mellem medlemmerne og GL’s øvrige organisation

3 Gymnasieskolernes Lærerforening
GL har medlemmer                                                   GL’s formål: at virke til gavn for gymnasiale uddannelser at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige og faglige interesser En høj organisationsprocent giver gymnasielærernes synspunkter en stærkere stemme over for arbejdsgivere og politikere Vesterbrogade 16

4 Hvis du oplever …. At arbejdet bliver for uoverskueligt
At blive syg i længere tid At ledelsen ikke synes, du passer dit job At en elev klager Samarbejdsvanskeligheder Etc. Kontakt TR eller GL’s sekretariat! Der findes ofte gode løsninger – men det er vigtigt, at du henvender dig hurtigst muligt. MEN du behøver ikke at have problemer for at henvende dig – rådgivning om barselsorlov, pædagogikum osv. er også gode anledninger til at henvende sig. 4

5 Årlig arbejdstid En gymnasielærer har ligesom alle andre på det danske arbejdsmarked en årlig arbejdstid på 1924 timer inkl. ferie. Det svarer til gennemsnitligt 37 timer/uge. Arbejdstiden beregnes på årsbasis. 5 ugers ferie, som fastlægges i skolens ferieplan. (Løntræk første år) 5 særlige feriedage (6. ferieuge) optjenes parallelt med ferie – afvikles efter aftale mellem ledelse/lærer. Ca timer til undervisning, forberedelse, retning af opgaver, eksamen, teamsamarbejde, møder og andre individuelle opgaver. Undervisningsfrie perioder: Typisk resten af sommerferielukningen, uge 42, mellem jul og nytår, uge 7 eller 8, 3 dage op til påske – hvor der ikke er planlagt ferie. Her håndterer vi dem ved … Hvis man holder fri i de undervisningsfrie perioder, er arbejdsbelastningen i undervisningsugerne i gennemsnit ca. 43 timer/uge. Gymnasielærere er ikke ansat uden højeste arbejdstid Arbejdstiden skal løbende registreres Den daglige arbejdstid på arbejdspladsen skal foregå i sammenhæng

6 Arbejdstiden her på skolen
På vores skole tilrettelægger vi arbejdet således… Vi registrerer således… Du skal særligt være obs på …

7 Løn Centralt fastsat løn på hhx/htx Cand.mag /scient. Trin løn
Pr. 1. august 2013 Cand.mag /scient. Trin løn U-tillæg*) Pension I alt kr. pr. måned år 24.080 3.208 4.666 31.954 3. år 4.221 5.160 35.333 4. år 27.660 5.452 37.332 år 29.342 5.739 39.302 7. år + 6.120 6.064 41.526 Hertil lokalt aftalte tillæg *) Tillæg er afhængigt af erfaring på gymnasialt eller højere niveau. Lønforløbet skal ses for den nye lærer, der begynder at undervise efter kandidateksamen. En nyansat, der har 3 års akademisk - ikke undervisningserfaring - vil få grundløn i forhold til ancienniteten, men tillæg ift. at være uerfaren underviser.

8 Alt det praktiske Hvordan læser man en lønseddel?
Hvor mange timer er der givet til hvad? Opgørelse over tid Hvordan får man den tildelte tid og arbejdet til at gå op i en højere enhed? – Hvad forventes der egentlig af en? Hvordan gør man med mails, sms mv. fra eleverne – og hvornår? Hvem kan man få hjælp hos? Andet, der trænger sig på hos jer …

9 Se også                                                  

10 Baggrundsmateriale

11 Det gør GL – bl.a. GL forhandler overenskomst og dermed rammerne for lærerens løn- og ansættelsesvilkår. GL arbejder for, at gymnasieuddannelserne er attraktive arbejdspladser. GL arbejder for, at alle får pædagogikum, og at pædagogikum giver dig et stort udbytte. GL arbejder for, at alle bliver fastansat. GL gennemfører analyser og undersøgelser for at skabe viden om lærernes vilkår. GL arbejder for at sikre bedre mulighed for fortsat efter- og videreuddannelse. GL er i fortløbende dialog med ministerier, politikere og andre interessenter om hvad der skal til for at fremme et godt undervisnings- og arbejdsmiljø. Love, bekendtgørelser mv. er Folketingets ansvar og udarbejdes i ministerierne - men GL kan påvirke, og det gør vi. GL sender dig medlemsbladet ”Gymnasieskolen”.

12 Hvad gør GL bl.a. for dig - individuelt
Individuel rådgivning og assistance - Brug TR og GL’s sekretariat Psykologhjælp 5.000 kr/md, hvis du som fastansat bliver uforskyldt ledig Advokathjælp ifm. studiegæld Socialrådgiver Etc. Øvrige medlemstilbud Attraktive forsikringer Bank med høj rente på lønkontoen, kreditkort mv. Indkøbsforeninger 12

13 GL’s grundholdninger Udgangspunkt
De gymnasiale uddannelser løser en vigtig samfundsopgave GL’s hovedbudskab/strategi GL ønsker kvalitet i de gymnasiale uddannelser, så man kan uddanne dygtige studenter Det forudsætter et ordentligt arbejdsmiljø – og dermed ordentlige arbejdsforhold. (Gode løn- og ansættelsesvilkår, respekt på lærernes arbejde samt et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der er i orden etc.)


Download ppt "VELKOMMEN til nye lærere på erhvervsgymnasier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google