Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 VELKOMMEN VELKOMMEN til nye lærere på det almengymnasiale område Gymnasieskolernes Lærerforening.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 VELKOMMEN VELKOMMEN til nye lærere på det almengymnasiale område Gymnasieskolernes Lærerforening."— Præsentationens transcript:

1 1 VELKOMMEN VELKOMMEN til nye lærere på det almengymnasiale område Gymnasieskolernes Lærerforening

2 2 Tillidsrepræsentantens rolle  Kollegernes talsmand og interessevaretager over for ledelsen – TR taler din (og de andre læreres) sag  GL’s lokale repræsentant  Lokal overenskomstpart og forhandler  Kontaktled og informationsformidler mellem medlemmerne og GL’s øvrige organisation

3 3 Gymnasieskolernes Lærerforening Vesterbrogade 16 GL har 14.000 medlemmer – Stort set alle stx/hf-lærere er medlemmer plus lærere fra hhx/htx GL’s formål: • at virke til gavn for gymnasiale uddannelser • at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige og faglige interesser En høj organisationsprocent giver gymnasielærernes synspunkter en stærkere stemme over for arbejdsgivere og politikere

4 4 Hvis du oplever ….  At arbejdet bliver for uoverskueligt  At blive syg i længere tid  At ledelsen ikke synes, du passer dit job  At en elev klager  Samarbejdsvanskeligheder  Etc. Kontakt TR eller GL’s sekretariat! Der findes ofte gode løsninger – men det er vigtigt, at du henvender dig hurtigst muligt. MEN du behøver ikke at have problemer for at henvende dig – rådgivning om barselsorlov, pædagogikum osv. er også gode anledninger til at henvende sig.

5 5 Årlig arbejdstid  En gymnasielærer har ligesom alle andre på det danske arbejdsmarked en årlig arbejdstid på 1924 timer inkl. ferie. Det svarer til gennemsnitligt 37 timer/uge. Arbejdstiden beregnes på årsbasis.  5 ugers ferie afvikles normalt i skolernes sommerferielukning (4 uger i juli og 1. uge i august). (Løntræk første år)  5 særlige feriedage (6. ferieuge) optjenes parallelt med ferie – afvikles efter aftale mellem ledelse/lærer.  Ca. 1680 timer til undervisning, forberedelse, retning af opgaver, eksamen, teamsamarbejde, møder og andre individuelle opgaver.  Undervisningsfrie perioder: Typisk resten af sommerferielukningen, uge 42, mellem jul og nytår, uge 7/8, 3 dage op til påske. Her håndterer vi dem ved …  Hvis man holder fri i de undervisningsfrie perioder, er arbejdsbelastningen i undervisningsugerne i gennemsnit ca. 43 timer/uge.  Gymnasielærere er ikke ansat uden højeste arbejdstid  Arbejdstiden skal løbende registreres  Den daglige arbejdstid på arbejdspladsen skal foregå i sammenhæng

6 6 Arbejdstiden her på skolen  På vores skole tilrettelægger vi arbejdet således…  Vi registrerer således…  Du skal særligt være obs på …

7 7 Løn Pr. 1. august 2013 Hertil lokalt aftalte tillæg Centralt fastsat løn på stx/hf Cand.mag /scient. Trin lønU-tillæg *) PensionI alt kr. pr. måned 1.+2. år 24.080 3.208 4.584 31.872 3. år 24.080 4.221 4.755 33.056 4.+5. år 27.660 4.221 5.356 37.237 6. år 29.342 4.221 5.639 39.202 7. år + 29.342 6.120 5.958 41.420 *) Tillæg er afhængigt af erfaring på gymnasialt eller højere niveau. Lønforløbet skal ses for den nye lærer, der begynder at undervise efter kandidateksamen. En nyansat, der har 3 års akademisk - ikke undervisningserfaring - vil få grundløn i forhold til ancienniteten, men tillæg ift. at være uerfaren underviser.

8 8 Alt det praktiske  Hvordan læser man en lønseddel?  Hvor mange timer er der givet til hvad?  Opgørelse over tid  Hvordan får man den tid og arbejde til at gå op i en højere enhed? – Hvad forventes der egentlig af én?  Hvordan gør man med mails, sms mv. fra eleverne – og hvornår?  Hvem kan man få hjælp hos?  …  Andet, der trænger sig på hos jer …

9 9 Se også www.GL.org

10 10 Baggrundsmateriale

11 11 Ansættelse  Gymnasielærere er ansat på overenskomst – dvs. at løn og ansættelsesvilkår er reguleret.  GL forhandler centralt overenskomsten med de overordnede rammer for lønnen, arbejdstiden og generelle arbejdsvilkår.  GL har gennem en årrække arbejdet for især at forbedre nye læreres vilkår.  Det er Moderniseringsstyrelsen i Finansministeriet, der er arbejdsgiverpart, og som GL forhandler med.  De aftaler, der ikke bare gælder gymnasielærere, forhandler GL sammen med de andre akademiske organisationer via Akademikernes Centralorganisation (AC).

12 12 Det gør GL – bl.a.  GL forhandler overenskomst og dermed rammerne for lærerens løn- og ansættelsesvilkår.  GL arbejder for, at gymnasieuddannelserne er attraktive arbejdspladser.  GL arbejder for, at alle får pædagogikum, og at pædagogikum giver dig et stort udbytte.  GL arbejder for, at alle bliver fastansat.  GL gennemfører analyser og undersøgelser for at skabe viden om lærernes vilkår.  GL arbejder for at sikre bedre mulighed for fortsat efter- og videreuddannelse.  GL er i fortløbende dialog med ministerier, politikere og andre interessenter om hvad der skal til for at fremme et godt undervisnings- og arbejdsmiljø. Love, bekendtgørelser mv. er Folketingets ansvar og udarbejdes i ministerierne - men GL kan påvirke, og det gør vi.  GL sender dig medlemsbladet ”Gymnasieskolen”.

13 13 Hvad gør GL bl.a. for dig - individuelt  Individuel rådgivning og assistance - Brug TR og GL’s sekretariat  Psykologhjælp  5.000 kr/md, hvis du som fastansat bliver uforskyldt ledig  Advokathjælp ifm. studiegæld  Socialrådgiver  Etc. Øvrige medlemstilbud  Attraktive forsikringer  Bank med høj rente på lønkontoen, kreditkort mv.  Indkøbsforeninger

14 14 GL’s grundholdninger Udgangspunkt  De gymnasiale uddannelser løser en vigtig samfundsopgave GL’s hovedbudskab/strategi  GL ønsker kvalitet i de gymnasiale uddannelser, så man kan uddanne dygtige studenter Det forudsætter et ordentligt arbejdsmiljø – og dermed ordentlige arbejdsforhold. (Gode løn- og ansættelsesvilkår, respekt på lærernes arbejde samt et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der er i orden etc.)


Download ppt "1 VELKOMMEN VELKOMMEN til nye lærere på det almengymnasiale område Gymnasieskolernes Lærerforening."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google