Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Ingeniører uden Grænsers informationsmøde… Ingeniørhuset, Hillerød, d. 22 nov. 2001.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Ingeniører uden Grænsers informationsmøde… Ingeniørhuset, Hillerød, d. 22 nov. 2001."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Ingeniører uden Grænsers informationsmøde… Ingeniørhuset, Hillerød, d. 22 nov. 2001

2 Programmet Ingeniører uden Grænser (IUG)  Velkommen – Paul E. Christensen - Præsentation af Forretningsudvalget - Præsentation af Strukturudvalget  Mission & vision – Anthony Svane  Organisationen – Jens Lindhardt  Oprettelse af afdelinger – Jørn Bundgaard  Før pausen – orientering om handlingsplaner  Pause  Handlingsplaner - Jens Lindhardt, Anthony Svane  Udsendelse Vand-Ing. Pakistan – Erik Ravnborg  Kurser – interesse – Bent Thorø  Eventuelt

3 Ingeniører uden Grænser er en upolitisk og uafhængig hjælpeorganisation i Danmark, hvis formål er at sikre liv efter overlevelse i katastrofeområder ved at stille ingeniørviden og kapacitet til rådighed uden skelen til race eller religion. Hjemmeside : www.ewf.dk En teknisk humanitær hjælpeorganisation

4 Formål: At sikre liv efter overlevelse kræver overblik. At skabe overblik og udarbejde tekniske løsninger, er dybt funderet i ingeniørens verden, uddannelsesmønster og erfaringsgrundlag

5 Profil: IUG skal v æ re kendetegnet ved at v æ re en frivillig hj æ lpeorganisation, hvis virke og funktion er baseret p å teknisk humanit æ rt arbejde i katastrofeomr å der indenfor det Infrastrukturelle omr å de, bl.a.  ud ø ve almen teknisk r å dgivning om kort- og langsigtede l ø sninger.  praktisere gennemf ø relse af interimistiske udbedringer  tilbyde teknisk assistance til internationale hj æ lpeorganisationer  st ø tte virksomheder generelt i gennemf ø relsen af projekter

6 Hvad er opgaverne  Sikre de sanitære foranstaltninger  Rådgive om genetablering af Elforsyningen  Projektere og gennemføre etablering af veje  Opretholdelse af Rent Vands forsyningen  Etablering af Tele kommunikation  Opbygge og vedligeholde Forsyningslinier Nogle af de opgaver vi kan blive udsat for at skulle medvirke i eller gennemføre med andre organisationer er: Det kræver et stærkt, sikkert og velfungerende bagland i Danmark at kunne gennemføre udsendelse og supportere bare en mand i et katastrofeområde.

7 Vision 2001 Vision 2001 Ingeniører uden Grænser’s vision er etableringen af et tæt netværk af kompetente ingeniører i Danmark, der på kort tid – om nødvendigt - kan være til stede i katastrofe-områder for at observere, vurdere skadernes omfang, planlægge og udarbejde en strategi for at sikre Liv Efter Overlevelse

8 Målsætningen for 2002  Opbygning af sekretariatsfunktionen  Opbygge en velfungerende organisation  Udarbejde Informationsmateriale  Profilere Ingeniører uden Grænser  Fundraising Fund…..  Udbygge kontakten til Hjælpeorganisationer  Etablering af Engineers without Frontiers  Oprettelse af afdelinger af Ingeniører uden Grænser i Danmark bl.a. i: - København - Roskilde - Odense - Sønderborg - Esbjerg - Kolding - Vejle - Århus - Ålborg

9 Ressourcer Vi mangler ingeniører og andre med tilsvarende uddannelsesniveau bl.a. til:  Administration  Public Relation - profilering  Medlemsakkvisition m.v. herunder  Oprettelse af afdelinger  Fundraising  Projekt Management  Human ressources development Det kræver organisation og ledelse

10 Organisationen

11 Organisation En organisation er en organisme, der ligesom et menneske består af en række funktioner i en kappe der både skal holde sammen på det hele og udseendemæssigt - at kunne profilere sig som et individ. Den organisation (organisme) vi har vist her, består af 7 funktioner – som vi mener er nødvendigt i dag for at få det hele til at fungerer. Vi vist i en traditionel organisationsplan. Det kan måske virke for firkantet, men det er nu engang det omverden forstår og det er dem vi afhængig af, både økonomisk som strukturmæssigt. Det er ikke en fastlåst organisation vi ønsker, men en dynamisk organisme der kan handle når der er brug for det. Det betyder også at vi skal udvikle os – måske færre funktioner mest sandsynligt mange flere. Vi er i begyndelsen af et nyt koncept (liv) – Ingeniører uden Grænser – og som Darwin, vil vi udvikle os i takt med det rum vi arbejde i. Det tager lidt tid, men med din hjælp og ekspertise kan det gå hurtigt. Som en engang har sagt ”Orden skaber trivsel” Strukturudvalget

12 Management Formål- Sekretariatet: At sikre den daglige drift af IUG i overensstemmelse med den p.t. vedtagne forretningsplan, og således at organisationen - internt og eksternt - fremstår i henhold til foreningens vedtægter som en teknisk humanitært hjælpeorganisation, herunder varetagelse af forbindelsen til. Formål - Public Relation At udbrede kendskabet til IUG’s formål, aktiviteter og arbejdsform i katastroferamte områder, som beskrevet i IUG’s vedtægter og Stiftelsesdokument. Formål - Administration & Økonomi At sikre korrekt og betryggende registrering og håndtering af foreningens økonomiske midler.

13 Medlems akkvisition Formål: At synliggøre foreningens formål og arbejdsområde på en sådan måde, at ingeniører specielt føler sig tiltrukket af et medlemskab af IUG og eventuel udsendelse.

14 Fundraising Formål: At rejse penge til efterlevelse af IUGs formål og mission

15 Projekter Formål: At organisere arbejdet i katastrofeområdet.

16 Human Ressource Formål: Sikre at IUG har de rigtige og nødvendige Human Ressources til rådighed til at efterleve foreningens mission.

17 Oprettelse af afdelinger - København - Roskilde - Odense - Sønderborg - Esbjerg - Kolding - Vejle - Århus - Ålborg - Bornholm

18 Pause Vi strækker benene og reflekterer. Derefter går vi i gang med det vigtigste - handlingsplanen Storm P

19 Handlingsplaner Organisationen er opdelt i funktioner  Sekretariatet  Public Relation  Administration  Medlemsakkvisition  Fundraising  Projekt Management  Human ressources Hver funktion skal udarbejde et oplæg til en handlingsplan • En grovskitse inden 20 dec. 2001 • Forslag til handlingsplaner er klar inden d. 15 jan. 2002. • Medlemsmøde d. 15 jan. - handlingsplaner Strukturudvalget udgiver en endelig samlet handlingsplan for Ingeniører uden Grænser inden udgangen af jan. 2002.

20 Dansk Flygtningehjælp og DACAAR har brug for en erfaren ingeniør - med vandforsyning som speciale - i en periode af 6 måneder. Ansøgningsfrist 1 dec. 2001 P rojektet er i Pakistan/Afghanistan DACAAR Danish Committee for Aid to Afghan Refugees EMERGENCY WATER CO-ORDINATOR DACAAR has since the mid-1980s been responsible for implementation of a large number of drinking water projects in rural Afghanistan and in the refugee camps in neighboring Pakistan. Kontakt: Erik Ravnborg

21 Tak for besøget  Tak til dem der kom!  Tak til dem der meldte sig!  Vi håber, at du også vil hjælpe til med udbygningen af Ingeniører uden Grænser. Send os en e-mail Klik her Strukturudvalget


Download ppt "Velkommen til Ingeniører uden Grænsers informationsmøde… Ingeniørhuset, Hillerød, d. 22 nov. 2001."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google