Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan, hvem og hvorfor?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan, hvem og hvorfor?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan, hvem og hvorfor?
At tilegne sig viden om stofmisbrugsbehandling ved Liese Recke

2 Aktuelle udfordringer– tilrettelæggelse af behandling af stofmisbrugere
Danne sig et overblik over de juridiske, økonomiske og faglige rammer Udarbejde lokale rus – og behandlingspolitikker Organisere behandlingsindsatsen Varetage implementering af behandlingspolitikker og behandlingskompetence Kompetenceudvikle organisationen på et vidensbaseret grundlag Sikre fortsat registrering, evaluering og vidensskabelse

3 Stik mig lige en litteraturliste!
En hjemmeside? En manual? Et kursus så? Jamen, har du så et godt råd?

4 Faglig viden: De faglige selskaber: Center for Rusmiddelforskning
Danris Stof De faglige selskaber: Læger Sygeplejersker Socialrådgiverne Pædagogerne Psykologerne Viso Videnscenter for socialt udsatte KL Tilbudsportalen

5 Eksempel på et web-baseret netværk
E-gruppen misbrugsnet. Startet i marts 2002 i samarbejde med to faglige selskaber, men ikke noget formelt ejerforhold til andre end undertegnede. Målgruppen er fagfolk, der arbejder inden for misbrugsområdet Aktuelt ca. 400 deltagere fordelt over hele landet Gennemsnit 75 meddelelser pr. måned Indholdet veksler mellem information, debat og spørgsmål.

6 Kvalificering af misbrugsbehandlere
Få formelle offentlige uddannelser, som er målrettede til socialarbejdere, der arbejder med stofmisbrugere. Flere private kursustilbud, som overvejende er orienteret mod psykoterapeutisk teknologi eller er stærkt ideologisk prægede

7 Rusportalen – et projekt
Den overordnede vision for rusportalen er, at udvikle og formidle viden om narkotikapolitik og stofmisbrugs-behandling i Danmark gennem oprettelse, drift og udvikling af vidensnetværk samt vidensbaserede kvalificeringstilbud til behandlingssystemet

8 Under KABS. Men på sigt udvikles til en selvstændig driftenhed
med egen økonomi Ledet af en faglig bestyrelse Skal fungere som en ”fælles hjemmeside” med links Faciliterer, opretter og driver netværk inden for misbrugsområdet Arrangerer møder, konferencer, temadage og kurser Producerer informationsmateriale

9 Tak, fordi I lyttede For deltagelse i misbrugsnet kontakt:


Download ppt "Hvordan, hvem og hvorfor?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google