Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremmedsprogsindlæring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremmedsprogsindlæring"— Præsentationens transcript:

1 Fremmedsprogsindlæring
Succeshistorier og problemfelter engelsk - tysk – fransk - spansk

2 Plussiden ved fremmedsprogsindlæring
”Jeg besluttede mig for at lære mig selv engelsk, da jeg var fem” Frederik 3z Engelsk = primært kommunikationssprog Stort ordforråd Stor baggrundsviden Generel velvilje

3 (Nogle af) udfordringerne ved fremmedsprogsindlæring
Stor faglig spredning Konkret tænkning Intuitiv tilgang Problemer med grammatisk terminologi ”Hvorfor skal jeg lære om fejl? Jeg ved jo, hvordan den korrekte sætning skal være” Steffen 2s Hukommelsesproblemer Skriveblokering; djævlen ligger i detaljen. Dagsform Vægring ”Blandede” hold (fransk/spansk)

4 Plussider og problemfelter
Kunstneriske fag Plussider og problemfelter Musik – Mediefag - Billedkunst

5 Plussiden ved de kunstneriske fag
Konkret tænkning (nu som et aktiv!) God mulighed for progression og succesoplevelser (efter ”afkodning”) Talent/evner/teknisk snilde Deltagelse i skolens sociale/kreative liv mediefagsgalla billedkunstudstillinger skolekomedie diverse koncerter

6 Generelle problemfelter ved de kunstneriske fag
Krav om teori og praksis Langvarigt projektarbejde (krav om selvdisciplin og kontinuitet) Gruppearbejde/gruppedynamik Finmotoriske vanskeligheder Sensorisk følsomhed Fobier Vægring

7 Eksempel på mediefagsproduktioner
”Mathias og Mia” og ”Bobs misforståelse”

8 Case i engelskundervisningen
Klassen har engelsk, og der læses en fiktiv tekst med Vietnam som tema. En elev er tydeligvis meget interesseret og sidder konstant med en knipsende hånd oppe, fordi Vietnamkrigen (og især granattyper) er en af hans særinteresser. En anden elev har svært ved bare at forstå teksten på et redegørende niveau og vægrer sig i øvrigt ved at formulere sig på engelsk overhovedet. En tredje elev vil gerne deltage men får ofte absencer og ved derfor sjældent, hvor vi er i teksten. En fjerde elev har begravet sig bag en computer og spiller tydeligvis et eller andet spil, hvilket han energisk nægter, når man siger det til ham. Resten af klassen følger med. Hvordan får alle elever noget ud af timen?

9 Lavpraktiske tricks i fremmedsprogsundervisningen
Bøger frem for kopier. Hvis kopier – scan ind elektronisk Følg bogens struktur Hav ekstra eksemplarer af alt liggende Brug intranet systematisk Minimer læselektier Fast plan for undervisningen Klassereferent Stilladsering ”Taletid” ”No is not an option”!

10 Engelsk og de 6 hoveddiscipliner
1. Pronunciation 2. Vocabulary 3. Fluency 4. Grammar 5. Analysis 6. Writing

11 1. Pronunciation Træn oplæsning med old-school fonetikregler
Etymologi en mulighed

12 2. Vocabulary Lean back and enjoy!
Vær opmærksom på spredningen (oversæt til dansk ind imellem)

13 3. Fluency 5-minute talks Retfærdig taletidsfordeling
Don’t take no for an answer!

14 4. Grammar 3 fejlsætninger hver dag
Ret fejlen i følgende sætninger og forklar fejlen ved at benytte korrekt grammatisk terminologi: 1. I am convinced of that I will never win 2. I am getting up at 6 every morning 3. It succeeded him to climb the mountain Systematisk gennemgang af grammatiske regler med tydelig differentiering Gentagelse, gentagelse, gentagelse

15 Claim – quotation - comment
5. Analysis Husk altid den store spredning Stilladsering Analyse som et system/et genkendeligt mønster: Claim – quotation - comment

16 6. Writing Tjek om eleven skriver bedre på engelsk end på dansk
Stilladsering Del-deadlines Eleverne SKAL aflevere, også selv om opgaven ikke er perfekt/færdig Accepter elevernes styrker og svagheder

17 Skriftlige krav til eksamen
Delprøve 1 uden hjælpemidler fejlsætninger grammatisk emne stilistik/retorik oversættelse Delprøve 2 med hjælpemidler analyse af fiktionstekst eller analyse af sagprosatekst

18 A typical English lesson
1. Five-minute talk (The Vietnam War – what do you know about it?) 2. Three sentences on the blackboard 3. Today’s text: Philip Caputo: ”A Rumor of War” (1977) Analysis (Tools) 4. Write down a 100-word analysis of the text 5. Grammar; 2 pages in the grammar book – we read the rules together

19 Materiale Forløb og analysemodeller til engelskundervisningen
Caputo, Philip: ”A Rumor of War” (1977) (tekst til Vietnamforløb) Engberg-Pedersen, Jonna et. al.: Contexts, Gyldendal, 2004 (”Tools”: analysemodeller til fiktion og sagprosa) Quist, Nanna Flindt: On Purpose (om retorisk analyse) Eksempler på essay og sprogopgave til engelskundervisningen ”Sprogopgave 3”: træning til delprøve 1 uden hjælpemidler 2 elevbesvarelser ”Essay 7”: analyse af Jo Lloyd: ”Because It Is Running By” (2009): træning til delprøve 2 uden hjælpemidler

20 Undervisning i kunstneriske fag; cases
Billedkunst - Vi gennemgår arkitekturhistorie, herunder pyramider. En elev siger pludselig, at han har en fobi med trekanter. Billedkunst - Vi sidder i klassen men jeg siger, at vi nu skal ned i billedkunstlokalet og male. En elev nægter – der lugter i lokalet, og han panikker, hvis han skal have et maleforklæde på. Billedkunst - Vi er på Statens Museum for Kunst. En elev kan slet ikke holde fokus og går rundt og griner og siger ”porno” hele tiden. Billedkunst - Vi skal lave en mimetisk tegneøvelse. En elev kan ikke holde ordentligt på blyanten og bliver tydeligt frustreret. En anden elev insisterer på kun at tegne Manga-figurer. Mediefag – der arbejdes med eksamensprojektet. En elev nægter at være foran kameraet, selv om det er blevet gjort klart, at alle skal. Mediefag – en elev får pludselig et angstanfald midt i en optagelse ude på græsset. Han ligger i fosterstilling og råber og skriger. Musik – en elev nægter at stille sig op på scenen og optræde til forårskoncerten.

21 Lavpraktiske tricks i undervisning i kunstneriske fag (billedkunst som eksempel)
Tydelig struktur – gerne med en egentlig grundbog Kedsomhed - din eller deres? Udgangspunkt i evt. særinteresser Differentiering. Hav en plan A, B og C klar Tag styring i gruppearbejde/indgå i gruppen Nedton betydningsanalyse, fokuser på formal- og socialanalyse Hjælp eleverne med at ”knække koden” Evt. teoretisk projekt Stilladsering til analyse Overvej materiale- og lokalebrug (er billedkunstlokalet nødvendigt?) Fotografi som mulig udtryksform Elektronisk ressourcerum Accepter fobier – det er ikke for sjov!

22 Eksempel på billedkunst-forløb
Titel: Mønstre og det gyldne snit Emnet er valgt, fordi en af de stille elever har fortalt mig, at han interesserer sig meget for matematik i kunst Jeg har ugen forinden bedt klassens matematiklærer gennemgå det gyldne snit matematisk Vi læser sammen afsnittet om Det Gyldne Snit i Scheel Andersen, Henrik: Billedkunst, Metode, Kronologi, systime 2006 s Eleverne bliver sat til at finde to værker med kunsthistorisk spredning, hvor det gyldne snit har en vis relevans. Der laves formal- og socialanalyser af værkerne individuelt (jeg har to værker i baghånden til de elever, der har svært ved at finde værker selv) Visualiseringsøvelse. Vælg mellem 1. akryl på lærred, mønster, det gyldne snit, ”Henning Larsen”-farver. Lav mindst tre skitser, inden du vælger det endelige motiv. Skitserne må laves i hånden eller på computer 2. Foto-serie med titlen ”Det Gyldne Snit i Naturen (f.eks solsikker, konkylier osv.) Du må gerne efterbehandle fotografierne i et billedbehandlingsprogram.

23 Øvelse Lav et forløb inden for ”dit” kunstneriske fag, som tilgodeser flest mulige problemfelter for en asperger-elev.

24 Materiale til billedkunst
Scheel Andersen, Henrik et. al.: Billedkunst, Metode, Kronologi, systime 2006 (formalanalyse og diverse analysemodeller) Min mailadresse er:


Download ppt "Fremmedsprogsindlæring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google