Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

* 07/16/96 Sundhedsteknologi og fremtidens sundhedsvæsen i Danmark: Etiske problemstillinger Seminar om Etik og Velfærdsteknologi UNIK og MedicNet Syddansk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "* 07/16/96 Sundhedsteknologi og fremtidens sundhedsvæsen i Danmark: Etiske problemstillinger Seminar om Etik og Velfærdsteknologi UNIK og MedicNet Syddansk."— Præsentationens transcript:

1 * 07/16/96 Sundhedsteknologi og fremtidens sundhedsvæsen i Danmark: Etiske problemstillinger Seminar om Etik og Velfærdsteknologi UNIK og MedicNet Syddansk Universitet 22. november 2012 *

2 Baggrund Nye medicinske behandlingsformer og teknologier
Lektor, cand.psych. et ph.d. Lotte Huniche Institut for Sundhedstjenesteforskning Forskningsenheden Helbred, Menneske og Samfund Nye medicinske behandlingsformer og teknologier Etik i dagligliv og sundhedspraksis Forskning mellem teknofober og teknofreaks Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

3 Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche
Etik og teknologi Er teknologi et etisk problem? - sundhedsteknologier er ikke nødvendigvis etisk problematiske i sig selv - men organisering og anvendelse kan være det! Teknologi i moralske landskaber: - værdier i det danske sundhedsvæsen - sundhedsteknologi som ”problemløser” Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

4 Hvad er problemet og for hvem?
Politisk perspektiv: voksende opgaver, mangel på varme hænder, begrænset økonomi Organisatorisk perspektiv: effektivisering, kvalitetssikring, evidens, empowerment Professionelt perspektiv: løse arbejdsopgaver, behandle/drage omsorg for patienten/borgeren Patientens perspektiv: blive behandlet bedst muligt, få det bedst mulige liv Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

5 Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche
Teknologi-logikker Sundhedspraksis er guidet af de på et givent tidspunkt fremherskende logikker - værdimæssigt grundlag - forståelseshorisonter (psy versus bio) - styringsmekanismer - virker ”bag om ryggen” Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

6 Teknologi som effektivisering
Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

7 Teknologi som kvalitetssikring
Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

8 Teknologi som erstatning
Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

9 Teknologi som empowerment
Kropskontrol Selv monitoring Egen omsorg Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

10 Teknologi som besparelse
Hjemmet som kontekst for sundhedsarbejde Nye organiseringsformer Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

11 Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche
Teknologi som evidens Afprøvning af sundhedsteknologier sidestilles med afprøvning af medikamenter (RCT) Erfaring og fagligt skøn nedprioriteres Professionelles/patienters/borgeres måder at opleve og anvende sundhedsteknologier negliceres “According to Sackett, EBM is the integration of best research evidence with clinical expertise and patient values (Sackett et al. 2000).” (p. 4). Kristiansen & Mooney (eds.) (2004). Evidence-Based Medicine. In its place. Routledge. Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

12 Etiske problemstillinger
Teknologiunderstøttet fjerndiagnostisering, hjemmemonitorering, patientuddannelse, rehabilitering, egenomsorg og pårørende involvering - hvem skal varetage hvilke opgaver? - hvem skal have ansvar for hvad? Standardisering - hvordan håndtere forskelligartede behov og præferencer? Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

13 Uffe Juul Jensen: Moralsk ansvar og menneskesyn
Hovedprincip: Ansvaret for den svage Ansvar: For dem man står i et særligt betydende forhold til, drager omsorg for, har magt over Den svage: den mindre magtfulde Menneskesyn: Mennesker ikke isolerede, men afhængige af sociale fællesskaber, medfører kollektivt ansvar, lighed middel til frigørelse Socialt forankrede forbilleder: Menneskeværdigt liv og samfund, støtte og omsorg til dem som har behov Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

14 Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche
Uffe Juul Jensen: Magt 3 former for magt: I) Direkte, personlig magt II) Undladelses-magt III) Livsformers, praksisformers og rutiners magt 2 former for magtudøvelse: I) Retfærdiggørelse af undertrykkelse. 2) Værn af de svage mod magten Magtfulde forfølger mål: etik/moral et spørgsmål om målenes konsekvenser for de svage/sårbare Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

15 U. J. Jensen: Et aristoteliansk perspektiv
Etik som en sag om skøn og afvejning i praksis Baseret på menneskers medlemskab af sociale fællesskaber Hvad der er etisk rigtigt kan ikke afgøres med regler/ procedurer Må vurderes på grundlag af den bedst mulige belysning af sagen Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

16 Ansvaret for den svage som etisk princip
Hjælp til at reflektere/problematisere de værdier (og logikker) som vi fremfører i praksis Bidrage til at fokusere på begrænsninger set fra de svages/sårbares/berørtes/mindre magtfuldes perspektiv (brugere så vel som professionelle) Huske os på spørgsmålet om hvorvidt vi mindsker de svages afhængighed eller øger den? Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche

17 Kvalificering: Brugerperspektiver
Nyere studier har godtgjort at ”…virkningen af sundhedsteknologier i høj grad afhænger af den del af brugernes arbejde med teknologien, som er usynligt for professionelle, ledere og designere.” Moreira, T. (2008). Continuous positive airway pressure machines and the work of coordinating technologies at home. Chronic Illness, 4, (p. 102, min oversættelse og fremhævelse). Lektor, Cand.Psych. et Ph.D. Lotte Huniche


Download ppt "* 07/16/96 Sundhedsteknologi og fremtidens sundhedsvæsen i Danmark: Etiske problemstillinger Seminar om Etik og Velfærdsteknologi UNIK og MedicNet Syddansk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google