Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Positiv Adfærd i Læring og Samspil

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Positiv Adfærd i Læring og Samspil"— Præsentationens transcript:

1 Positiv Adfærd i Læring og Samspil
PALS Positiv Adfærd i Læring og Samspil Hvad står bogstaverne for? Ellen Larsen

2 Hvorfor gik vi med i PALS?
Børns opvækstvilkår har forandret sig Skolen har forandret sig Synet på læring og opdragelse har ændret sig Forældres og læreres autoritet er svækket Nye udfordringer til lærerrollen og til skolens sociale struktur God overensstemmelse med værdigrundlaget Og ikke mindst – vi fik ressourcer til projektet og styrket fælles pædagogisk praksis Baggrunden for at gå ind i et omfattende pilotprojekt

3 Adfærdsproblemer, så slemt som aldrig før... eller?
”Verden forandrer sig på den værst tænkelige måde. Det er et tegn på at jorden vil forgå. Børn adlyder ikke længere deres forældre. Det lakker åbenbart mod verdens ende.” (Indskrift på 6000 år gammel pyramide) Adfærdsproblemer bliver ofte i medierne og i folketale beskrevet som evig eskalerende… Dette citat lyst til at dele med jer, da der ikke er noget nyt i at den voksne generation (lærere eller forældre) forholder sig til opdrager rollen. Opdragelse kan ikke afskaffes, alle kulturer i alle generationer har forholdt sig til, hvad god opdragelse er, og hvordan vi bedst muligt sikre en overførsel / tilegnelse af værdier, normer, holdninger og færdigheder. Forældre har en stor opgave og folkeskolen har en stor opgave Ikke nogen nem opgave! Vi er nød til at have en viden og en viden om hvordan denne viden overføres på den mest hensigtsmæssige måde. Opdragelse har altid været udfordrende og problematisk. Dette citat er et indskrift på en 6000 år gammel ægyptisk pyramide. PALS – hvordan kan opdragelse gøres bedre – forebygge at børn udvikler en negativ adfærd som bliver et problem igennem livet. Noget I måske vil bemærke er igennem aftenen, at udgangspunktet for projektet er et problem der skal løses, men fokus er ikke på problemet, men i stedet på den rigtige måde. Årsagen hertil vil I i løbet af aftenen blive præsenteret for flere tanker omkring.

4 3- årigt pilotprojekt – hvor langt er vi?
Fra 3. år Vedligeholde og videreudvikle tiltagene 2. år De planlagte tiltag igangsættes i skole/SFO Hvor er vi? Planlægningen og oplæringen ved at være klar til næste skridt - implementeringen 1. år Planlægning og oplæring af ansatte i skole/SFO

5 Hensigten med PALS er: At styrke barnets sociale kompetencer
Afhjælpe problemadfærd i vores læringsmiljø gennem forebyggende strategier ******* Vi så på vores forventninger til adfærd, mange var ”skjult” i: ”Du må ikke – budskaber” Selvom vi synes vi har et godt miljø, kan vi altid blive bedre – og det forebyggende tiltalte os i erkendelse af, at samfundet ændrer sig – mv. Vi startede med reglerne og værdierne

6 Et godt læringsmiljø – hvad er det?
Tydelige forventninger til positiv adfærd Du må ikke smide æbleskrog i affaldsspanden Læg æbleskrog i den ”grønne” spand Her kan fortælles om processen – fra mange regler – ukendte af alle – osv til at formulere få nødvendige regler – formuleret positiv: Børn danner billeder i hovedet – bedre at danne billeder af det, der forventes, fremfor det man ikke må…. Børn skal guides i den forventede retning (Intern: til eftertanke for forældre) Fra mange ikke-regler (skrevne som uskrevne) – til få forventningsregler:

7 Hvilke sociale kompetencer?
Vi vil lægge hovedvægten på disse tre: Respekt Ansvar Omsorg Derfor ser vores regelmatrice nu således ud: Hvilke værdier har vi specielt valgt at have fokus på? Præsenter et udsnit af regelmatricen

8 Fx: Gang-arealerne Vi taler pænt til og om hinanden
Respekt Ansvar omsorg Vi taler pænt til og om hinanden Vi rydder op efter os Vi går på gangene Vi holder arbejdsro i timerne Vi bruger affaldsspanden Vi bærer bolden ind Vi følger de voksnes beskeder Vi går ind når det ringer Vi holder hænder og fødder for os selv Vi hænger overtøjet i garderoben Vi passer på tingene Således har vi udformet tydelige forventninger til vore forskellige arenaer i skole og SFO

9 Vi træner de sociale færdigheder
Obs! Nyt på skolen Vi har altid haft faglige læringsplaner. Nu har vi også lavet sociale læringsplaner Vi har udarbejdet sociale læringsplaner til hver arena og hver af de 3 værdier i samarbejde med SFO Barnet lærer værdierne og den adfærd, der knytter sig til, ved at de voksne indøver, støtter og opmuntrer Nyt på skolen: Vi har lavet sociale læringsplaner i samarbejde med SFO. Disse støttes op af verbale ytringer, som forstærker børnenes bevidsthed og begreber af værdiernes betydning Godt du spørger om du må låne blyanten – der viste du respekt Tak fordi du hjalp Simon – der viste du omsorg Dejligt at du har ryddet op efter dig - der viste du ansvar

10 Børn skal kende vore forventninger til adfærd
Udvikling af børns kompetencer – er de voksnes rolle Blive vist, forklaret, modelleret Øve, øve. Øve... Færdigheder Sociale kompetencer Disse indlæres – øves – vises – følges op med opmunring – ligesom i den faglige læring Opmuntring Positiv anerkendelse belønning Opfølgning Sociale færdigheder læres på samme måde som de faglige færdigheder

11 Vores sprog og kropssprog
Kan gøre en stor forskel i forhold til barnets medgørlighed og motivation til at gøre det, som forventes af dem (samarbejde) for mange og utydelige ord for mange beskeder på en gang uden at sikre sig barnets opmærksomhed med negative følelser, frustrasion og vrede ”Hvor mange gange har jeg ikke fortalt dig, at du ikke skal rejse dig i timen!? Ved du ikke, hvordan du skal opføre dig i timen, dreng? Jeg begynder at blive træt af at fortælle dig, hvad du skal gøre hver eneste gang! Gå på plads og så se at komme i gang!” Bevidsthed om hvad kan påvirke børns vilje til samarbejde

12 Gode og effektive beskeder
Derfor har vi øvet os på at give gode, effektive beskeder: Ved at være konkret – tydelig og enkel Sige hvad vi ønsker Venligt og alligevel bestemt Undgå argumentering Følg op og anerkend, når barnet gør som forventet Sæt dig her på din stol og lav opgave 5 på denne side I dansk kultur stiller vi ofte spørgsmål til børn: ”Vil du …..) Svært da der ofte er et valg for barnet

13 Børn lærer ved at få succes
Børn kan godt lide at være dygtige Det gælder også, når de skal lære nye, sociale færdigheder En vigtig del af PALS er opmuntring, ros og anerkendelse Barnet lærer at tænke: ”Jeg klarer det”. Opmærksomhed på god adfærd vil forebygge og reducere problemadfærd Opmuntring, ros belønning fremmer vejen til målet – fokus på det rigtige/positive frem for fokus på det forkerte/negative

14 Opmuntringstegn Smil, nik, klap på skulderen, bekræftelse, ros, anerkendelse m.v.  Konkret håndfast belønning i form af et symbol, som udløser fællesbelønning for klassen Du viste Respekt Ansvar Omsorg Lidt om verbale/non-verbal opmuntringer og helt konkrete tegn Klassen kan f.x have et fælles fokuspkt. ”Være parat ved timens start”, efter et vist antal kort udløser det ”noget socialt” f.x – et spil i Hallen Hyldekort

15 Håndtering af problemadfærd
Vi har defineret, hvad vi mener er mindre eller mere alvorlig problemadfærd Eleverne skal vide, hvad vi forventer af dem og have lært reglen, evt. genindlært reglen, før vi med rimelighed kan give en konsekvens for at bryde den Hvad hvis de ikke følgerne den forventede adfærd – dette er det sidste vi som personale er i gang med at få på plads og forholde os fælles til  Personalets sidste arbejde – at blive fælles om konsekvenser og procedurer

16 Konsekvenser kan være:
En re-indlæring af forventet adfærd Time-out Tab af gode Telefon eller besked med hjem Konsekvensen gives umiddelbart efter en negativ adfærd, for at markere og reagere på den uacceptable adfærd (grænsesætning) Eleverne skal kende konsekvenserne på forhånd De skal være forudsigelige og specifikke i forhold til adfærden

17 Forudsigelighed og tryghed
Vi er netop nu ved at lave procedurer og planer for konsekvenser, så alle kender dem, og de er uafhængige af hvilke voksne, der håndterer situationen Det giver en tryg hverdag. Dvs. at implementeringen vil kunne påbegyndes efter efterårsferien.

18 Systematik Kollektiv / individuel belønning Kortlægning / data
Positiv involvering er fundamentet Flere sociale færdigheder Procedure for opfølgning Systematik Regel og forventningsmatrise Ansvarlighed Indre motivation Introduktion, vise, øve, opfølgning Øger mulighed for succes gennem mestringskompetence Sammenfatning af det vi har fortalt Forstærkning / tegn Grænsesætning Re-indlæring Konsekvens Opmuntring, ros og anerkendelse

19 Hvad har vi fået ud af det første år?
Vi har fået ryddet op i reglerne – forenklet dem og fælles fodslaw Nye værktøjer og strategier Bevidsthed om hvad der er vigtigt og ikke vigtigt Gode pædagogiske drøftelser Forstærket samarbejde mellem skole og SFO Den gode historie Vi har øvet og øvet via rollespil Mange smil i hverdagen: ”Det var da rent PALS” eller ”Det var der ikke meget PALS i” Vi er blevet mere anerkendende personalet imellem

20 Tak for jeres opmærksomhed
Vi glæder os til at komme i gang Tak for jeres opmærksomhed


Download ppt "Positiv Adfærd i Læring og Samspil"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google