Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program Kl. 9.30-10.15 Introduktion v. fagkonsulenten Kl. 10.15-11.00Unges forhold til naturvidenskab i et kulturelt perspektiv v. Lars Brian Krogh Kl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program Kl. 9.30-10.15 Introduktion v. fagkonsulenten Kl. 10.15-11.00Unges forhold til naturvidenskab i et kulturelt perspektiv v. Lars Brian Krogh Kl."— Præsentationens transcript:

1 Program Kl. 9.30-10.15 Introduktion v. fagkonsulenten Kl. 10.15-11.00Unges forhold til naturvidenskab i et kulturelt perspektiv v. Lars Brian Krogh Kl. 11.15-11.45 Eks. på organisering og afvikling af NV-forløb v. Anne-Birgitte Bruskin og Peter Limkilde Kl. 11.45-12.30Gruppedrøftelser Kl. 12.30-13.15Frokost Kl. 13.15-13.45Erfaringer fra et udviklingsprojekt i NV v. Morten Gjeddebæk og Jesper Mebus Kl. 13.45-14.00 Kaffepause Kl. 14.00-15.00Workshops Kl. 15.00-16.00Opsamling og afslutning

2 Konference om naturvidenskabeligt grundforløb Brian Krog Christensen Vejle, den 7. april 2008

3 Indhold •Om læreplan og undervisningsvejledning •Spørgeskemaundersøgelse

4 Monsterrapport – anbefalinger (1) •Det anbefales, at naturvidenskabeligt grundforløb … ikke skal bidrage med tid til almen studieforberedelse •… bedre sammenhæng mellem … naturvidenskabeligt grundforløb og … almen studieforberedelse, så naturvidenskabeligt grundforløb indeholder dele, der er en forberedelse til almen studieforberedelse, og så almen studieforberedelse på visse punkter bygger videre på og perspektiverer naturvidenskabeligt grundforløb.

5 Monsterrapport – anbefalinger (2) •Læreplanens fokus flyttes fra 4 enkeltstående fag, der samarbejder, til at have fokus på generelle naturvidenskabelige kompetencer og problemstillinger. •Anbefaling af, at naturvidenskabeligt grundforløb og det naturvidenskabelige fag i grundforløbet tilsammen kan dækkes af 2 lærere, hvoraf den ene fx har fysik og kemi, og den anden har biologi eller naturgeografi. Lærere med naturfagskompetence kan indgå i de fag, de har naturfagskompetence i. Lærere med fag, der ikke er repræsenteret blandt de 2 ansvarlige lærere, kan indgå i korte forløb som gæstelærere. http://www.uvm.dk/07/documents/lettelser.pdf

6 Læreplansændring – juni 2007 (1)  Ordvalg nedtoner fagene i forhold til generel naturvidenskab: ”indholdet viser fagenes relevans i samfundsmæssig eller historisk henseende.” ”indholdet viser relevansen af naturvidenskab i samfundsmæssig eller historisk henseende.”

7 Læreplansændring – juni 2007 (2) ”NV bygges op omkring tematiske, fortrinsvis flerfaglige forløb” ”NV bygges op omkring tematiske forløb, der normalt er flerfaglige”

8 Læreplansændring – juni 2007 (3) ”Praktiske undersøgelser og iagttagelser integreres i undervisningen, og valg af temaer skal foregå således, at alle fire fag tilgodeses eksperimentelt.” ”Praktiske undersøgelser og iagttagelser integreres i undervisningen, og valg af temaer eller metoder skal muliggøre gennemførelse af eksperimenter, som samtidigt kan indgå i flere af de naturvidenskabelige fag.”

9 Ændringer i vejledning – august 2007 •Konsekvensændringer – jf. læreplansændringer: •”Det er ikke et krav, at de fire naturvidenskabelige fag tidsmæssigt indgår med samme vægt i den samlede afvikling af naturvidenskabeligt grundforløb.” (afsnit 3.1) ”Hensigten med eksperimenter, som samtidigt kan indgå i flere af de naturvidenskabelige fag, er at forstærke elevernes oplevelse af sammenhæng i delforløb involverende flere fag samt at tydeliggøre de metodemæssige fællestræk i naturfagene.” (afsnit 3.2)

10 Ændringer i vejledning – august 2006 ”Undervisningen i det samlede grundforløb kan organiseres således, at der er 1-2 lærere, som er gennemgående, og som for eksempel er ansvarlige for introduktionen til grundlæggende og generelle arbejdsmetoder i naturvidenskab og til videnskabsteori. Der skal så efter behov suppleres med lærere i de naturvidenskabelige fag, hvori de ikke besidder den nødvendige faglige kompetence.”

11 Lovændring, forår 2008 ”10 pct. af uddannelsestiden i det samlede forløb op til studentereksamen, dog fraregnet uddannelsestiden til almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb, skal anvendes til samarbejde og sammenhæng mellem fagene (almen studieforberedelse)” (Forslag til lovændring, fremsat af B. Haarder, d. 27/2-08) MED LOV SKAL LAND BYGGES!

12 Forslag i oplæg til en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed ”Det naturvidenskabelige grundforløb (NV) i det almene gymnasium omdannes til et NTS-forløb for at støtte en samlet forståelse af naturvidenskab, ingeniørvidenskab og sundhedsvidenskab. Forløbet skal fortsat tage afsæt i eksemplariske og aktuelle problemstillinger kombineret med en eksperimentel tilgang til omverdenen, og eleverne skal indse betydningen af at kende til naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige problematikker og deres samfundsmæssige betydning.” (Et fælles løft, Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed, s. 14)

13 Spørgeskemaundersøgelse, marts 2008 •Om NV i efteråret 2007 •117 skoler har deltaget – men ikke alle besvarer alle spørgsmål •Visse spørgsmål er gentagelser fra evaluering NV i efteråret 2005

14

15

16

17 Har der været brugt en model for NV med to gennemgående lærere? JA 37 % NEJ 63 % N = 81

18 JANEJI ALT 10 % 253 %0 %20 % 327 %22 %24 % 413 %70 %48 % flere7 %8 % Anvendes 2-lærermodel? Antal lærere involveret i det samlede NV-forløb? I alt 30 49 79

19

20

21 Gennemsnit: 1,7 i 2007 1,8 i 2005 ”Hvis der parallelt med NV læses matematik … skal der ske en koordinering”

22 Gennemsnit: 3,5 i 2007 3,4 i 2005

23 3 procent dumper35 procent får topkarakter Får eleverne lært noget i NV? Tænk på et tal!

24

25 N=79, 2007

26

27

28

29

30 Har den lærer, der underviser i det naturvidenskabelige fag i grundforløbet, også undervist i NV i samme klasse? JA63 % NEJ2 % Forskelligt fra klasse til klasse35 %

31

32 Lekt. à 45 min Lekt. à 90 min Halve dage Hele dage UgerAndet Lekt. à 45 min 100 %0 % 5 % Lekt. à 90 min 0 %100 %9 %0 % 55 % Halve dage 0 % 91 %50 %0 %16 % Hele dage 0 % 50 %0 %3 % Uger0 % Andet0 % 21 % I alt 4 41 11 2 0 18 Placering i 2007 Placering i 2008 N=76

33 FordelingProcentBemærkning Jævn fordeling: 4 x 25 % (± 5 %) 77 Langt de fleste deler uddannelses- tiden helt lige mellem fagene Skævdeling med ét fag på max 15 % 10 Naturgeografi 7 gange det ”lille” fag, mens de øvrige er det én gang hver Skævdeling med to fag på max 15 % 8Fysik er sjældent det ”lille” fag Jævnt, men ét fag helt ude: 3 x 33 % + 0 % 5 Alle fagene er et sted et fag, som er helt ude Fordeling mellem fagene af uddannelsestiden til NV N = 99


Download ppt "Program Kl. 9.30-10.15 Introduktion v. fagkonsulenten Kl. 10.15-11.00Unges forhold til naturvidenskab i et kulturelt perspektiv v. Lars Brian Krogh Kl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google