Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afrapportering på institutionsmål v

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afrapportering på institutionsmål v"— Præsentationens transcript:

1 Afrapportering på institutionsmål v
Afrapportering på institutionsmål v. myndighedsafdelingsleder Christine Kousholt 1. Der er sket en organisationsudvikling med etablering af teams i afdelingen, hvoraf flere nu er velfungerende. 2. Det økonomiske styringsværktøj AS implementering pågår. 3. Sammenlægning til én myndighedsafdling på området – Socialcentret er sammenlagt med Visiation og hjælpemidler medio BUM-model er etableret. 4. Der er fremlagt og vedtaget kvalitetsstandarder. Revisitation er påbegyndt. Varigheden før alle borgere er revisiterede forventes af være 24 md. 5. Ydelseskatalog er fremlagt og godkendt. Videreudvikling pågår, med styrkelse af præcisering.

2 Afrapportering ift. handleplan Visitationsudvalg med gennemgang af sager over kr. etableret, med kommissorium. Samarbejde om udsatte børn og unge med familieafdelingen om overgangsfasen fra barn til voksenlovgivning er systematiseret i form af kvartalsvise møder, notat om de tre niveauer i samarbejdet: - Det aktivitetsmæssige niveau og den unges økonomi - Det forståelsesmæssige, sociale niveau og fremtidige roller for den unge og forældrene(fx fra værge til bisidder) - forvaltningsmæssigt (økonomistyring, ny sagsbehandler) Forslag til fælles tilbud til unge fx kontanthjælpemodtagere og udviklingshæmmede, foreslås fastholdt som mål fremadrettet. Fokus på trivsel på arbejdspladsen sker løbende. I oktober 2010 er der gennemført en stresstest. Gennemsnittet viser der skal være opmærksomhed på stressniveauet. Halvdelen scorer lavt, dvs er ikke udfordret, en tredjedel har mellemscore og 3 har et højt stressniveau, som drøftes med nærmeste leder (MUS)

3 En væsentlig ledelsesopgave er at understøtte afdelingen i at myndighedsrollen er skiftet og skal skifte fra: - en kompenserende tankegang til en rehabiliterende - fra fokus på institutioners almene tilbud til individuelle mål for den enkelte borger med regelmæssig opfølgning - fra sagsbehandler generalist incl. bostøtte til myndighedsrolle - formalisering af tværgående løsninger og samarbejde - fra rammelignende finansieringsmodel til aktivitetsafhængig - fra diffuse metoder til ét fælles it-værktøj

4 justering af bevilling
Sagsflow på socialområdet INDGANGE Kendt sag fra FI (0-18 års området) Kendt sag fra jobcentret Ny sag Ny sag på tidligere kendt borger Revisitation På kendt borger På ”ny” borger anbragt i anden kommune (handlekommune) Borger modtager kopi Underskrives af borger Borger modtager et afgørelsesbrev med klagevedled. Udfører (Bosted) Funktionsevne Vurdering (incorp) Handle plan (incorp) Bevilling (incorp) Stab QM Borger LIS Økonomi Udredning Opfølgning og evt. justering af bevilling Samtykke fra borger til indhenting af information


Download ppt "Afrapportering på institutionsmål v"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google