Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde m. skolebestyrelsesformændene d. 19. januar 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde m. skolebestyrelsesformændene d. 19. januar 2011"— Præsentationens transcript:

1 Møde m. skolebestyrelsesformændene d. 19. januar 2011
Kvalitetsstyring og skolebestyrelsens rolle i udviklingen af enkelte skole Møde m. skolebestyrelsesformændene d. 19. januar 2011

2 Målet med kvalitetsstyringen:
Målet og midlerne Skabe og sikre de bedst mulige vilkår for det enkelte barns læring og trivsel Kvaliteten skabes ude på den enkelte skole

3 Niveauer i kvalitetsstyringen:
Det politiske niveau: Sætte ambitiøse mål og følge op Det forvaltningsmæssige niveau: Sikre, at de politiske mål omsættes til konkret handling Udfordre og støtte skolerne til sammen og hver for sig Skoleniveau: Sikre at lærerne understøtter elevernes læring og udvikling maksimalt Sikre at lærerne omsætter skolens og de politiske mål til praksis Følge op på data om skolens resultater

4 Kvalitetsstyring på skoleniveau:
Årlig beretning fra skolebestyrelsen Organisations-diagram Specialcenterkoordinatorer Læringsgrundlag Vejledere Professionsvejledere IT- vejledere Læsevejledere Årsplaner Relationsmedarbejdere Principper fra skolebestyrelsen Teamsamtaler m.m. Elevplaner Strategi- og handleplan Resultatrapport MUS-samtaler

5 Strategi- og handleplaner
Skolebestyrelsens mulighed for at præge arbejdet med kvalitet: På den enkelte skole: Fastsættelse af principper for skolens virksomhed Dialog om skolens resultater på baggrund af den årlige resultatrapport Årlig beretning Tour de Skolebestyrelse (evt. hvert andet år) I skolevæsenet som helhed: Møder mellem skolebestyrelsesformændene og Børn, Unge og Fritid Temamøder med skolebestyrelsen og BOS (evt. hvert andet år)

6 Resultatrapporten Kvaliteten skabes ude på den enkelte skole

7 Formen: 13 årlige skolerapporter med data på skoleniveau og skolens egen helhedsvurdering Én årlig kommunerapport med data på kommuneniveau og Børn, Unge og Fritids sammenfattende helhedsvurdering Politisk behandling årligt i november/december (kommunerapporten) Resultatrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen 2009/2010 Resultat-rapport for XX Skole 2009/2010

8 Data i resultatrapporten:
Elevernes resultater undervejs og ved afslutningen af skoleforløbet (faglige og på sigt de alsidige) Uddannelsesmønster efter endt grundskoleforløb Trivsel (børn og medarbejdere) Oplevet kvalitet (børn og forældre) Udvalgte rammebetingelser Skolens sammenfattende helhedsvurdering: Krav om involvering af skolebestyrelsen

9 Hovedkonklusioner fra resultatrapporten 2009/10
Børnene klarer sig godt Højt fagligt niveau undervejs og ved afslutningen Størstedelen af børnene trives og er glade for at gå i skole Hovedparten vælger at gå videre i uddannelsessystemet efter endt grundskole Blandt de kommuner i landet, hvor flest unge forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse Kommende indsatsområder: Fokus på læsning, særligt på mellemtrinnet Fokus på uddannelsesfrekvens ift. målsætningen om, at 95% af årgang 2012 skal gennemføre en ungdomsuddannelse

10 Drøftelse: Hvordan kan skolebestyrelsen anvende resultatrapporten som værktøj i udviklingen af den enkelte skole?


Download ppt "Møde m. skolebestyrelsesformændene d. 19. januar 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google