Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bestyrelsesdag 14.09.2013 Høje Taastrup.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bestyrelsesdag 14.09.2013 Høje Taastrup."— Præsentationens transcript:

1 Bestyrelsesdag Høje Taastrup

2 Ved jeg, hvad I tror I ikke ved?

3 A G E N D Præsentation af deltagere 10.15 Intro til BiD
Landskontoret DonorNyt bloddonor.dk, videnbank og webshop Hvad landskontoret kan hjælpe med 11.00 Kort pause 11.15 Korps, komitéer og udvalg Korpsstruktur - de forskellige måder at sammensætte og drive korpsbestyrelser på Tilrettelæggelse af "årshjul" Regionsbestyrelserne - Landskomitéen (LK) - Forretningsudvalget (FU) Markedsføringsudvalget (MFU - Ungdomskomitéen (UK) - Internationalt udvalg (IU) A G E N D

4 A G E N D 12.00 Frokost 13.00 Fællessession 14.00 Sådan hverver du;
Elementært om hvervning 15.00 Spørgetid og diskussionstid 15.45 Tak for i dag A G E N D

5 L ndskontoret Intro til BiD
Bloddonorernes landskontor varetager den daglige drift af organisationen, der tæller 64 lokale donorkorps med i alt medlemmer Landskontoret er BiDs eneste, lønnede funktion med 4½ lønnede medarbejdere + løbende praktikant(er) Landskontoret står bl.a. for donornyt, nyhedsbreve, hjemmeside, webshop samt udvikling og indkøb af nye donorgaver og varer i samråd med MFU Økonomi kommer fra korpsene – for hver tapning der foretages på sygehuset, modtager korpset et tappegebyr på ca. 50,- fra deres region (forskellig blandt regionerne) Korpsene betaler deraf et tappegebyr til landskontoret på ca. 8,- Tidligere beliggende på Vesterbrogade i København, og i december 2012 flyttet til Høje Taastrup Altid åben for besøg, spørgsmål osv. L ndskontoret Den unge spejderleder og landsretssagfører Tage Carstensen bragte i 1930 idéen om et frivilligt bloddonorkorps med sig hjem til Danmark fra et besøg i England

6 Intro til BiD DonorNyt Donor Nyts’ redaktion består frivillige, en blodbanklæge og medarbejderne fra landskontoret Udkommer fire gange årligt – sendes til alle landets donorer og blodbankerne Artikler om, hvad blodet bruges til – patienthistorierne er vigtige Artikler fra arrangementer, særlige tapninger, forskning, information, andre organisationer etc. ALLE artikler er velkomne til redaktionen Donor Nyt tilbage fra 1982 kan læses på bloddonor.dk Tage Carstensen stiftede i 1932 Spejdernes og Væbnernes Frivillige Bloddonorkorps sammen med en overkirurg og direktøren for Statens Serum Institut

7 Bloddonor.dk Intro til BiD
Bloddonor.dk er en hjemmeside for donorer, korps, informatører, presse, blodbanker og andre nysgerrige Den vedligeholdes af landskontoret – men er afhængig af input fra korpsene Korps og lokal donorinformation, nyheder, arrangementer, billeder osv. Dødeligheden blandt bloddonorer er estimeret til at være 30% reduceret i forhold til baggrundsbefolkningen

8 Videnbank Intro til BiD
På bloddonor.dk findes BiD’s videnbank find den ved at skrive ”Videnbank” i søgefeltet Administreres af landskontoret, men opdateres med hjælp fra korpsene Hent inspiration til alt lige fra bestyrelsessammensætninger, til hvervearrangementer og materialer Alle kan tåle O RhD negativt blod - derfor kaldes det også "akutblod", da hospitalerne kan give O RhD negativt blod til tilskadekomne, indtil patientens egen blodtype kendes

9 Bloddonorernes webshop
Intro til BiD På bloddonor.dk findes BiD’s webshop Der sælges kun til donorkorps og blodbanker Bestilling foretages af formand/næstformand eller blodbank Forslag til indhold kan sendes til BiD Bloddonorernes webshop Bloddonorer i Danmark, tappes i gennemsnit 1,40 gange om året

10 Hvad landskontoret kan hjælpe med
Intro til BiD Nyhedsbreve – du kan komme med input Hjælpe med pressemeddelelser og anden, lokal kommunikation Koordinere nationale og lokale medieindsatser Arrangere nationale konkurrencer, f.eks. Plakatkonkurrence og SkydBlod Kan udsende fælles mails til alle korps/informatører/etc. Grundregistreringer af informatører Koordinering af informatørhjælp til hvervearrangementer Designe kampagnematerialer Skaffe kontakt til f.eks. uddannelsessteder og institutioner Indkøbe sær-materialer til lavere pris Bistå regionsbestyrelser Udsende ”officielle” breve, informationer, mails osv. Hjælp til hjemmeside på bloddonor.dk/korps-side Hvad landskontoret kan hjælpe med Landet over blev der efter 1932 organiseret selvstændige bloddonorkorps, som blev tilknyttet de lokale sygehuse

11 Fyld i – tøm ud – stræk ben Vi mødes igen kl. 11.15
Kort pause Fyld i – tøm ud – stræk ben Vi mødes igen kl

12 Korps, komitéer og udvalg - lokale donorkorps
Korpsstrukturer Alle landets cirka donorer hører til et lokalt donorkorps I de 64 donorkorps, findes der 64 forskellige måder at drive donorvirksomhed på Gennemsnitsalder i landets korps ligger på ca. 50 år. Formål Sikre nødvendig forsyning af blod til patientbehandling Lokale korps kan sammensættes på flere måder, bl.a. Repræsentativt Forskellige foreninger, sport, kultur og f.eks. Spejderne Tilfældig sammensætning Nuværende og/eller tidligere donorer Blodtapning, analyser, forarbejdning og fordeling af det tappede blod m.m. sker gennem blodbankerne – ikke er en del af BiD Blodbankerne hører til regionerne - korps kan ikke bestemme, hvordan blodbankerne skal drives Antallet af årlige hvervearrangementer: 0 til 15 Lokale Føtex Messe eller en festival Sportsarrangementer I 1932 var der 53 bloddonorer i Danmark, og man mente dengang, at 200 måtte være nok til at dække det fremtidige behov for blod

13 Korps, komitéer og udvalg
Korpsstrukturer Tillidsposter: Samme person godt have flere poster.  Formand: er korpsets ansigt og kontaktpersonen til blodbanken Dagsordnen til møder - ofte også i regionsbestyrelsen. Næstformand: skal kunne erstatte formanden og deltage i forskellige bestyrelsesopgaver Kasserer: sørger for regnskaber, kreditorer, revisor og forefaldende arbejde Kassereren skal også udfylde årsrapporter m.m. Praktisk leder: bestiller mødelokaler og giver besked om afmeldinger, er i kontakt til BiD om kampagner, bestiller materialer til blodbanken, hvervning osv. Sekretær: udsende dagsordnen til møder, skrive referat , revidere bestyrelsens adresseliste Webansvarlig: ansvarlig for bloddonor.dk/lokal korps, evt. andre sider Informatørkontakt: enten en aktiv informatør, eller blot ansvarlig for kontakt Nålen, som typisk anvendes, når man donerer blod, er blot 1,6 mm tyk. Et lille prik - med stor effekt

14 Korps, komitéer og udvalg
Årshjul Årshjul/markedsføringsplan/hverveplan Antal af arrangementer skal passe med: Reelle behov for nye donorer Blodbankens/bussens ressourcer Bestyrelsens ressourcer Arrangementer ift. Sæson, højtider osv. Blod består af 25 billioner røde blodlegemer , 1,5 billioner blodplader, 35 milliarder hvide blodlegemer , og ca. 2½ liter plasma, der indeholder en række forskellige proteiner

15 Korps, komitéer og udvalg
Årshjul - eksempel Odense Open by Night 3. maj - Åben fra Hvervning fra overfor H&M. Eventyrløbet, Kristi Himmelfartsdag, 17. maj BiD’s 80 års jubilæum 21. maj - BiD fejrer 80 års jubilæum den 21. maj - Udstilling i tre montre på Biblioteket på Odense Banegårdscenter i ugerne 20, 21 og 22. ”Vi rocker” i års skoven – 27. maj fra kl til Stand udenfor indgangen i timerne op til musikstart + X antal armbånd til at kunne færdes på pladsen efterfølgende Storebæltsløbet 28/5  Odense Open by Night 1. juni Butikkerne holder åbent til kl. 22. Hervning fra overfor H&M International Bloddonor dag 14/6 - Træk i rødt tøj, og løb med opmærksomheden Torsdagskoncerter i Kongens Have i Juli og August Fra var HKH prins Henrik protektor for bloddonorsagen. I 2008 overtog HKH kronprins Frederik protektionen af bloddonorsagen

16 Korps, komitéer og udvalg
Det tager max et døgn, afhængigt af dit væskeindtag, før blodvolumen er oppe på det normale efter en tapning

17 Korps, komitéer og udvalg
Regionsbestyrelser Sammensættes af repræsentanter fra regionens korps – gerne én fra hver Regionale hverveaktiviteter Regionalt tappegebyr Regional korpspleje Forretningsudvalget To medlemmer vælges per region Den løbende drift af Landskontoret, samt ansættelser Nationalt budget og oplæg til Landskomitéen Forskningsfond og Sikringsfond Landskomitéen Fra hver regionsbestyrelse, udvælges der op til syv medlemmer til Landskomitéen Øverste ledelse for Bloddonorerne i Danmark Nationale emner, f.eks. Adressesagen, Sundhedsloven, Sikringsfonden, Strategi Regionsbestyrelser-Landskomitéen (LK) Forretningsudvalget (FU) Manglen på donorer før og under krigen, førte til et samarbejde med hjælp fra andre humanitære organisationer, bl.a. spejderne og Sct. Georgs Gilderne

18 Markedsførings- udvalg Internationalt udvalg
Korps, komitéer og udvalg Bloddonorerne i Danmark Landsmøde Landskomité (7 medlemmer fra hver region + formanden for UK + 2 læger + 3 fra andre organisationer) Nordjylland: 10 donorkorps Ca donorer* Sjælland: 13 donorkorps Syddanmark: 21 donorkorps Ca donorer* Midtjylland: Ca donorer* vælger mindst 7 medlemmer til Syddanmarks regionsbestyrelse til Nordjyllands til Midtjyllands til Sjællands Forretningsudvalg (2 fra hver region + 1 læge) Landskontoret (generalsekretær + medarbejdere) Markedsførings- udvalg Internationalt udvalg Ungdomskomité (UK) (2 medlemmer fra hver region + formand + næstformand) Hovedstaden: 7 donorkorps Ca donorer* vælger mindst 7 medlemmer (heraf 1 fra Bornholm + 1 fra Frederiksborg) til Hovedstadens regionsbestyrelse *Tal fra 2012

19 Korps, komitéer og udvalg
Markedsføringsudvalget Sammensat af frivillige repræsentanter Udvikler kampagner, hvervemateriale, donorgaver og strategi ift. Markedsføring af BiD Ungdomskomitéen Sammensat af de to UK’ere fra hver region + formand og næstformand Arbejder for større samarbejde mellem korps og informatører Informatørernes talerør Arrangerer nationale hvervearrangementer, basiskurser og informatørtræf Internationalt Udvalg Internationale regler om blodforsyning, bl.a. i WHO, EU og Europarådet Deltager på verdensplan i IFBDO’s arbejde for ubetalt bloddonation Markedsføringsudvalget (MFU) Ungdomskomitéen (UK) Internationalt udvalg (IU) Før 2. verdenskrig fandt blodtapningen sted på det sygehus, hvor der var behov for blodet. Lægen, tappede blodet i en glasflaske og overførte det straks til patienten, der ofte lå i samme rum bag en skærm

20 Markedsførings- udvalg Internationalt udvalg
Korps, komitéer og udvalg Bloddonorerne i Danmark Landsmøde Landskomité (7 medlemmer fra hver region + formanden for UK + 2 læger + 3 fra andre organisationer) Nordjylland: 10 donorkorps Ca donorer* Sjælland: 13 donorkorps Syddanmark: 21 donorkorps Ca donorer* Midtjylland: Ca donorer* vælger mindst 7 medlemmer til Syddanmarks regionsbestyrelse til Nordjyllands til Midtjyllands til Sjællands Forretningsudvalg (2 fra hver region + 1 læge) Landskontoret (generalsekretær + medarbejdere) Markedsførings- udvalg Internationalt udvalg Ungdomskomité (UK) (2 medlemmer fra hver region + formand + næstformand) Hovedstaden: 7 donorkorps Ca donorer* vælger mindst 7 medlemmer (heraf 1 fra Bornholm + 1 fra Frederiksborg) til Hovedstadens regionsbestyrelse *Tal fra 2012

21 Elementær hverveteknik
Sådan hverver du - hv r? Lokale messer F.eks. om sundhed, familie/børn, ferie Du kan nå ud til mange typer af mennesker her, som har tid til at lytte Sportsklubber/klubaftener/motionsløb/foreninger Dér fås kontakt til rigtig mange mennesker, som har fokus på sundhed og andre mennesker Arbejdspladser (dit job/studiejob, kærestens eller forældres arbejdsplads, etc.) Indkøbscentre og store supermarkeder Det er oftest nemt at få tilladelse til at stille op her, og man møder mange slags mennesker Undervisningssteder Hold et indlæg i en klasse, til en fællestime og/eller: Stil op med et bord eller blot et skriveunderlag foran kantine ect. Lokale arrangementer Som på årshjul og hverveplan Kombinér evt. ovenstående med besøg af Mobil tappeenhed, hvis muligt Elementær hverveteknik Efter krigen blev der etableret egentlige blodbanker, og i 1945 var antallet af bloddonorer vokset til cirka i hele landet

22 Sådan hverver du - hvordan?
Vær selektiv – men ikke f o r selektiv Alliér dig gerne med en lægefaglig person, hvis muligt Hverv gerne med en person, som er åbenlyst anderledes end dig Gode målgrupper: Unge Mødre Par Grupper Stil åbne spørgsmål: Hvem, hvad, hvordan, hvornår og hvorfor/ikke Informér Sælg budskabet Vær ærlig Pres, pres, pres – men kun til et vist punkt Elementær hverveteknik Pelikanen er blevet gjort til symbol for den alt opofrende moderkærlighed; dette hidrører fra den fabel, at de skulle rive hul på deres bryst, for at ungerne kunne drikke blodet

23 Spørgsmål og afslutning
I 1952 enedes alle medvirkende i donorarbejdet om at oprette landsorganisationen Danmarks Frivillige Bloddonorer, der fik til opgave at fremme donorsagen og at overvåge dennes udvikling i Danmark

24 Tak for i dag Organisationen hedder i dag Bloddonorerne i Danmark, men bygger fortsat på de oprindelige principper om frivillig, anonym og ubetalt blodgivning Og DU er en del af det


Download ppt "Bestyrelsesdag 14.09.2013 Høje Taastrup."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google