Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hospitalsbyggerierne i Region Midtjylland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hospitalsbyggerierne i Region Midtjylland"— Præsentationens transcript:

1 Hospitalsbyggerierne i Region Midtjylland
Direktør Ole Thomsen

2 Disposition Baggrund og status for de større anlægsprojekter i Region Midtjylland De store anlægsprojekter i regionen Forventninger til de nye hospitaler 2 ▪

3 Planerne for Region Midtjylland
Akutplanen 2007 og Hospitalsplan 2008 Fem akutmodtagelser Samling af hospitaler Følger retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen Specialeplan Psykiatriplan Beslutning i Aarhus Amt om at samle hospitalerne i Aarhus til et nyt universitetshospital  DNU 3 ▪

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

5 Anlægsprojekter frem til 2020
Anlægssum (09-pl) Finansiering DNU 6,35 mia. kr. Kvalitetsfond og RM DNV-Gødstrup 3,15 mia. kr. Viborg 1,15 mia. kr. Horsens 642 mio. kr. RM anlægsramme Randers 363 mio. kr. Hovedforsyning og ombygning i Aarhus 570 mio. kr. Flytning af AUH Risskov til DNU Samling af psykiatri i Vestjylland 300 mio. kr. I alt 13,94 mia. kr. 5 ▪

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

7 Hvor langt er vi med byggerierne?
Udfordring at egenfinansiere de ikke-kvalitetsfondsfinansierede projekter, men projekterne fortsætter! Kvalitetsfondsprojekterne er for alvor i gang, dog mangler der stadig udbetaling af midler fra staten Planlægning og byggeri påbegyndes nu for alvor Projekterne følges tæt 3. Øje (bestilt af Regionsrådet) Styregrupper Koordinering på tværs 7 ▪

8 DNU Det største hospitalsbyggeri i Danmark 1. spadestik d. 26.
oktober 2009 Projektet forventes færdigt i 2019 Der er gennemført fase 0-projekter Projektforslag for 1. etape er nu udarbejdet Risskov flyttes til DNU 8 ▪

9 DNV-Gødstrup Samling af hospitaler i Vestjylland Placering i Gødstrup
– barmarksprojekt Bygges i etaper. 1 etape omhandler de akutte funktioner 28. september 2011 vælges totalrådgiver til udarbejdelse af helhedsplan og projektering af 1. etape Projektet forventes færdigt i 9 ▪

10 DNV-Gødstrup - Aktuelle opgaver
Plan og proces for medarbejderinddragelse Logistik for vare, transport Udvælgelse af vinder af konkurrencen (totalrådgiver) Økonomi, tid, risikostyring Udbud: bygherrerådgiver, forsikring, webportal På grunden: nedbrydning af bebyggelser, arkæologi VVM: hospital, vejanlæg og station Digitale byggeri ”Innovationscenter” 10 ▪

11 DNV-Gødstrup Udbudsstrategiske overvejelser
Skal endelig udformes i samarbejde med kommende rådgivere Hovedentrepriser, fagentrepriser for første etape Etape 1 opdeles i flere delprojekter Delprojekter overstiger ikke et anlægsbeløb på mio. kr. Etape 2 og efterfølgende etaper er ikke besluttet 11 ▪

12 Regionshospitalet Viborg
Etablering af ny fælles akutmodtagelse samt om- og tilbygning af det eksisterende hospital Nybyggeri = m2 Ombygning = m2 Flytning af funktioner fra Skive og Silkeborg Projektet forventes færdigt i 2018 12 ▪

13 Regionshospitalet Viborg
Delprojekt Budget (mio.kr.) Byggeperiode Fase 0 130 01: P-Hus 60 02: Akutcenter 530 03: Ombygning/ 340 renovering 04: Paraplegi 90 I alt 1.150 13 ▪

14 Hospitalerne i Randers og Horsens
Akuthospitaler Behov for udbygning og ombygning Vi har gennemført fase 0-projekter Nu går vi i gang med 1. etape i Egenfinansiering og lån fra statslig lånepulje 14 ▪

15 Rammer for kvalitetsfondsprojekterne
Finansieringsmæssige rammer Statslig finansiering og egenfinansiering Fast anlægsramme Tilsagn med betingelser 15 ▪

16 Eksterne rammer for kvalitetsfondsprojekterne
Ekspertpanel Udvælgelse, vurdering af ansøgninger, indstilling til regeringen Ministerier Tilsagn, følger projekterne tæt f.eks. økonomiopfølgning Rigsrevision Kontrollerer at regionerne lever op til målsætningerne i projekterne – gør vi hvad vi siger vi gør Danske Regioner (videndeling) Kontaktgruppe for sygehusbyggeri Pejlemærker Godtsygehusbyggeri.dk 16 ▪

17 Statens forventninger til de nye hospitaler
Staten ønsker nye løsninger i fremtidens hospitaler. Det gælder for: Nye patientforløb (f.eks. den akutte behandling) Nye måder at tilrettelægge arbejdet på Større effektivitet – nye rammer giver nye muligheder (f.eks. logistik) Øget ambulant behandling, øget åbningstid, kortere indlæggelser mv. Brug af ny teknologi, digitalisering mv. 17 ▪

18 Forventninger til de nye hospitaler
Standardisering Standardrum Fleksibilitet Fælles designguides 18 ▪

19 Danske Regioner: 10 pejlemærker
1. Fælles indkøb til sygehusbyggeri 2. Medicin 3. Sterilgodsproduktion 4. Totaløkonomiske sammenhænge 5. Fælles redskaber til byggeproces 6. Etablering af best practice på rumniveau 7. Udvikling af et dynamisk virtuelt hospital 8. Transportteknologier 9. Sporbarhed af apparatur, udstyr, patienter og personale 10. IT-understøttet interaktion med patienter og personale 19 ▪

20 Danske Regioner: 9 fokusområder
Organisatorisk struktur med patientens behov som centrum Nye ledelsesformer Afgrænsning og samspil med det øvrige sundhedsvæsen Fælles akutmodtagelse (FAM) og organisering af akutområdet Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse Arbejdsgange i operationsstuer Arbejdsgange i ambulatorier Kontorer og mobile arbejdspladser IT-understøttet interaktion med primær- og praksissektor 20 ▪

21 Lokal Agenda 21: Bæredygtighed og miljø
Strategi (2007) Handlingsplan 2011 Nybyggeri: lavenergiklasse 2015 hvis totaløkonomisk fordelagtigt Forslag til revision – efteråret 2011: Strategi og Handlingsplan Nybyggeri: lavenergi 2015 som udgangspunkt og bygningsklasse 2020 hvis totaløkonomisk fordelagtigt 21 ▪

22 Sociale klausuler: Lære- og praktikpladser
Regionsrådet: Hensigtserklæring ved vedtagelse af budget 2011 Undervisningsministeriet 2011: Kortlægning af ordregivende myndigheders mulighed for at anvende sociale klausuler: Åbenhed og gennemsigtighed Saglighed Proportionalitet Ikke – diskriminerende Regionsrådet tager endelig stilling i efteråret 2011 22 ▪

23 Offentlig-privat samarbejde
Forskningssamarbejde Rådgivning Udvikling af nye teknologier og løsninger – fem pejlemærker omhandler dette Telemedicin Ikke behandlingsrelaterede funktioner f.eks. Køkken, parkering, vaskeri mv. 23 ▪

24 Tak for opmærksomheden.
Region Midtjylland ser frem til et fortsat godt samarbejde med byggebranchens aktører. 24 ▪


Download ppt "Hospitalsbyggerierne i Region Midtjylland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google