Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© Jakob Fischer Jørgensen / VUC

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© Jakob Fischer Jørgensen / VUC"— Præsentationens transcript:

1 © Jakob Fischer Jørgensen / VUC
STUDIEDANSK © Jakob Fischer Jørgensen / VUC

2 © Jakob Fischer Jørgensen / VUC

3 © Jakob Fischer Jørgensen / VUC
De følgende paragraffer (§ 1-6) indeholder de officielle regler for kommatering. Reglerne erstatter § i Retskrivningsordbogen, 3. udgave, De justerede kommaregler er med enkelte undtagelser identiske med reglerne for traditionelt grammatisk komma. Den afgørende undtagelse er at det nu som hovedregel er valgfrit om man vil sætte startkomma, dvs. komma før ledsætninger (se § 4-5). I de tilfælde hvor det er valgfrit om man vil sætte startkomma, anbefales det at man undlader at sætte dette komma. Men uanset om man vælger at sætte startkomma eller ej, bør man følge samme praksis inden for samme tekst. Myndigheder, virksomheder og andre som har en fælles sprogpolitik, bør i denne vælge at følge en ensartet praksis med hensyn til brug af startkomma. Dansk Sprognævn, april 2004 © Jakob Fischer Jørgensen / VUC

4 © Jakob Fischer Jørgensen / VUC
PANIK! © Jakob Fischer Jørgensen / VUC

5 X + O Jeg gik min vej fordi jeg var sur. , X O X O
Udsagnsled = verballed = bolle = O = ord man kan sætte 'jeg' foran. Jeg kan, jeg vil, han løber, tigeren brøler. Grundled = subjekt = kryds = X = svar på ‘hvem’ + udsagnsled? Hvem kan, hvem vil, hvem løber, hvem brøler? Det gør jeg, han og tigeren. © Jakob Fischer Jørgensen / VUC

6 © Jakob Fischer Jørgensen / VUC
LEDSÆTNING Vi husker: Startkomma = komma før ledsætninger. Valgfrit (men husk at holde samme praksis inden for samme tekst). Ledsætning = bisætning (det sidste er et ældre navn for præcis det samme). En ledsætning er underordnet en helsætningsstamme, og en ledsætning kan i modsætning til en helsætningsstamme ikke stå alene. Ledsætninger indledes ofte af bindeord, fx. at, hvis, om. Eksempel: »Spis, når du har lyst!«. Helsætningsstammen er ”spis” (bydemåde). Ledsætningen er "når du har lyst". © Jakob Fischer Jørgensen / VUC

7 © Jakob Fischer Jørgensen / VUC
LEDSÆTNING IKKE-prøven kan bruges til at identificere, hvad der er helsætningsstammer, og hvad der er ledsætninger. I ledsætningen kommer "ikke" mellem grundled og udsagnsled, og det er ikke tilfældet i helsætningsstammen. Eksempel: »Hvis du ikke kommer, bliver festen ikke til noget«. I ledsætningen står ”ikke” mellem grundleddet ”du” og udsagnsleddet ”kommer”. I helsætningsstammen er udsagnsleddet ”bliver”, og grundleddet er ”festen”, og nægtelsen ”ikke” står ikke mellem udsagnsled og grundled i en helsætningsstamme. X O O X Jamen, det er jo omvendt ovenfor? Nemlig. Og der skal altid SLUTkomma efter en ledsætning (uanset om man følger startkommareglen eller ej). © Jakob Fischer Jørgensen / VUC

8 © Jakob Fischer Jørgensen / VUC
LEDSÆTNING Vi husker: I ledsætningen kommer "ikke" mellem grundled og udsagnsled, og det er ikke tilfældet i helsætningsstammen. Eksempler: Hun spiser kød -> Hun spiser ikke kød = helsætning X O X O (Hun valgte en salat) idet hun spiser kød -> idet hun ikke spiser kød = ledsætning X O X O © Jakob Fischer Jørgensen / VUC

9 © Jakob Fischer Jørgensen / VUC
X + O ledsætninger = (Næsten…) © Jakob Fischer Jørgensen / VUC

10 © Jakob Fischer Jørgensen / VUC
Valgfrihed ikke ikke ikke Jeg ville ringe hvis jeg vidste hvad det selskab vi rejste med hed. Hvor skal der være komma(er)? X O X O X O O Jeg ville ringe hvis jeg vidste hvad det selskab vi rejste med, hed. Jeg ville ringe, hvis jeg vidste, hvad det selskab vi rejste med, hed. Det er valgfrit at sætte komma foran ledsætninger. Men ikke efter! © Jakob Fischer Jørgensen / VUC

11 © Jakob Fischer Jørgensen / VUC
Betydningskommaer Opremsninger: Både hund, kat og kanariefugl. Hverken får, høns eller geder. Husk, at der ikke skal komma mellem opremsningens to sidste led; her erstattes det af "og" eller "eller". Før "men": Han er ikke rig, men fattig. Nogle har lært, at man skal bruge semikolon, hvis der kommer en hel sætning efter men: Han er ikke rig; men fattig er han heller ikke. Sådan er det ikke mere. Der er ingen steder, hvor man skal bruge semikolon; men der er mange steder, hvor man med fordel kan gøre det. Indskud, udråb og andre selvstændige sætningsdele, der kan udelades ('parenteskomma'): Hør nu her, Jørgen! Øv, hvor er jeg sur! Finansministeren, Thor Petersen, fremlagde lovforslaget på regeringens vegne. For at gøre det mere klart, hvad sætningen betyder: Han spadserede, en time før gæsterne kom. Han spadserede en time, før gæsterne kom. © Jakob Fischer Jørgensen / VUC

12 © Jakob Fischer Jørgensen / VUC
Gode links Generelt om tegnsætning: Øvelser: DSN: Ledsætninger: © Jakob Fischer Jørgensen / VUC


Download ppt "© Jakob Fischer Jørgensen / VUC"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google