Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introforløb i grammatik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introforløb i grammatik"— Præsentationens transcript:

1 Introforløb i grammatik
Modul II: Sætningsled ved Elisabeth Nedergaard

2 Ord i sproget Sproget består af ord
Ordene giver først for alvor mening, når de ordnes i SÆTNINGER

3 Sætninger Sætninger består af LED
Leddene forbinder sætningens ord til en MENING De samme ord kan give forskellig mening alt efter, hvordan de sættes sammen og hvilket led de dermed er i forhold til hinanden

4 Eksempel Her er tre ord: Her er to sætninger:
Musen Katten Spiser Her er to sætninger: Katten spiser musen Musen spiser katten Samme ord – to forskellige betydninger!

5 De otte sætningsled Verballed/udsagnsled: o Subjekt/grundled: x
Subjektsprædikat/omsagnsled til grundled:  Direkte objekt/akkusativobjekt/genstandsled: Δ Objektsprædikat/omsagnsled til genstandsled Indirekte objekt/dativobjekt/hensynsled:  Adverbialled/biled: ADV. Konjunktional/bindeled: KJ

6 Verballed o Der SKAL være et verballed/udsagnsled, for at man kan tale om en SÆTNING Uden verballed ingen sætning! Eksempler: En grå mus Musen er grå Musen spiser ost Osten gør musen mæt Musen sov hele natten

7 Subjekt x Når man har fundet verballed/udsagnsled o, Eksempler:
finder man det dertil hørende subjekt/grundled x ved at spørge hvem eller hvad + o Eksempler: Musen er grå Musen spiser ost Osten gør musen mæt Musen sov hele natten Subjekt og verballed kaldes tilsammen NEXUS

8 Næste led:  eller Δ Næste led finder man ved at spørge hvem eller hvad + o + x Eksempler: Musen er grå Musen spiser ost Osten gør musen mæt Musen sov hele natten Afhængigt af verbet er det, man da finder, enten subjektsprædikat  eller direkte objekt Δ.

9 De tre typer af verber Kopulative (følges af  )
Transitive (følges af Δ ) Intransitive (følges hverken af  eller Δ).

10

11 Kopulative verber følges ALTID af , der fortæller om x Eksempler:
Han hedder Kaj x o  Han er sød x o  Kopulative verber laver = mellem x og  Han hedder Kaj Han er sød x =  x = 

12 Kopulative verber Huskeremse for kopulative verber:
Være Blive Hedde Synes Kaldes Anses for (Døbes) ALDRIG (ALDRIG, ALDRIG) Δ TÆNK 

13 Transitive verber Følges af Δ Eksempler:
Musen spiser osten x o Δ Caesar erobrede Gallien x o Δ Transitive verber laver IKKE lighedstegn mellem x og Δ Musen spiser osten. Caesar erobrede Gallien x er ikke = Δ x er ikke = Δ

14 Intransitive verber Følges af hverken af  eller Δ Eksempler:
Musen spiser. x o Musen spiser hurtigt x o ADV. (måde) Musen sov hele natten x o ADV. (tid) Intransitive verber kan godt følges af andre led end  eller Δ , fx ADV.

15

16 Objektsprædikat Er et sjældent led!
Forudsætter, at der også er et direkte objekt Δ Findes kun i sætninger, hvor man kalder nogen noget eller gør nogen (til) noget Eksempel: Osten gør musen mæt x o Δ

17

18 Indirekte objekt   er den man giver noget til eller gør noget for (eller imod!) Eksempler: Moderen giver barnet et kys x o  Δ Caesar erklærer gallerne krig x o  Δ Bemærk, at  kommer foran Δ i sætninger på dansk!

19 Adverbialled/Biled: ADV.
Ligesom adverbier/biord i sig selv fortæller adverbialled/biled om tid, eksempel: Vær stille nu! ox  ADV (tid) sted, eksempel: Bogen ligger derovre x o ADV (sted) måde, eksempel: Professoren smilede venligt x o ADV (måde) grad, eksempel: Harry blev meeeeeeget glad x o ADV (grad) 

20 Adverbialled lægger sig til:
En verbalform – om tid/sted/måde: Han løb langsomt x o ADV (måde) Hun spiste aldrig øllebrød x o ADV (tid) Δ Læreren underviste udenfor x o ADV (sted)

21 Adverbialled lægger sig til:
Tillægsord (adjektiver) – om grad: Toilettet var ekstremt ulækkert x o ADV (grad)  Biord (adverbier) – om grad: Han kastede vanvittig(t) langt x o ADV (grad) ADV (måde)

22 Præpositioner og deres ledfunktion
Så når vi til ”kasseordene” I husker, at præpositioner (forholdsord) altid hører sammen med noget, der kommer bagefter Eksempler: I kassen, på kassen, under kassen, mellem kasserne, bag kassen, efter kassen, om kassen

23 Præpositioner og deres ledfunktion
Præpositionerne er ALDRIG, ALDRIG, ALDRIG et led i sig selv Det, som de hører sammen med, SKAL med Det, der står efter præpositionen, kaldes STYRELSEN

24 Præpositionsforbindelser
En præpositions-forbindelse består altid af præposition + STYRELSE I kassen På kassen Under kassen Mellem kasserne Bag kassen Efter kassen Om kassen

25 Præpositionsforbindelser
Analysetegnet for en præpositions-forbindelse er en bølgestreg MEN DET ER IKKE NOK!!!

26 Præpositionsforbindelser
En præpositionsforbindelse er altid enten et ADVERBIALLED (ADV om tid, sted eller måde, definerer en verbalform) eller et adjektivisk underled (definerer et substantiv)

27 ADV eller ADJ? Musen sad på bordet x o bølgestreg + ADV (sted)
Musen på bordet var glad x bølgestreg o  + ADJ til x

28

29 Konjunktionaler Konjunktionaler er BINDELED
BINDELED er BINDEORD i deres ledfunktion Det er ord som og, men og eller, der sidestiller to ord, led eller sætninger eller ledsætningsindledere som at, hvis, fordi, der underordner sætningen i forhold til det foregående

30 Konjunktionaler Sideordnende konjunktionaler som og, men og eller kaldes PARATAKTISKE Ledsætningsindledere som at, hvis, fordi, der underordner sætningen i forhold til det foregående, kaldes HYPOTAKTISKE

31 Så skulle I være klar til at gå ud at lave øvelser:
1a Tyf (KK - vikar for CM): H12 1bt Tyf (JO): B1 1ex Tyf (IH): H10 1uy Tyf (LM): B3 1z Tyf (FL): F20–F21, 1beux FRf (MA): A11 1betuxy FRB (KA): B4 1b SPB (EF): B6 1bey SP (LE): H9 1tux SPB (CM): B7

32 Så skulle I være klar til at gå ud at lave øvelser:
1p En (HJ): B10 1q En (MNI): B7

33 Kilder Kørselsvejledning for sætningsanalyse: Milling, Nedergaard & Norsk: ”Fra ord til sætning”, Systime, 1. udgave 2. oplag s. 30. Kasse:


Download ppt "Introforløb i grammatik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google