Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Motivation og resultater

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Motivation og resultater"— Præsentationens transcript:

1 Motivation og resultater
Strategi- mål Ledelse Taktisk ledelse Medarbejdere – operationelle niveau Træskolisten

2 Hvad er motivation? At motivere er en proces, hvor du kan skabe og fastholde en målrettet adfærd, så mennesker præsterer noget bestemt. Der er flere teorier om motivation - men det er vigtigt at finde det, der virker for det enkelte menneske i den konkrete situation.

3 Privat bruger jeg Træskolisten
Interviewe Hillary Clinton. Skrive en personlig bog. Opholde mig på et refugium. Bo på en Ø i 2 måneder, hvor formiddagen går med at skrive og eftermiddagen med at observere lokale beboere på torvet. Sikre PS4 A/S har et solidt fundament at stå på, så jeg får ovenstående muligheder.

4 Arbejdsmæssigt bruger jeg Hovedopgaveoversigt
Opgaver jeg er ansvarlig for: % prioritering i hverdagen Tidsmæssig prioritering i hverdagen Tidspunkter på dagen – hvor disse er i centrum Drift og lederskab med fokus på medarbejdere 50 % Hvis arbejdsugen er på ca. 40 timer går 20 timer af den med ledelse – medarbejder fokus Fra middag og til sidst på dagen prioriterer jeg medarbejderne – spontant eller aftalt Udvikling af nye projekter 15 % To gange om ugen bruger jeg -3 timer med fokus på nye projekter To gange om ugen tirsdag og torsdag formiddage arbejder jeg med udviklingsprojekter Samarbejde og møder med fokus på forretning 25 % 10 timer om ugen bruger jeg på møder og forretning Formiddage mandag onsdag fredag Planlægning og forberedelse 10 % Tidlig morgen og sen eftermiddag Som minimum mandag og fredag

5 Øg jeres bevidsthed og styrk jeres vilje til,
Vækst og succes! Øg jeres bevidsthed og styrk jeres vilje til, at udvise en adfærd, som afspejler: At det er medarbejderne, der løfter virksomheden At det er medarbejderen som er et aktiv At medarbejderne har differentieret evner – udnyt dem At udøve differentieret personalemotivation At mennesker har forskellige baggrunde – udnyt det At give fleksible benefits At delegere ansvarlighed

6 Vækst og bevidste valg! Er dine medarbejdere dine vigtigste ressourcer? Hvordan ved de det? Hvilke tiltag gør du jævnligt for at sikre, at du får medarbejderens bidrag til, at virksomheden vokser/vækster? Hvordan fokuserer I på det? Hvordan skaber I fleksible arbejdsbetingelser med de forskellige generationer, der er repræsenteret i jeres virksomhed? Ved I, hvad der motiverer hvem? Hvordan tiltrækkes de nye generationer ? Hvordan blev du tiltrukket?

7 3 gode råd Vær ambitiøs Retning Sæt holdet
Sæt baren højere, end det synes muligt at nå. Retning Giv en klar retning, der er til at forstå og enkelt at kommunikere. En organisation vil først for alvor levere, når man er klar og tydelig omkring, hvad man kræver. Sæt holdet Sæt det rigtige hold til at eksekvere ambitionerne. Og vær ærlig over for det hold på godt og ondt.

8 Forudsætninger for vækst
At der både er virtuel og fysisk samværsform Hjemmearbejdspladser og central mødested Afstand ingen hindring Teknologien er her Viljen til at ville noget større end en selv Til fordel for totaloptimeringstanken Stort engagement Som smitter fra lederen Videndelingslyst en forudsætning Som initieres af lederen At turde rose hinanden og sætte i centrum Troen på, at det kan lykkes Visionen er altafgørende for effektivitet og succes.

9 I det 21. århundrede Strukturelle forandringer accelerer
Hurtig bliver hurtigere Konkurrencen bliver hårdere Vi skal hele tiden gøre mere på mindre tid Profit magien indsnævres Nøglearbejdsmarkedet strammes

10 I det 21. århundrede Internationale fusioner fortsætter
Der vil være arbejde til alle Vi træner medarbejdere til arbejde cross- funktionelt Succes kræver fokus - vi vil gøre en ting excellent og resten succesfuldt

11 Det 21. Århundredes arbejdskraft
Omkring vil vi opleve at 70% af arbejdsstyrken vil være ikke permanent. Medarbejderne vil være fleksible. De vil arbejde både i og uden for de organisatoriske rammer. Medarbejderne vil have anderledes evner end tidligere tiders medarbejdere

12 Situationsbestemt adfærd
Støttende Informativ Lad os hjælpe Vi vil gerne finde en løsning! ”Hvad kan lade sig gøre hos os?” Lyt Beslut Udfør Spørg: Hvad Hvordan Hv-ord Hensigtsmæssig bydende taleform Coachende Instruktiv

13 Hvad er ledelse? Ledelse er en række handlinger, som udøves af dig som leder eller koordinator. Du skal sikre dig, at medarbejderens aktuelle handlinger sikrer fremdrift mod bevidste mål. Ledelse har til formål at få andre mennesker til at gøre noget. Dette betyder, at du som mellemleder skal bevidstgøre dig om, hvilken type lederadfærd og lederstil, der er mest effektiv i forhold til at påvirke andres adfærd i retning af at opnå mål og resultater. Ledelse skal bidrage til, at organisationen når sine mål. Du skal fordele arbejdsopgaver og ressourcer mellem enkeltpersoner og grupper i organisationen og skabe de bedst mulige betingelser for løsning af opgaverne.

14 Forskellige generationer ledelsesforventninger

15 Forskellige generationer ledelsesforventninger

16 Forskellige generationer ledelsesforventninger

17

18 Motivation og produktivitet
Sammenligning af produktiviteten hos højt motiverede medarbejdere vs. gennemsnitligt motiverede medarbejdere. Source: Seven Pillars of Visionary Leadership --- Cox and Rock

19 Måler graden af motivation Synliggør og konkluderer hovedårsagerne
CDP Corporate Development Process alias DMA Det Motiverende Arbejdsmiljø Måler graden af motivation Synliggør og konkluderer hovedårsagerne Analyser effekten af motivation Giver beslutningsgrundlag for udviklingsområder

20 Værdisætter forskelligheder
HR Management Motiveren-de kultur Konflikt håndtering Værdisætter forskelligheder Klare Mål Tillid Vision Samarbejde Bidrag Engagement Respekt Stolthed Ud-holdenhed Kreativitet anerkendelse Ejerskab Støtte Sociale interaktioner

21 Motivation, arbejdsmiljø og kultur
”Virksomheden kan kun vokse, hvis menneskene i virksomheden er motiveret til, at den kan vokse”* * Kilde: Professor Petri Schutte (2) The Corporate Development Proces (CDP)

22 Forventningsafstem med dine medarbejdere
En vigtig del af ledelse er at lede medarbejdernes/kollegaernes daglige handlinger og sikre, at det går fremad mod de aftalte mål. Som leder skal du derfor være i stand til at forventningsafstemme med dine medarbejdere/kollegaer. Fortæl, hvad dine forventninger er. På den måde sikrer du, at I får en fælles forståelse for indhold, kvalitet og deadline, samt at alle ved, hvor meget tid der skal bruges på opgaven. Noget af det, der kan virke mest motiverende for et menneskets arbejdsindsats, er at vide, hvordan man er med til at skabe resultater. Når medarbejderne forstår din taktik, kan de lettere tage ansvar og føle ejerskab. Når de forstår, hvad der forventes af dem, og hvilke rammer de skal arbejde ud fra, kan de også bedre selv være med til at planlægge og tage ansvar for, hvordan de udfører opgaven.

23 Bidrag Fortæl mig hvad du forventer af mig.
Giv mig mulighed for at udføre det. Fortæl mig undervejs, hvordan det går. Hjælp mig, når og hvor det er nødvendigt. Bedøm og beløn min indsats og opfyldelse af mål retfærdigt.

24 Motivationsmåling / 1 Får du tilfredsstillet dit behov for socialt samvær? Anerkendelse? Selvrealisering? Oplever du mulighed for personlig og faglig vækst? Giver stillingen en rimelig tilfredsstillelse af grundlæggende behov (løn, sikkerhed, tryghed i ansættelsen mv.?) Får du tilgodeset behovet for at præsentere noget væsentligt, have tæt social kontakt med andre og opleve indflydelse på arbejdssituationen?

25 Motivationsmåling / 2 I hvilken grad af handlefrihed oplever du at du har i jobbet? Oplever du dig retfærdigt behandlet? Hvordan er stressbetingelserne? Er der for lidt spænding og udfordring eller er der så store belastninger, at du føler dig stresset? Hvordan er dine muligheder for at bevare lysten til at forandre? Har du siddet i jobbet for længe? Er der behov for nye udfordringer?

26 Motivationsmåling / 3 I hvilken grad indfries dine forventninger til jobbet? Bliver du stillet goder eller udviklings-muligheder i udsigt, som ikke bliver indfriet? Bliver der givet feed-back nok til dig?

27 Mit bidrag er og derfor er jeg værd at have ansat!
Mit bidrag øvelsen er et værktøj , der hjælper dig til at konkretisere, hvad der er vigtigt for dig i forhold til dit bidrag til din virksomhed. Samtidig skal værktøjet være med til at bevidstgøre andre om dit bidrag til virksomheden. Forestil dig, at du har inviteret alle dine kollegaer til din gennemgang af dit bidrag til virksomheden. Hvad skal der til, for at du kan sige: “Jeg ved præcist, hvad jeg bidrager med”? Spørgsmål til inspiration: • Hvor er du i værdikæden? • Hvad vil du gerne bidrage med? • Hvad kendetegner en succesfuld dag for dig? • Hvilke resultater skal du nå for at virksomheden får succes?

28 Gør forskel på dine medarbejdere
Som leder skal du være bevidsthed om, hvilken lederadfærd og lederstil, der er mest motiverende og effektiv i din organisation. Din adfærd og tilgang til tingene påvirker nemlig dine medarbejderes adfærd og deres vej til at opnå mål og skabe resultater. Du skal kende dine medarbejdere, så du ved, hvad der motiverer lige nøjagtigt ham eller hende. Hanne skal måske udfordres, mens Søren skal roses i sit daglige arbejde. Generelt er tillid, respekt og engagement elementer, der virker motivende for de fleste, ligesom ligeværd og anerkendelse i dagligdagen også er vigtig. Men mennesker er forskellige og motiveres forskelligt, og derfor skal du som leder også behandle dem forskelligt

29 Vigtige fokus områder. Definér hvilke mål der skal vil arbejdes med!
Definér hvilke mål der skal vil arbejdes med! Prioritere mål og aktiviteter i forhold til hinanden! Anvende effektive systemer/metoder. Find og fang dine tidsrøvere. Vurderer løbende medarbejderens aktiviteter og at mål effektiviteten.

30 Den effektive og bevidste leder/kollega
Resultatorienterede Tidsbevidste  Selektive  Målbevidste

31 Planlægning Hvad gør du? Organisering Delegering
Hvordan gør du? Planlægning Hvad gør du? Organisering Delegering

32 Vigtige fokusområder Problemløsning Identificere vigtige problemer, analysere og definere dem, finde årsager og løsninger, træffe beslutninger og sørge for at iværksætte løsninger. Klargøring Anvise arbejdsopgaver, give vejledning i, hvordan arbejdet skal udføres, formidle en klar forståelse af målsætninger, ansvarsfordeling, prioriteringer, tidsfrister og forventede resultater. Information Formidle relevante oplysninger om beslutninger, planer og aktiviteter til dem, der har behov for oplysningerne til at udføre deres arbejdsopgave. Overvågning Holde øje med fremdriften i arbejdet, kontrollere kvalitet og vurdere effektivitet. Motivation Stimulere til arbejdsglæde og engagement i arbejdsopgaverne. Anerkendelse. Give ros og anerkendelse for godt arbejde og særlige indsatser. Støtte. Være venlig, hensynsfuld, tålmodig og hjælpsom. Vise sympati og støtte, når medarbejdere har det vanskeligt.

33 Vil du vide mere? Om AnotherStep: Om enneagrammet: Om PS4 A/S:


Download ppt "Motivation og resultater"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google