Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når enden er go’… Faglig beretning: Marked for eksport af 10 mio. smågrise? Niels Ove Nielsen Syddansk Svinerådgivning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når enden er go’… Faglig beretning: Marked for eksport af 10 mio. smågrise? Niels Ove Nielsen Syddansk Svinerådgivning."— Præsentationens transcript:

1 når enden er go’… Faglig beretning: Marked for eksport af 10 mio. smågrise? Niels Ove Nielsen Syddansk Svinerådgivning

2 når enden er go’… Hvilken type er du? Virksomhedstype 1 ” Tag det helt roligt. Det går over !” Virksomhedstype 2 ”Sådan noget må vi også have – om et par år!” Virksomhedstype 3 ”Mon ikke det danner mode om tre år?”

3 når enden er go’… Kan vi eksportere 10 mio. smågrise i 2014? Ja! Vi kan! Vi vil! •Forudsætningerne er opfyldt •Økonomien tilsiger det •Mulighederne foreligger! •Den mest sandsynlige udvikling pt.

4 når enden er go’… Nøgletal for dansk svineproduktion Svinebesætninger i alt (2007)7213 heraf slagtesvin + søer2904 slagtesvin3347 søer 663 60 pct. af søer i besætninger > 500 søer (23 pct. af bedrifter) Ca. 1,1 mio. søer producerer 26,7 mio. svin

5 når enden er go’… Mulige scenarier for produktion og eksport af svin 20082009 (forvt) 2014 frem 2014 bak 2014 f.f.f. Privatslagt.2,0 Andelsslagt19,218, 3 16,511,314,9 Eksport sl.svin søer 1,1 Eksport smågrise 4,45,37,4810 I alt26,7 2722,428,0

6 når enden er go’… Kritiske faktorer for eksport •Sikkerhed for afsætning •Økonomisk attraktivt •Overskuelig risiko •Organiseret handel og transport •Konkurrencedygtig •Samarbejde om rationel afsætning •Tillid – image

7 når enden er go’… Besætningsstruktur i DK, NL, D DanmarkHollandTyskland Pct. af bedrifter med 1 – 200 svin292071 201 – 2000 svin 526628 > 2001 svin19141

8 når enden er go’… Tysk smågrisebalance (2007) Nettoimport smågrise 4,9 mio. heraf DK: 2,5 mio. NL: 2,4 mio. Underskud mod vest 8,1 mio. smågrise 2015: - 10 mio. smågrise -3,0 -4,6 -0,5

9 når enden er go’… Jokeren i spillet •Strukturudviklingen i EU: Bliver 2013-direktivet gennemført i samme omfang i alle lande?

10 når enden er go’… Konkurrenceevne TysklandHollandDanmark Kr./smågris (25 kg) 425305 Kr./kg slagtevægt 10,889,54 – 9,619,98 – 9,48 Produktionsomkostninger

11 når enden er go’… •Danmark: 11,6 •Frankrig: 10,9 •Holland: 10,7 •Tyskland: 9,6 Fravænnede grise pr. kuld (2007)

12 når enden er go’… Afregningspris, korrigeret, kr. /kg 200620072008(2009) (u.1-6) Danmark9,759,079,798.96 Tyskland10,479,4010,889,47 Frankrig9,978,9410,038,68 Holland9,608,8010,489,07 Gns. forskel mellem dansk og tysk afregning 66 øre pr. kg

13 når enden er go’… Arbejdsplads, sohold, 30 kg, mio. kr 250 DE950 DE Antal søer6372420 Investering, mio. kr. 15,759,8 Ha jord (ejerkrav)49,3199,3 Ansatte3,814,6 Jordkøb, mio. kr.9,939,9 Kr. pr. arbejdsplads, mio. 6,8

14 når enden er go’… Arbejdsplads, slagtesvin, mio. kr. 250 DE950 DE Stipladser21007900 Investering, mio. kr. 6,925,9 Ansatte0,83,2 Kr. pr. arbejdsplads, mio. 2120,6

15 når enden er go’… Flere slagtesvin i Danmark hvis.. •forædling bliver en god forretning •højere afregningspris •lavere produktionsomkostninger •billig, driftsikker miljøteknologi •relativ større stigning i produktivitet end i sohold •harmonikrav lempes – jordløse brug

16 når enden er go’… Helgardering? •Smågrise til Tyskland til egen/partnerskabs slagtesvineproduktion •Der arbejdes på sagen Hør nærmere hos Danbauer (etablering) Syddansk Svinerådgivning (drift) 1X2

17 når enden er go’… Kan vi eksportere 10 mio. smågrise i 2014? Ja! Vi kan! Vi vil! •Forudsætningerne er opfyldt •Økonomien tilsiger det •Alternativerne er ringere •Det er den mest sandsynlige udvikling pt. Måske?

18 når enden er go’… Smertelindring før kastration •Om kort tid •Lindring 10 min. før kastration •Pris ukendt

19 når enden er go’… Løse søer i farestald •Plan i juni 2010

20 når enden er go’… Krav til alle stalde •Løsgående drægtige søer - 2013 •Arealkrav - 2013 •Stibredde - 2014 •Gulvudformning – 2013, 2015 •Aflastningssti - 2013 •Beskæftigelses- og rodemateriale - 2013 •Overbrusning – 2014, 2015 •Spaltebredde og bjælkebredde - 2013

21 når enden er go’… Fremtiden – hvad gør du? •Hvad har du lyst til? •Hvad har du mulighed for? •Kik i krystalkuglen Mulig og sandsynlig udvikling? Risikovillighed? •Tal med os •Træf dit valg – aktivt!

22 når enden er go’… Aktuelle tilbud •P-kontrol til gødningsregnskabet •Budget •Foderkontrakter + 25 kr. pr. slagtesvin Soliv

23 når enden er go’… Budget 2009 Indtægter (t. kr.) Individuel rådgivning9.856 Kollektiv rådgivning722 Tilskud0 Serviceydelser86 Ekontrol1.701 Diverse indtægter149 Indtægter i alt12.514

24 når enden er go’… Budget 2009 Udgifter (t. kr.) Aktivitetsudgifter462 Drift - it516 Drift - kontormaterialer288 Udvalg155 Fællesomk. I alt1.603 Løn mv.8.406 Øvrige personaleudgifter937 Diverse60 Udgifter i alt12.427

25 når enden er go’… Budget 2009 Resultat (t. kr.) Indtægter i alt12.514 Udgifter i alt12.427 Resultat87

26 når enden er go’… Tlf. 70 20 60 67 SYDDANSK SVINE RÅDGIVNING

27 når enden er go’… Aftenens øvrige program •Indlæg v. sponsorer Vaccination mod circovirus v. P.H.Rathkjen, Boehringer-Ingelheim Problemer i produktionen v. Michael Tækker, SKOV •Middag •Miljøplaner v. Lene Andersen, Trine Nielsen •Superso(polt) v. Kaj Østergaard •10 tips til farestalden v. Ellen Hansen •Undgå halebid v. Jes Callesen (andet lokale) •Aftenens ”guldkorn” v. Niels Ove Nielsen


Download ppt "Når enden er go’… Faglig beretning: Marked for eksport af 10 mio. smågrise? Niels Ove Nielsen Syddansk Svinerådgivning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google