Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektbeskrivelse Der anvendes i stigende grad digitale modeller i både projekteringen, udførelsen og driften af bygninger. De digitale modeller indeholder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektbeskrivelse Der anvendes i stigende grad digitale modeller i både projekteringen, udførelsen og driften af bygninger. De digitale modeller indeholder."— Præsentationens transcript:

1 Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller

2 Projektbeskrivelse Der anvendes i stigende grad digitale modeller i både projekteringen, udførelsen og driften af bygninger. De digitale modeller indeholder en lang række informationer, der kan anvendes i forbindelse med fx energioptimering af bygninger. Udfordringen er at drage fuld udnyttelse af disse modelinformationer i fx simuleringer, så manuelt arbejde med at føde simuleringsprogrammer med informationer kan reduceres. Fokus i dette projekt vil derfor omhandle scenarier for, i hvilke simuleringssituationer det vil være relevant at udnytte modelinformationer og hvilke informationer modellerne skal indeholde, samt hvordan og hvornår informationerne fødes. Det vil være oplagt at undersøge mulighederne for at overføre modelinformationer til termisk simulering og dagslyssimulering, samt udnyttelse af modelinformationer i forbindelse med DGNB beregninger.

3 Afledte målsætninger Planlægningen af en BIM proces, der skal lede frem til udvalgte energisimuleringer. Udveksling af data mellem applikationer til brug for energisimuleringer. Udbytte af BIM planlægning og energisimuleringer iht. DGNB.

4 Mål: 1. Planlægning af BIM processen
At undersøge modeller for en struktureret planlægning af en BIM proces med fokus på udbyttet iht. energisimuleringer. Herunder tilpasning af model til dansk projekteringspraksis. Hvilke modeller for planlægning eksisterer. Nationalt og internationalt. Værdien for dansk projekteringspraksis. Case med Danish Active House in Vietnam.

5 Mål: 2. Udveksling af data mellem applikationer
At undersøge teknologiske muligheder for udveksling af data mellem applikationer til brug for energisimulering. Snitflader mellem parter og faser ift. et projekteringsforløb. Muligheder i eksisterende tilgængelig software. Standardiseringer for udveksling af modeldata. Hvilke data fødes hvornår og af hvem?

6 Mål: 3. BIM planlægning og energisimuleringer iht. DGNB.
At understøtte DGNB-kravene om termisk indeklimasimulering og dagslyssimulering Udnyttelse af resultater fra mål 1 og 2 i DGNB dokumentationen. Samspillet med andre krav i DGNB, hvor udnyttelse af BIM kan være en fordel.

7 Output For hver målsætningen udarbejdes:
Kort praksisorienteret anvisning for den enkelte målsætning. Faglig udgivelse. Forslag til yderligere F&U aktiviteter. Øvrig anvendelse af BIM iht. DGNB (LCC mm)

8 Involvering af øvrige parter
Interne: datamatikkere Eksterne: cuneco, buildingSMART, private virksomheder (Grontmij, Moe & Brødsgaard)

9 Aktivitetsplan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Akt
Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Akt Målafklaring Samarbejdsparter Litteraturstudier Endelig undersøgelsesspg Målsætning 1 Målsætning 2 Målsætning 3 Afrapportering


Download ppt "Projektbeskrivelse Der anvendes i stigende grad digitale modeller i både projekteringen, udførelsen og driften af bygninger. De digitale modeller indeholder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google