Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vandplan 2 proces.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vandplan 2 proces."— Præsentationens transcript:

1 Vandplan 2 proces

2

3

4

5

6

7 Hovedvandopland Km i risiko
1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak 1.067 1.10 Vadehavet 1.179 1.11 Lillebælt/Jylland 619 1.12 Lillebælt/Fyn 205 1.13 Odense Fjord 263 1.14 Storebælt 83 1.15 Det Sydfynske Øhav 119 1.2 Limfjorden 1.706 1.3 Mariager Fjord 87 1.4 Nissum Fjord 519 1.5 Randers Fjord 959 1.6 Djursland 173 1.7 Århus Bugt 169 1.8 Ringkøbing Fjord 972 1.9 Horsens Fjord 205 2.1 Kalundborg 153 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 369 2.3 Øresund 134 2.4 Køge Bugt 175 2.5 Smålandsfarvandet 697 2.6 Østersøen 204 3.1 Bornholm 100 4.1 Kruså/Vidå 256 Hovedtotal

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Medlemmer af Vandråd Kattegat Skagerrak
Organisation Medlem Suppleant Bæredygtigt Landbrug Arne Jensen Ole Springborg Landbrug og Fødevarer Kurt Jørgensen LandboNord Lars Mellemkjær Hans Jørgen Boel Agri Nord Hans Ole Kristensen Familielandbruget Midt Jylland Niels Kragh Foreningen af Vandværker i Danmark Per Roth Viggo Højen, Ålbæk Vandværk DANVA Tommy Mostrup Dansk Skovforening Jørgen Skeel Dansk Land- og Strandjagt Finn Madsen Danske Vandløb Jens Myhren, Danmarks Sportsfiskerforbund Nicolai Jørgensen Dansk Akvakultur Ib Sørensen Mosbjerg dambrug Dansk Naturfredningsforening Peter Grøn Peter Østrin Dansk Ornitologisk Forening Knud Flensted Friluftsrådet Thomas Elgaard Jensen Dansk Kano og Kajakforbund Ole Stenbakken Haslevgaard Ålaug Erik Brunø Nordøstvendsyssels Vandløbslaug Niels Kristian Oien Liver Å Lystfiskerforening Emil Fuglsang

17 Tidsplan for Vandråd Kattegat/Skagerrak
1. Vandrådsmøde Præsentation og orientering om Vandrådsarbejdet 31. marts Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn  Møde i den politiske følgegruppe 3.april  Møde for medarbejderne, der skal udarbejde handleplanerne 8. april  2. Vandrådsmøde 25. april Uge 18  Deadline for udarbejdelse af udkast til forslag til indsatsprogrammer for de enkelte kommuner Uge 23  3. Vandrådsmøde 10. juni  Politisk behandling i kommunerne Juli – september  4. Vandrådsmøde 11. september Sekretariatskommunen sender det endelige indsatsprogram til Naturstyrelsen. oktober 2014


Download ppt "Vandplan 2 proces."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google