Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens skole….. NATURFAG I FREMTIDEN Skolebestyrelsesmøde Skovvangskolen 29.8.2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens skole….. NATURFAG I FREMTIDEN Skolebestyrelsesmøde Skovvangskolen 29.8.2011."— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens skole….. NATURFAG I FREMTIDEN Skolebestyrelsesmøde Skovvangskolen 29.8.2011

2 Hvorfor prioritere naturvidenskab? • Velfærdssamfund at stake – BNP udgøres hovedsagligt af N&T – Andel af N&T uddannelsessøgende bekymrende lavt – Flest piger tager videregående uddannelser, ud af top 10 favorituddannelser er der ingen N&T – Hvad med BRIC?

3 Hvordan prioritere naturvidenskab i folkeskolen • Eleverne skal fanges mellem 6 kl. og 7 kl. • I 9. klasse skal de være modnet til at vælge N&T fremover • Strategisk satsning på skolen • Veluddannede lærere • Gode materialer og lokaler • Gode forløb, anskuelsesundervisning + terp • ……. Mødre

4 Dugfriskt bud på den perfekte lærer • vise forståelse for elevens behov for uafhængighed • engagere sig aktivt i elevens læring • vise eleven, hvad hun kan bruge undervisningen til i det virkelige liv Efter et års coaching med fokus på at optimere det sociale samspil i mellem læreren og eleven, havde den gennemsnitlige elev forbedret sig fra en score på 50 procent til en score på 59 procent i en test, der målte deres færdigheder i faget. Kilde: videnskab.dk

5 NaTeKu I og II • Gratis • Virker • Kulturændring  • Kilde: Martin Silladsen, AAU

6 Udvikling af naturfaglig kultur er et samspil mellem mange aktører N/T lærer Ressourceperson Årgangsteam Naturfagsteam Efteruddannelse Naturvidenskabernes Hus VirksomhederNaturskolen Pæd. Center Elmuseet, AQUA, etc. Kommunale netværk

7 NaTeKu 2008 Hvilke elementer støtter eller hæmmer lærernes udvikling af naturfaglig kultur? • Lærerne samarbejder oftest med andre lærere fra klasseteamet om natur/teknik. • Lærerne værdsætter mest samarbejdet med andre naturfagslærere. • Ledelsens prioritering af samarbejde omkring natur/teknik er vigtig • Natur/teknik tildeles relativt få ressourcer • Information om kommunale ressourcer er utilstrækkelig

8 NaTeKu 2010, signifikante resultater 1.Lærerne føler sig mere fagligt rustede til at undervise i teknik-emner 2.Lærerne er mere bevidste om elevernes eksperimentelle arbejde i natur/teknik 3.Lærerne er mere positive mht – at dele erfaringer – at udvikle undervisning sammen – at inddrage kolleger, lærebogssystemer og ressourcepersoner fra virksomheder, science centre o.l. i undervisningsplanlægning 4.Lærerne mener, at der er de nødvendige faciliteter på skolen til at undervise i natur/teknik

9 Anbefalinger på Skoleniveau • Afsæt ressourcer i skolens budget til både det praktiske og pædagogiske samarbejde i fagteamet • Skabe en stærk kultur om: – Deling af viden om undervisning – Udvikling af undervisningsaktiviteter i fællesskab – At deltage i kommunale naturfaglige netværk – At bruge ressourcepersoner i undervisningen – Udvikling af fælles lokal læseplan • Skolen bør have en naturfaglig koordinator • Ledelsen deltager aktivt i udviklingen af fagteamets samarbejde

10 Anvendelsesorienteret undervisning i naturfagene • Autentisk • Problemløsende • Åbent • Veluddannede, selvsikre lærere • Eks. Naturfagsmaraton • Eks. virksomhedsforløb

11 Skole-virksomhedssamarbejde I • Ledelsesforankret & båret af ildsjæle • Forventningsafstemning • Skarpe på operationalitet • Autentiske opgaver, alle har hænderne i suppen • Evaluering • Tilbagemelding

12 Skole-virksomhedssamarbejde II • Fordele – Knytte bånd mellem teori og praksis – ”Hvorfor skal vi lære det her”….. – Aktiverer de mindre boglige elever – Godt for lokalsamfundet – Godt for børnenes samfundsforståelse – Billig ekstradimension – Gratis horisont-udvidning af lærerne

13 Skole-virksomhedssamarbejde III • Ulemper: – Meget arbejde første gang


Download ppt "Fremtidens skole….. NATURFAG I FREMTIDEN Skolebestyrelsesmøde Skovvangskolen 29.8.2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google