Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forårspakke Vækst, klima, lavere skat Skatteminister Kristian Jensen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forårspakke Vækst, klima, lavere skat Skatteminister Kristian Jensen"— Præsentationens transcript:

1 Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Skatteminister Kristian Jensen

2 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Målsætninger for reformen Styrke vækst og velstand på kort og langt sigt Øge arbejdsudbuddet Forbedre vores miljø, klima og sundhed

3 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Reformens omfang Skattelettelser på i alt ca. 26 mia. kr. Heraf lettelser på ca. 23 mia. kr. på arbejdsindkomst Forårspakken 2004 og Lavere skat på arbejde 2007 lettede tilsammen ca. 20 mia. på arbejdsindkomsten.

4 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
En reform i balance

5 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Skattelettelserne i regeringens forslag Lavere mellem- og topskat Mellemskatten på 6 pct. afskaffes Grænsen for topskat sættes op med kr. Topskattesatsen sænkes med 1½ pct.-enhed fra 15 til 13,5 pct. Skatteloftet (ekskl. AM-bidrag) sænkes til 51 pct. (ekskl. kirkeskat) Lavere bundskat og højere beskæftigelsesfradrag Bundskattesatsen sænkes med ½ pct.enhed Beskæftigelsesfradraget sættes op til 7 pct., dog maksimalt kr. Øget tilskud til friplads i daginstitutioner for enlige forsørgere med lav indkomst Kompensation for grønne afgifter Personfradraget sættes op med kr. for personer, der er fyldt 18 år Ny “grøn check” på 700 kr. til personer, der er fyldt 18 år

6 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Lavere skat på den sidst tjente krone

7 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Den gældende arkitektur i personbeskatningen

8 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Arkitektur efter skattereformen

9 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Finansieringselementer Mere ensartet beskatning af familiernes opsparing Udbredelse af skattegrundlag Færre særordninger og mindre støtte for erhvervslivet Højere energi- og miljøafgifter Sundhedsfremmende afgifter

10 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Tryghed for boligejerne Renteudgifter på op til et fast beløb på kr. ( kr. for enlige) berøres ikke af nedsættelsen af skatteværdien af rentefradraget For renteudgifter over denne grænse sker der gradvis nedsættelse af skatteværdien med 8 pct. -enheder indfaset med 1 pct. -enhed om året fra 2012 til 2019 En kompensationsordning for familier med særligt store fradrag (inkl. ligningsmæssige fradrag)

11 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Mere ensartet beskatning af familiernes opsparing Bundfradrag på kr. ( kr. for enlige) for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget Der gives mulighed for, at den enkelte kan vælge at udskyde hævning af kapitalpension 5 år Loft over fradrag for indbetalinger til ratepensioner på kr. En midlertidig udligningsskat for større private pensionsudbetalinger på over kr. om året

12 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Udbredelse af skattegrundlag Værdien af ligningsmæssige fradrag nedsættes med 8 pct.-enheder indfaset med 1 pct.-enhed om året fra 2012 til 2019 Fjernelse af skattefordel ved medarbejderobligationer og 15 pct. regel for aktier Multimediebeskatning på arbejdsgiverbetalt bredbånd, fri telefon mv. Loft på kr. for rejsefradraget

13 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Færre særordninger og mindre støtte til erhvervslivet Færre momsfritagelser Levering af fast ejendom Ejendomsadministration Rejsebureauer Øget erhvervsbeskatning Harmonisering af beskatning af udbytter og avancer mv. Tonnageskatten forhøjes Udvidet grundlag for lønsumsafgift for den finansielle sektor Genvundne afskrivninger Afskaffelse af omkostningsgodtgørelse Begrænsning af en række særordninger Fradrag for revisor og advokatomkostninger Fradrag for renter ved køb af udenlandske aktier Erhvervsstøtteordninger

14 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Højere energi- og miljøafgifter Højere energiafgifter Indførelse af energiafgifter for erhverv Afgift på andre klimagasser ved energianvendelse på 150 kr. pr. CO2-ækvivalent Forhøjelse af CFC-afgiften til 150 kr. pr. CO2-ækvivalent Afgift på energi til aircondition Højere afgifter på spildevand • Ligestilling af afgiftsregler for central og decentral kraftvarme • Der indføres afgift på smøreolie • Præcisering af regler vedr. afgift til vejbelysning mv. og transformerstationer • Omlægning af emballageafgiften Lempelsesordning for landbrug/gartneri og cementindustrien

15 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Mere grøn transport Højere kørselsafgifter for lastbiler i 2011 Grønt miljøtillæg for firmabiler Vægt- og ejerafgift på dieselbiler uden partikelfilter forhøjes Registreringsafgiften for hyrevogne ændres, så det bliver mere fordelagtigt at anskaffe miljørigtige biler Brændstofafhængig ejerafgift for varebiler svarende til de gældende regler for personbiler

16 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Sundhedsfremmende afgifter Ny afgift på mættet fedt i mælkeprodukter og i vegetabilske olier og fedtstoffer Højere afgift på chokolade mv. Højere afgift på is Højere afgift på sukkerholdig sodavand Lavere afgift på sukkerfri sodavand Afgiften på rulletobak forhøjes, og afgifterne på cigaretter forhøjes og omlægges

17 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Indfasning – skattesatser

18 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat
Indfasning – beløbsgrænser


Download ppt "Forårspakke Vækst, klima, lavere skat Skatteminister Kristian Jensen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google