Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældrebetaling og Sponsorering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældrebetaling og Sponsorering"— Præsentationens transcript:

1

2 Forældrebetaling og Sponsorering
ÅLF har den holdning, at folkeskolen er for alle børn, og derfor skal det fortsat være gratis at gå i folkeskolen. Målet med denne gennemgang er at informere om regelgrundlaget og lægge op til debat:

3 Forældrebetaling og Sponsorering
Hvad må man, og hvad må man ikke? Lad ikke skolens dårlige økonomi få dig til at gå på kompromis med princippet om, at det er gratis at gå i folkeskolen. Selv om du vil dine elever det bedste, så pas på gråzoner => undgå forældeklager

4 ÅLF’s generalforsamling 2010:
Folkeskolen skal drives og finansieres af det offentlige. Århus Lærerforening tager afstand fra den udbredte sponsorering og foræl­drebeta­ling, der finder sted i folkeskolen. Derfor vil foreningen i den kommende generalforsamlingsperiode have fokus på sponsorering og forældrebetaling og sætte problemstillingen på dagsordenen i rele­vante samarbejdsfora. Vedtaget af medlemmer af Århus Lærerforening forsamlet til generalforsamling den 19. marts 2010.

5 Resolution DLF’s kongres 2009: Folkeskolen skal drives og finansieres af det offentlige Det påhviler kommunerne at afholde alle udgifter til folkeskolens undervisning. Grundlovens bestemmelser om en offentligt finansieret skole med fri og lige adgang for alle er en forudsætning for, at folkeskolen fortsat kan understøtte sammenhængskraften i samfundet. Sponsorering fra såvel forældrebetalte ”fonde” som private firmaer må aldrig blive en del af det økonomiske grundlag for at drive skole, og forældrebetaling ud over kostpenge må ikke forekomme. Forældrebetaling vil medføre stor risiko for en øget polarisering af samfundet. En sådan udvikling tager Danmarks Lærerforening skarpt afstand fra. Vedtaget på Danmarks Lærerforenings kongres samlet til møde i Aalborg oktober 2009.

6 Forældrebetaling og sponsorering i folkeskolen
Grundloven: § 76: Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Folkeskoleloven: § 2: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen. § 19: De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne.

7 Artikler i folkeskolen (eksempler):
Debatten raser Artikler i folkeskolen (eksempler): Sponsorering og gratis folkeskole Nej til sponsorering i folkeskolen Lærerforening tager afstand fra sponsorering i folkeskolen

8 DLF – undersøgelse af sponsorering/forældrebetaling
En undersøgelse blandt folkeskolens tillidsrepræsentanter viser, at 23% af skolerne har modtaget sponsorstøtte fra private firmaer indenfor de seneste 3 år. Samtidig viser undersøgelsen, at forældre ofte bidrager til fx lejrskoler (24%) og ekskursioner (36%) Undersøgelsen viser, at mere end hver femte skole indenfor de sidste 3 år har modtaget sponsorstøtte fra private firmaer. 16% af de sponsorstøttede skoler modtog sponsorater på kr ,- eller deroer. Yderligere viser undersøgelsen, at det ikke er usædvanligt at forældrene betaler for deres børns deltagelse i f.eks. Lejrskoler go ekskursioner. I over halvdelen af de tilfælde hvor forældrene bidrager til omkostningerne, er bidragene en forudsætning for at lejrskolerne eler ekskursionerne kan finde sted.

9 Undervisningsministeriet udtaler:
At der ikke kan opkræves betaling fra forældrene for nødvendige undervisningsmidler, der benyttes som led i den almindelige undervisning, det vil sige f.eks. almindelige lærebøger, ordbøger og lommeregnere. Der er ikke hjemmel til at kræve, at elever i folkeskolen medbringer egen computer. Det er de enkelte skolers ansvar at denne retsopfattelse klart og tydeligt kommunikeres til forældrene, så de ikke føler sig forpligtet eller presset..

10 Ombudsmanden udtaler:
Folkeskoler kan ikke kræve, at eleverne medbringer deres egen computer i timerne. Det siger Undervisningsministeriet, og det er Folketingets Ombudsmand enig i.  Ombudsmanden rejste sagen over for Undervisningsministeriet efter at Berlingske Tidende havde skrevet om problemet. Avisen havde lavet en stikprøveundersøgelse blandt landets folkeskoler, der tydede på, at flere skoler krævede, at eleverne selv medbragte computer i undervisningen. ”Jeg er ikke klar over om der stadig er enkelte kommuner eller folkeskoler der forventer at eleverne medbringer egen computer i folkeskolen, men Undervisningsministeriet har klart over for mig og nu også på sin hjemmeside tilkendegivet at skolerne ikke må stille krav om det”, siger direktør Jens Møller. ”Det er jeg helt enig med ministeriet i. Det er nemlig både i strid med grundloven og med folkeskoleloven”, fastslår Jens Møller.

11 Forældrebetaling - forplejning
Skolen kan kræve, at forældrene sørger for elevens forplejning på en ekskursion. Skolen har i forbindelse med lejrskoler, skolerejser og hytteture ret til at kræve kostbetaling af hjemmet i et omfang svarende til hjemmets reelle besparelse (Statens Husholdningsråd fastsatte det i 1999 til 50 kr. pr. døgn svarende til 63,01 kr. i 2010 jf. Danmarks Statistiks ’prisberegner’). Elever, hvis hjem undlader denne betaling, har dog krav på at deltage på lige fod med de øvrige elever. Skolen skal i forbindelse med lejrskoler dække alle udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for, at lejrskolen kan finde sted. Der kan altså ikke opkræves penge overhovedet til fx transport eller logi.

12 Reklamer og sponsorydelser
Gældende lovgivning betyder: at folkeskolens drift aldrig må blive afhængig af salg af reklamer eller sponsorydelser. at annoncører eller sponsorer aldrig kan diktere undervisningsmetode eller undervisningens indhold. at der ved salg af reklameplads i folkeskoler er skærpet opmærksomhed på markedsføringslovens § 8. Om markedsføring rettet mod børn og unge.

13 Case 1 til debat ”Sponsorcykelløb”
Pga. generelle nedskæringer i kommunen skal skolerne spare. På Lillebyskolen vælger ledelsen derfor at aflyse næste skoleårs lejrskole på Bornholm for 6. klasse. Forældrene i 6. klasse er - ikke overraskende - utilfredse med den beslutning og to af de mest foretagsomme arrangerer et lokalt ”sponsorcykelløb” med det formål at samle penge ind til lejrskolen. Eleverne i 6. klasse træffer herefter på egen hånd aftaler med såvel lokale firmaer som private honoratiores (bedsteforældre, forældre mm.) om et bestemt beløb pr. cyklet omgang. ”Sponsorcykelløbet” afvikles en sensommeraften med stor lokal opbakning. Det ”indcyklede” beløb indgår i en fælles kasse og finansierer nemt lejrskolen til Bornholm. Såvel elever som forældre er tilfredse. Læreren ringes op af den lokale avis. Hvad svarer læreren?

14 Case 2 til debat Den sponsorerede legeplads
Skolen i Andeby har af sikkerhedshensyn måttet jævne den gamle legeplads med jorden. Kommunen og skolen kan i det i forvejen stramme budget ikke afse midler til at finansiere en ny legeplads. Derfor vælger skolen at tage imod et tilbud fra Indu-legepladser, som ganske gratis opstiller en legeplads mod, at der på legetårnet opsættes firmanavne og logoer for de firmaer, som sponsorerer udgifterne til legepladsen (se foto). Der er ikke tale om firmaer, som henvender sig til børn, og såfremt skolen af en eller anden grund skulle have aversion mod et enkelt af firmaerne, har skolen ”vetoret”. Elever og forældre er bare glade for at få en legeplads. Hvad er din holdning? Hvad skal skolens principper være?

15 Case 3 til debat Gør det selv
På Byskolen holder 1. A forældremøde. Forældremødet holdes i klassen, så alle forældrene kan se, hvordan klasseværelset ser ud. Under mødet kommer forældrene til at tale om, at klasseværelset vist trænger til at blive malet og få nye gardiner. Lærerne er ganske enige med forældrene i, at klasseværelset trænger til at blive sat lidt i stand. Der er dog desværre ikke penge på skolens vedligeholdelseskonto til, at dette kan ske før om 2 år. Forældrene bliver hurtigt enige om, at det kan de da selv klare. Det kan oven i købet være hyggeligt at bruge en lørdag sammen på at sætte lokalet i stand. Det bliver hurtigt aftalt, en af forældrene kan skaffe maling meget billigt, en anden skaffer gardinstof, begge dele betales af klassekassen, der oprettes samtidig. Alle møder op om lørdagen og deltager i arbejdet. Klassen bliver rigtig fin, og man har en god dag sammen. En af forældrene, der er elektriker, foreslår, at man også sætter lysdæmpende kontakter op, så man ind imellem kan have hyggebelysning i klassen. Dette ordner hun hurtigt, hun har firmabilen med materialerne med. En anden forældre, der er blikkenslager, bliver forfærdet, da han ser toiletterne. Adskillige fungerer ikke. Også dette bliver hurtigt ordnet. Alt i alt en rigtig god dag, hvor forældre og børn hygger sig og børnene får et bedre klasseværelse og bedre toiletter. Der er allerede tanker om, at man til foråret skal gentage dagen og så gøre noget ved legepladsen. Lokalradioen er blevet kontaktet af nogle lokale håndværksmestre, der mener, at forældre udfører sort arbejde. Lokalradioen får derfor kontakt til klassens lærer for at få en kommentar. Hvad siger du?

16 Vil du vide mere? Vil du vide mere: SLUT
SLUT

17

18


Download ppt "Forældrebetaling og Sponsorering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google