Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Globalisering og direkte investeringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Globalisering og direkte investeringer"— Præsentationens transcript:

1 Globalisering og direkte investeringer
Annett Melgaard Jensen, Statistisk afdeling, Betalings- og kapitalbalancesektionen, Danmarks Nationalbank DANMARKS NATIONALBANK

2 Globalisering og direkte investeringer (FDI)
Direkte investeringer er en del af betalingsbalancen overfor udlandet Viser længere og mere varig interesse i en virksomhed, og er derfor egnet til analyseformål Statistikken indeholder flere opdelinger: Egenkapital og koncernlån Branche Egen og modpartsbranche Landefordeling En række faldgruber Holdingselskaber Gennemløbsinvesteringer Afkast af direkte investeringer i udlandet og Danmark Opgøres kvartalsvist for strømme, og årligt for beholdninger DANMARKS NATIONALBANK

3 Direkte investeringer ind og ud af Danmark
DANMARKS NATIONALBANK

4 Analytisk arbejde i Nationalbanken på FDI-området
Kvartalsoversigtsartikel: Globalisering og danske direkte investeringer med fokus på BRIK-landene Overordnet formål: Belyse danske direkte investeringer i udlandet, herunder deres effekt på beskæftigelsen i Danmark Data Beholdninger af direkte investeringer fordelt på land og branche Tal for modpartsbranche er ikke tidligere offentliggjort Beskæftigelsestal fra erhvervs- og selskabsstyrelsen Årlig beholdningsstatistik 2007 DI-surveys: -- Det nationale tilhørsforhold; hvorfor er virksomhederne tilstede i Danmark - Forskning og udvikling; hvor fremtidens forskning placeres - Leverandørstyringsundersøgelsen DANMARKS NATIONALBANK

5 DANMARKS NATIONALBANK
Danske direkte investeringer i udlandet fordelt på største investeringslande, ultimo 2006 og 2007 DANMARKS NATIONALBANK

6 DANMARKS NATIONALBANK
Udenlandske direkte investeringer i Danmark fordelt på største investeringslande, ultimo 2006 og 2007 DANMARKS NATIONALBANK

7 DANMARKS NATIONALBANK
Danske direkte investeringer i udlandet fordelt på største investorbrancher, ultimo 2006 og 2007 DANMARKS NATIONALBANK

8 DANMARKS NATIONALBANK
Udlandets direkte investeringer i Danmark fordelt på største investeringsbrancher, ultimo 2006 og 2007 DANMARKS NATIONALBANK

9 Afkast af direkte investeringer
DANMARKS NATIONALBANK

10 KVO-artikel – fokus på BRIK-lande
Især Kina omtales meget i medier, men hvordan er effekten på økonomien Tage hul på beskæftigelseffekter Offentliggøre ny statistik for modtagerbranche for direkte investeringer DANMARKS NATIONALBANK

11 Landefordelte danske direkte investeringer i udlandet
DANMARKS NATIONALBANK

12 DANMARKS NATIONALBANK
Danske direkte investeringer i egenkapital i udlandet fordelt på modtagerbrancher, ultimo 2006 og 2007 DANMARKS NATIONALBANK

13 Modtagerbranche, EU og BRIK
DANMARKS NATIONALBANK

14 Egen - og modtagerbranche
DANMARKS NATIONALBANK

15 Beskæftigelseseffekter af direkte investeringer
Kobler data for beskæftigelse og direkte investeringer på CVR-niveau. Ingen fuldstændig klare konklusioner pga. ufuldstændigt datagrundlag. FATS-statistik kan give et mere sikkert billede i fremtiden for en del af populationen Danmarks statistik viser at virksomheder der outsourcer mindsker beskæftigelsen mindre en virksomheder der ikke outsourcer Dansk Industri viser at beskæftigelsen stiger i både moderselskab i DK og datterselskaber i udlandet IMF viser at direkte investeringer er med til at skabe efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft ---> Der vil være tabere i nogle uddannelsesgrupper, men den samlede effekt på beskæftigelsen vurderes ikke negativ DANMARKS NATIONALBANK

16 Beskæftigelseseffekter af FDI
DANMARKS NATIONALBANK

17 Kommende analysemuligheder
FATS-statistik Overgang til DB07 giver flere oplysninger om det danske holdingselskab Ny OECD Benchmarkdefinition(BD4) for direkte investeringer Gennemløbsinvesteringer(SPE)udskilles Internationale sammenligninger forbedres Forbedret lande- og branchefordeling Supplerende, ikke-obligatorisk statistik Mergers- and acquisitions / Greenfieldinvesteringer ”se-igennem” udenlandske SPE´er Mere detaljerede analyser af beskæftigelsesudviklingen Forbedrede analysemetoder af sammenhæng mellem direkte investeringer og beskæftigelse Uddannelsessammensætning DANMARKS NATIONALBANK


Download ppt "Globalisering og direkte investeringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google