Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksportrådet Verden venter… CenSec Conf. Feb. 8 & JPJ.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksportrådet Verden venter… CenSec Conf. Feb. 8 & JPJ."— Præsentationens transcript:

1 Eksportrådet Verden venter… CenSec Conf. Feb. 8 & 9 2011. JPJ.
Titel??

2 Introduction of speaker – Jens Peder Jensen
Name: Jens Peder Jensen Born: June 3, 1947 in Denmark Profile: CEO experience on all levels incl. boards of director work. Expertise on different business areas, both national and international, includes 5 years in USA Strategic planning within: Sale, marketing, customer relations and communication Specific and general ITC consultancy, with background in innovation, internationalizing, export preparation, spring boards and mindlabs Launching new enterprises (from business concepts to practical implementation) Establishing and maintaining contact on all levels and at 3 continents Language: English (Fluently), German at negotiation level Experience: 2003 – 2007 Minister-Counsellor, Royal Danish Embassy, Tokyo (Head of Trade Department) Consul-General, Royal Danish Consulate General, Hong Kong Sept Deputy Consul-General, Royal Danish Consulate General, Hong Kong Counsellor, Royal Danish Embassy, Tokyo (Head of Trade Department) Head of Section, Ministry Of Foreign Affairs. Commercial and Economic Issues with Central and Eastern European Countries President of TERMA Electronics Incl. USA Commercial Attaché at the Royal Danish Embassy, Washington Danish Industrial Attaché, Royal Danish Consulate General in New York President of the Danish company Anderberg Hygro A/S, Denmark Master Degree of Business Administration. Trainee at Exchange Engineering Program, Long Beach Harbour Department, USA Sales Manager with United Iron Foundries, division for Industrial ventilation 1971 Master Degree of Science, Industrial Engineering

3 Eksportrådet / The Trade Council
Eksportrådet /TheTrade Council er en del af Udenrigsministeriet / Ministry of Foreign Affairs in Denmark Vi tilbyder rådgivning om internationalisering Vi er en verdensomspændende organisation med 250 rådgivere på Ambassader, Generalkonsulater og Handelsrepræsentationer i 65 betydende lande.

4 Global tilstedeværelse:

5 Mission:

6 Vision

7 Danske udfordringer For få virksomheder eksporterer
Stigende global konkurrence Flere handelsregler For få virksomheder eksport: 10% af danske virksomheder står for 90% af dansk eksport. Stigende global konkurrence: Danmark er under stærkt pres på områder, hvor vi traditionelt har stået stærkt. Uddannelsesniveauet stiger kraftigt i udlandet, med tusindvis af nye ingeniører og læger uddannet i Indien og Kina hvert år. Antallet af videnstunge virksomheder i f.eks. Kina og Indien stiger også kraftigt. Flere handelsregler: De mange regionale, nationale og globale handelsregler giver et mere komplekst regelsæt, som gør det sværere for virksomheder at agere på de globale markeder. Derudover – med den stigende konkurrence og globalisering skal virksomheder i langt højere grad forholde sig til mange komplekse regelsæt.

8 For få virksomheder eksporterer
Kilde: Vækstforum Eksportvirksomheder Eksportandel 10 % 90 % 10% af danske virksomheder står for 90% af dansk eksport

9 Stigende global konkurrence - R&D udgifter i mia. $ per land 2007
Stigende global konkurrence: Danmark er under stærkt pres på områder, hvor vi traditionelt har stået stærkt. Uddannelsesniveauet stiger kraftigt i udlandet, med tusindvis af nye ingeniører og læger uddannet i Indien og Kina hvert år. Antallet af videnstunge virksomheder i f.eks. Kina og Indien stiger også kraftigt. Kinas R&D-udgifter voksede fra 0,6 % af GDP i 1995 til 1,3% af GDP i 2005 og vil sandsynligvis vokse i fremtiden. Mål er 2,5 % af GDP i 2020 Kina har nu den største universitetsindskrivning af studerende i verden – i 2007 mere end 5,5 millioner indskrevne (Foreign Affairs, maj 2010, p.65). I 2009 opgraderede Saudi Arabien sit skolesystem ved at investere 10 mia. $ i naturvidenskab og teknologi. Kilde: Table 11 (Gross domestic expenditure on R&D (GERD)

10 Flere Handelsregler - Globale forsyningskæder giver komplekst regelsæt
Skaft syet i Italien Sko solgt i USA Skoproduktion i Kina Garvet i Indonesien Flere handelsregler: De mange regionale, nationale og globale handelsregler giver et mere komplekst regelsæt, som gør det sværere for virksomheder at agere på de globale markeder. Derudover – med den stigende konkurrence og globalisering skal virksomheder i langt højere grad forholde sig til mange komplekse regelsæt. En ECCO-sko kan være lavet af brasiliansk kohud, som er garvet i Indonesien og forsålet i Kina – på et skaft syet i Italien. ”Både salg og produktion er blevet global: Danske virksomheder kan eksempelvis producere i Kina og sælge i USA. Indtil videre har det især været industriproduktionen, som er flyttet til lande med lavere lønomkostninger, men det gælder i stigende grad også for tjenesteydelser. Og det er ikke bare arbejdsintensiv produktion, som udflyttes, det gælder for stadig mere komplekse produktionsprocesser og serviceydelser. Den internationale specialisering betyder, at et slutprodukt i dag ofte består af komponenter fra mange forskellige lande. En ECCO-sko kan være lavet af brasiliansk kohud, som er garvet i Indonesien og forsålet i Kina – på et skaft syet i Italien. Defineret efter EU´s oprindelsesregler er skoen derefter kinesisk. Sådanne globale forsyningskæder og udflytning af produktion er ved at ændre rammerne for international handel fundamentalt. Den traditionelle bilaterale industrivarehandel har dermed fået relativt mindre betydning”. Brasiliensk kohud

11 Men der er også muligheder:
Vejen til global vækst er blevet kortere Selskabte formuer udfylder 27 ud af 50 pladser på listen af Danmarks rigeste. Kilde: Geografi har mindre betydning for samværsmønstre Mere end 500 millioner aktive brugere af Facebook Kilde: Facebook Middelklassen vokser I 2005 var der 400 mio. mens der forventes at være 1,2 mia. i 2030 Kilde: Verdensbanken Selvskabte formuer udfylder 27 ud af 50 pladser på listen ” Lektor Martin Jes Iversen fra Center for Virksomhedshistorie på Copenhagen Business School kalder det bemærkelsesværdigt, at de selvskabte formuer udfylder 27 ud af 50 pladser på listen. Han mener, at det skyldes, at vejen til global vækst er blevet kortere, og at den seneste generation af milliardærer tænker mere globalt end tidligere. «Der er færre barrierer for internationale virksomheder, og med den rigtige idé er vejen til international ekspansion blevet mindre. Mange af de rigeste personer i Danmark har været gode til at finde globale nicher, hvor de er meget stærke,« siger Martin Jes Iversen, der har forsket indgående i sammensætningen af dansk erhvervsliv fra 1970 og frem”

12 Eksportrådets bundlinje - Interessenter
Regeringen: Danmark 2020 “Viden, vækst, velstand, velfærd” Virksomheder: Øget eksportomsætning – alle markeder Folketinget: Samfundsnytte 30 mia. kr jobs Bestyrelse: Værdi (65%) og udbredelse (4.500 virksomheder) i 2011 Finansministeriet: Egenfinansiering på 25% Erhvervsorganisationer: Strategisk partnerskaber

13 Eksportrådets kunder Den geografiske fordeling af de danske kunder er: Sjælland 52%, Jylland 41% og Fyn og øerne 7% I 2009 løste Eksportrådet ca sager fordelt på ca forskellige virksomheder. Ca. 71 % af virksomhederne er registreret med en dansk adresse, mens de resterende er datterselskaber placeret i udlandet. Blandt de dansk-registrerede virksomheder er 55 % SMV’ere. SMV’erne udgør ca % af den samlede indtjening i Eksportrådet. 92% af kunder er tilfredse, 59,5% heraf meget tilfredse kunder 25% af kunderne står for 75% af omsætningen 50% af omsætningen kommer fra Europa, 29% fra Asien (SMV’ere defineres ved at have maks. 50 ansatte og maks. 100 mio. kr. i omsætning/året.)

14 Internationalisering - de vigtigste eksportrådgivningstyper
Forklaringer til diagrammet: Er baseret på fakturerede ordrer 2010 åtd. Market Intelligence/Market Access: Betegner alle de typer opgaver, hvor vi søger og analyserer data om markedet for vores kunder og på den baggrund skaffer dem adgang til relevante parntere mm. Dette udgør en stor del af Global Growth og er klassiske ydelser inden for TC. Public Affairs: Dette er delvist et (konservativt) estimat baseret på en sammenlægning af flere kategorier. Inkubatorordning: Er den rådgivning, som vi yder de start-up virksomheder, der har lejet sig ind på rep’ernes kontorer med henblik på at starte op på det pågældende marked. Ved at leje sig ind hos rep’erne minimerer virksomhederne risikoen ved opstart (de har ikke bundet sig til faste omkostninger) og får adgang til at sparre med rep’ens innovations/handelsrådgivere og netværke med de øvrige virksomheder, der er med i inkubatorordningen på stedet. Er en vigtig ydelse for SMV’ere, men også for større virksomheder, der ønsker at teste et specifikt marked. Eksportfremstød: Dækker over fremstød med og uden tilskud. Er et vigtigt instrument særligt for SMV’ere. Anden kommerciel bistand: En stor del opgaver falder uden for ”kategori” (– dette skyldes 1) dårlig kategorisering (!) 2) at vi søger at tilpasse os kundernes konkrete behov og derfor i virkeligheden udfører mange, forskelligartede opgaver. I kategorien er bl.a. indeholdt projekt-eksport, gældsinddrivelse, kreditvurdering mm.

15 Eksportrådet øger værdiskabelsen gennem stærke sektorkompetencer Med 120 sektorspecialister på mere end 60 markeder Maskiner og under-leverandører Fødevarer IKT Møbler, design, mode & tekstiler Sundhed Miljø & Energi Bygge, anlæg og arkitektur

16 Thomas Wilhelmsen Anders Adamsen Joan Hentze Jesper Kamp
1. Machines Industry & Subcontracting Percentage of overall Danish exports: 36% (210 mia. kr.= 210 billion DKK) Industry structure: Mainly small- and medium-sized enterprises (SMEs) Growth: Overall growth was about 3.4% in 2. Food, Agriculture & Agro Business Percentage of overall Danish exports: 19% (100 mia. kr. = 100 billion DKK) industry structure: Increasingly characterised by SMEs Growth: Generally exports from this sector have been characterised by good growth in the latest years, but the sector has experienced a drop since 2008 due to the financial crisis lowering food prices, putting pressure on Danish food exporters to maintain their position in niche markets. Global food prices are, however, expected to rise again in 2010, particularly for dairy products and pork. 3. Health Percentage of overall Danish exports: 15 % - the medical industry (medicobranchen) represents 7.5% of Danish trade (43.5 billion DKK). the pharmaceutical industry (lægemiddelindustrien) represents about 7.1 pct. of Danish trade (41,1 billion DKK). Corporate /industry structure: The medical industry comprises 200 enterprises, employing around within Denmark, and a further abroad. The pharmaceutical industry employs about (2008). About 90% of production is exported from each industry respectively. The sector is characterised by few, but very large firms, with the 20 biggest firms accounting for 75% of turnover. Growth: The health sector is estimated to be among the least cyclical (konjunkturfølsomme) sectors, and so far hasn’t been affected much by the financial crisis, a trend which is expected to continue in the short and medium term. 4. Energy & Environment Percentage of overall Danish exports: Account for 11% of Danish trade/exports (64 mia. kr. = 64 billion DKK) Corporate /industry structure: The sector comprises 450 enterprises, employing people in Denmark, with relatively few large companies that have a firm grip on the global market, as well as a plethora of ‘Cleantech’ SMEs with world class technology and a very high exporting potential. Growth: The sector is characterised by significant growth which is expected to continue throughout 2010 and 2011, with an expected exporting potential of 250 billion DKK as soon as 2020, particularly with regard to climate technology. 5. Building & Construction Percentage of overall Danish exports: 9 % (50 mia. kr. = 50 billion DKK). Corporate /industry structure: The Building & Construction industry comprises companies, of which about 4000 have more than 10 employees. Growth: While the industry is under a lot of pressure from the financial crisis, exports seem to have a solid foundation, and have doubled in 5 years, mainly due to Denmark being known for environmentally sound, ‘green’ solutions. 6. ICT & Electronics – Jens Peder Jensen * Percentage of overall Danish exports: ICT & Electronics exports make up 9 % (50 mia. Kr = 50 billion DKK (2008)). Corporate /industry structure: The ICT & Electronics industry comprises about 4000 companies employing around , of which about 700 companies have more than 10 employees. Growth: About 75% of production is exported, and despite other industries suffering due to the financial crisis, the ICT and Electronics industry is expected to continue to grow throughout 2010. 7. Furniture, Design & Fashion/textiles - Martine Barbry Percentage of total Danish exports: Together, the Danish furniture industry (2.5%) and the Danish Design and Fashion industry (5%) account for 8% (42.2 mia. kr. = 42.2 billion DKK) Corporate /industry structure: - The Danish furniture industry is made up of about 400 companies, employing around people, and exporting about 80% of production The Danish Design and Fashion industry meanwhile employs around people, with about 90% of production being exported Growth: The sector is made up of mainly SMEs, which are more vulnerable to the negative effects of the financial crisis, and so the sector has been hit relatively hard by the crisis (particularly with regard to higher interest rates and reduced credit opportunities from banks). Jesper Kamp Jens Peder Jensen Martine Barbry

17 -------------------------------------
Mine Globale Sektorer: Arkitekt-,Ingeniør-, Byggemateriale og Anlægssektorerne: Branchen er en af DKs største med virksomheder og ca ansatte. Eksportandelen % udgjorde med 56 mia. kr. i 2009 ca 10% af eksporten. Branchen er hårdt trængt på hjemmemarkedet; men vækst på fl. eksportmarkeder. IT-, Tele-, Elektronik og Kommunikationsbranchen: Sektoren har i 2010 genvundet oms. fra før krisen på 210 mia. med ansatte. Eksportandelen udgør +25 % svarende til 60 mia. Kr. Sektoren venter pæn vækst på 3-5 % hjemme og mere på eksporten i 2011.

18 Eksportrådet hjælper virksomhederne med at vokse globalt
Via vores markedskendskab, lokale netværk, sektorkompetence og eksporterfaring kan vi tilbyde ydelser skræddersyet til virksomhedens behov, f.eks.: Markeds- og kundeanalyser Partnersøgning Markedsføringsaktiviteter – bl.a. messer og officielle fremstød Rekrutteringsservice Outsourcing/sourcingassistance Inkubatorfaciliteter og praktisk etableringshjælp

19 Eksportrådet gør en særlig indsats for de små og mellemstore virksomheder
For de uprøvede For de mere erfarne For eksport-gazellerne Eksportforberedelse Gratis eksportforberedelses-forløb => skræddersyet internationaliseringsplan Eksportstart & Innovationsstart Eksportstartpakker med 50 % støtte til rådgivning ude på markederne => fx partnersøgning Vitus 65 % støtte til udvalgte eksportgazeller á 265 timer => konkret eksportordre på nyt marked

20 Innovationspakke for SMV’er
Innovation inspiration tours Teknologisøgning og -vurdering Match-making Konferencer, workshops og seminarer F&U rekruttering / talent- udvikling Adgang til netværk Forretningsmo-del innovation Risikovillig kapital SMV’er: Færre end 50 ansatte Mindre end 50 mio. i årlig omsætning 25 timers rådgivning på specifikt marked - 50 pct. tilskud til rådgivning (800 DKK/time)

21 Eksportmarked efter 9 mdr. VITUS
The Export Kickstart Program ”Vitus”. Nyt Eksportmarked efter 9 mdr. VITUS 10 firmaer udvælges 2 X årligt. Ans. 1.juni 2010. SMV’er: Færre end 100 ansatte Mindre end 100 mio. i årlig omsætning På et eksportmarked. 265 timers rådgivning på specifikt marked. 65 % tilskud til rådgivning (800 DKK/time) og 100% til undervisning og workshops. Pris: eks. Transp. og forp.

22 Gratis: Hotline, 3 timers toldteknik og vejviser til lokale rådgivere
Vores værdikæde Eksportforberedelse Eksport-startpakke Eksport-startpakke Large Account Eksport-startpakke Key Account VITUS Gratis: Hotline, 3 timers toldteknik og vejviser til lokale rådgivere Forretningsplan & interne processer Go-to-market strategi Etablering af salg Etablering & branding Eksportmodenhed

23 Stakeholder Management
Global Public Affairs Stakeholder Management Trade Policy Intelligence Dispute Resolution Stakeholder Management Identifying and prioritising stakeholders on both national, EU and international level  Athority access - Skabe kontakt til myndigheder Trade policy Fremme danske virksomheders legitime handelspolitiske interesser i handelspolitisk regi  Kortlægge handels- og investeringsbarrierer, som rammer danske virksomheder Kortlægge og analysere frihandelsaftaler og deres implikationer for danske virksomheder Overvåge og analysere udvalgte politikområder i andre lande Overvåge EU’s handelspolitik Intelligence Overvågning og kortlægning af politiske processer og lovgivning Dispute Resolution Rådgive virksomheder, som er havnet i tvister i udlandet Bistå med at løse konflikter gennem bilateral dialog og diplomati Skabe kontakt til lokale sagkyndige, advokater mv.

24 Identifikation af risici
Eksportrådets ydelser vedr. politisk risikohåndtering – et bidrag til evaluering af nye forretningsmuligheder Identifikation af risici Vurdering af risici Respons på risici Eksportrådets ydelse: Respons strategi Eksportrådets ydelser: Risiko-analyse & oversigtsmatrix Politisk risiko- håndtering Nye forretnings-muligheder Eksportrådets ydelse: Risiko-matrix

25 Corporate Social Responsibility (CSR) Eksportrådet tilbyder virksomhederne skræddersyet rådgivning i CSR (virksomhedernes samfundsansvar) på de danske repræsentationer – først og fremmest i Indien og Kina, men også på en række andre markeder. sd Overblik over de lokale CSR-udfordringer for virksomhederne inden for den pågældende branche eller sektor. Bistand til udarbejdelse af Code of Conducts og/eller udvikling af CSR-branchestandarder. Risikostyring gennem antikorruptionsrådgivning. R CSR-screeninger af mulige forretningspartnere, herunder leverandører. CSR-vurderinger af nuværende forretningspartnere, herunder leverandører, og forslag til CSR-handlingsplaner. kdfsdf Grundlæggende HR for udenlandske virksomheder, der etablerer sig i landet. Brug af CSR i branding og markedsføring.  Design og styring af CSR- projekter i lokalsamfundet.

26 Free is a better price than cheap
Virksomheder rådgivet af Eksportrådet Betalende kunder Virksomheder rådgivet af Eksportrådet Med gratisydelser

27 Gratisydelser - ”klassikerne”
Eksportkonsultationer Eksportforberedelse Eksportfokus Nyhedsbreve Handelspolitisk information Markeds- og sektoroplysninger Selvtest online SMV-netværk Eksportteknisk rådgivning Eksportrådets eksporttekniske rådgivning kan tilbyde information og vejledning om toldsatser og særlige handelshindringer samt udfyldelse af tolddokumenter og lignende. De første tre timer af rådgivningen er gratis. Læs mere om vores eksporttekniske rådgivning. Eksportforberedelse Denne service forbereder din virksomhed bedst muligt til eksport. Det består af individuel rådgivning, der sætter fokus på interne forhold i din virksomhed. Forløbet munder ud i en skræddersyet handlingsplan, herunder en konkret aktivitetsplan. Læs mere om eksportforberedelse. Eksportkonsultationer Eksportrådet har eksportrådgivere og sektoreksperter både på de danske repræsentationer og i Udenrigsministeriet i København. Læs mere om vores rådgivere. Eksportfokus Eksportrådets blad Eksportfokus indeholder oplysninger om muligheder på eksportmarkederne og en stor del af stoffet leveres af de danske repræsentationer i udlandet, som hele tiden overvåger markederne og rapporterer tilbage til Eksportrådet. Det er gratis at abonnere på Eksportfokus. Bladet findes også i elektronisk version. Læs mere om Eksportfokus. Nyhedsbreve Du kan abonnere på nyheder og pressemeddelelser fra Eksportrådet via og RSS-feeds. Mere om nyhedsbreve og publikationer. Handelspolitisk information Handelsbarrierer kan ramme alle eksportører og koster hvert år danske virksomheder milliarder af kroner. Vi kan hjælpe med at få dem fjernet. Yderligere information og vejledning til hvordan du anmelder handelsbarrierer finder du i vores sektion om handelsbarrierer. Markeds- og sektoroplysninger Eksportrådet tilbyder informationer om markedsmuligheder og markedsforhold for de vigtigste eksportmarkeder. Derudover tilbyder vi vi syv overordnede sektorbeskrivelser, der giver overblik. Læs mere under Markeder og sektorer. Selvtest online Med Eksportrådets online-selvtest kan du finde ud af, om din virksomhed er klar til eksport. På baggrund af en række spørgsmål om bl.a. produkt, valg af marked, motivation, strategi for etablering på nyt marked, målsætning for eksport, prissætningsstrategi, markedsføring mv., dannes et grundlag for en vurdering af hvilke tiltag, der bør iværksættes såvel som hvad der fungerer godt. Du finder Selvtesten under Kom i gang. SMV-netværk De virksomheder, der har gennemgået et eksportforberedelsesforløb hos Eksportrådet bliver tilbudt deltagelse i en af vores tre netværksgrupper, der er baseret i henholdsvis Aalborg, Århus og København. Netværkene mødes fire gange årligt i tre timer omkring et internationaliseringsrelevant tema. For mere information om dette kan du besøge vores sider om eksportforberedelse.

28 Gratisydelser - de 4 nye Hotline: og Globalize strategisk sparringsværktøj 3 timers gratis told/eksport teknik konkret vejledning om told- og eksporttekniske forhold på markederne Lokal vejviser gratis henvisning til lokale advokater, revisorer, banker og oversættere Det første helt konkrete skridt er at vi har etableret 4 nye gratis ydelser i Eksportrådet Med Hotline er der etableret én nem indgang til Eksportrådet. Hotlinen vil besvare telefoniske og skriftlige henvendelser fra virksomheder om eksportmuligheder. Hotlinen vil være fast bemandet med erfarne eksportrådgivere. Hotlinen skal besvare henvendelser på Eksportrådets fælles tlf.nr samt henvendelser til eksportbrevkassen, der er etableret på Eksportrådets hjemmeside og på startvækst.dk hjemmesiden og i Eksportfokus. Globalize: Globalize et et IT-baseret strategisk analyseværkstøj. Med Globalize gennemføres en struktureret og professionel dialog, hvor spørgsmål om internationale markedsvilkår, virksomhedsforhold samt betydningen af globale politiske, økonomiske og samfundsmæssige tendenser leder til en kortlægning af virksomhedens internationale strategiske profil.  Globalize er gratis til rådighed for virksomhederne via Eksportrådets hjemmeside og i samarbejde med væksthusene via deres eksportrådgivere. Told- og Eksportteknisk rådgivning: Eksportrådet har en enhed, der yder told- og eksportteknisk rådgivning. Eksportteknisk rådgivning tager sigte på oplysning om konkrete told- og eksporttekniske forhold på eksportmarkederne. Fremover er de første tre timers told- og eksportteknisk rådgivning gratis. Vejviser til lokale rådgivere: Repræsentationerne skal gratis henvise til lokale rådgivere, der kan løfte konkrete opgaver, som ligger udenfor Eksportrådets kernekompetencer. Dette gælder juridisk, finansiel eller teknisk rådgivning (advokater, banker, revisorer og oversættere).

29 Danidas B2B Program støtter etablering af langsigtede samarbejder mellem virksomheder i Danmark og virksomheder i Danidas programsamarbejdslande samt Sydafrika B2B Programmet støtter uddannelse, træning, arbejdsmiljø – og miljøindsatser Målet er: - Øget beskæftigelse, herunder fokus på kvinder i arbejde - Miljøforbedringer, herunder arbejdsmiljø såvel som det ydre miljø - Fremme af tværgående hensyn (CSR) såsom arbejdstagerrettigheder - Styrkelse af den lokale virksomheds konkurrenceevne (f.eks. importsubsidiering) Ambassaderne i fokuslandene udarbejder en erhvervsudviklingsprofil, der fortæller om landets kommercielle muligheder og særlige forhold, herunder det lokale B2B programs fokusområder. Gælder der særlige regler for støtte, vil det også fremgå af profilen. Det kan fx være sektorer, hvor der allerede er flere vellykkede partnerskaber, og hvor der derfor ikke længere er grund til at give støtte til nye samarbejder. Eller det kan være skærpede krav til fx overholdelse af miljøregler, fordi de lokale forhold gør det muligt at stille særligt høje krav til samarbejdet, for at det kan være støtteberettiget. Danida har en række instrumenter, der støtter udviklingen af den private sektor i de fattige lande. I overensstemmelse med Danidas Erhvervshandlingsplan arbejder Danida for at samtænke støtten gennem B2B Programmet med fx erhvervssektorbistanden og IFU. Det er en fordel for både danske og lokale virksomheder, og er med til at give mere bistand for pengene. Her kan du evt nævne Go Global…

30

31 Udviklingen i verdenshandelen fra IMF’s ”World Economic Outlook” 2010.

32 Pitch proportional med BNP. IMF-tal, 2010.
Hvor i verden må vi hjælpe dit firma ??????????? B R I K Kina 4.4. trillioner Indien 1.2 trillioner Rusland 1.68 trillioner Brasilien 1.57 trillioner Pitch proportional med BNP. IMF-tal, 2010.

33 Spørgsmål? Email: jenjen@ um.dk

34


Download ppt "Eksportrådet Verden venter… CenSec Conf. Feb. 8 & JPJ."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google