Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringer og resultater fra rengøring – I hospitalsmiljøer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringer og resultater fra rengøring – I hospitalsmiljøer"— Præsentationens transcript:

1 Erfaringer og resultater fra rengøring – I hospitalsmiljøer
RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

2 Erfaringer og resultater fra rengøring
Udviklingschef, De Forenede Dampvaskerier A/S. Fokusområder: hygiejne i sundhedssektoren, levnedsmiddel- og medicinalbranchen. Bestyrelses- og Rådsmedlem, Rådet for bedre hygiejne. Næstformand i den skandinaviske R3 forening for renhedsteknik. Delegeret i revision af DS , DS , INSTA 800 og udarbejdelsen af fælles nordisk udbudsstandard for rengøringsopgaver i den offentlige sektor Forelæser på danske og internationale seminarer. RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

3 Erfaring og resultater fra rengøring
Parametre for valg af rengøringsmetode Kvalitet Ergonomi Miljø Effektivitet Hygiejne Og selvfølgelig er der også økonomien Rengøringspersonale og ansvarlige på landets hospitaler gør et enormt stykke arbejde hver eneste dag for at sikre den højeste grad af renhed på hospitalerne. For det er en udfordring at skulle gøre og holde rent i bygninger, der hver dag er arbejdsplads for hundreder eller tusinder af mennesker, indlæggelsessted for lige så mange med alverdens bakterier - og sågar endda besøgssted for endnu flere. Ikke mindst når rengøring i hospitalsøjemed stiller så meget større krav til den optimale kvalitet, end rengøring måske gør i så mange andre sammenhænge. Hertil kommer, at rengøringsansvarlige konstant bliver udfordret af økonomiske hensyn - det skal gøres billigere, hurtigere og samtidig gerne endnu bedre for at imødekomme opgaven med at få mest muligt ud af de samlede budgetter. Klik 1 Vi står altså med en todelt udfordring: For det første at skabe endnu bedre kvalitet, der kan mindske antallet af infektioner, genindlæggelser og dødsfald. Og for det andet at få mest muligt ud af de samme penge. Klik 2 Den opgave kan være vanskelig, hvis vi anlægger et traditionelt syn på både rengøring og budgettering. Henholdsvis, at rengøring er kemikaler, vand og knofedt - og at de økonomiske muligheder og konsekvenser kun betragtes inden for den del af budgettet, der er afsat til rengøring. Spørgsmålet er så, om der er andre måder at betragte de to størrelser på? Det mener jeg, der er. Klik 3 Kan teknologien hjælpe os på vej? RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

4 Kvalitet Valg af metode kan vurderes ud fra;
Visuel kontrol (eks. INSTA 800) Skånsomhed Hvor meget nedbryder metoden gulv / inventar / sanitet mm. Belastning af området / objekterne Type af snavs Tørt snavs Vådt – fugtigt snavs Pletter RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

5 Kvalitet Forskel på rengøringsartiklers optimale virkefelt Bomuld
Tør rengøring Bomuld Microfiber Skær det ud for i klart sprog, bomuld efterlader bakterier RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

6 Kvalitet Forskel på sammensætning af metoder
Fortæl anekdote om hvordan personalet oplever forskellen RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

7 Ergonomi RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

8 Miljø Sammenligning af metoder Resultat
Traditionel bomuld Ny kompositfiber Resultat Over 70% mindre udledning af CO2 danskeres årlige elforbrug RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

9 Effektivitet Metode kan vælges ud fra; Grad af kompleksitet
Opstartstid - forberedelse Proces tid Mulighed for metodesikkerhed RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

10 Hygiejne DS 2451-10 Derudover kan vi vælge at teste f.eks.
Partikel indhold i luften ATP (Adenosin TriPhosphat) Måles i fentomol (ny i rev ) AGAR Måles i CFU (Kimtal) RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

11 Hygiejne Hvordan udvælges korrekte målemetoder
Oversigt udarbejdet af SSI RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

12 Hygiejne Standard EN 13697:2001 (E) (uddrag)
103 reduk. af svampe 104 reduk. af bakterier En ting er at kunne fjerne synligt snavs, men hvad med den mikrobiologiske effekt? Hvordan testes? Og hvad er kravene? RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

13 Hygiejne Følgende test organismer anvendes fra European Pharmacopeia:
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 Staphylococcus aureus ATCC 6538 E. coli ATCC 8739 Bacillus subtilis ATCC 6633 Candida albicans ATCC Aspergillus niger ATCC 15404 RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

14 Hygiejne Tal Logaritme Procent Før 10.000.000 Log 7 100% Efter 1.000
Reduktion af kimtal i hht. en logaritmeskala? Regne eksempel Tal Logaritme Procent Før Log 7 100% Efter 1.000 Log 3 0,01% Reduktion Log 4 99,99% Tal Logaritme Procent Før 1000 Log 3 100% Efter 10 Log 1 1% Reduktion 990 Log 2 99% Tal Logaritme Procent Før 100 Log 2 100% Efter 10 Log 1 10% Reduktion 90 90% RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

15 Hygiejne Dokumentations eksempel Logaritme Procent Før Log 4,702x 108
100% Efter Log 7,361x 105 0,166% Reduktion Log 8,671x 102 99,844% RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

16 Hygiejne Dokumentations eksempel
RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

17 Hygiejne RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

18 Og så var der det med økonomien ?
Skal ses i relation til førnævnte parametre RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

19 Og så var der det med økonomien ?
Kvalitet Sikrer valget af metode at vi bevarer bygninger og inventar længst muligt? Niveauet signalerer til omgivelserne og kan betyde at der er flere eller færre patienter. RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

20 Og så var der det med økonomien ?
Ergonomi Udgifter til vikarer pga. arbejdsrelateret sygdom Nedslidning af medarbejdere før tid RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

21 Og så var der det med økonomien ?
Miljø Udgifter til kemi reduceres Udgifter til vand - spildevand reduceres Drift af eget vaskeri RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

22 Og så var der det med økonomien ?
Effektivitet Kompetence forøgelse hos medarbejderne Høj grad af metodesikkerhed frigør ressourcer til andre formål RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

23 Og så var der det med økonomien ?
Hygiejne Hvad koster det hvis? Og hvad koster det hvis ikke..? 2800 dødsfald pr. år pga. utilsigtede hændelser Dødsfald der skyldes hygiejneproblemer koster samfundet 15 mio. kr. pr. dødsfald 40% kan afhjælpes ved forholdsvis simple foranstaltninger Total set kan det løbe op i 17 mia. kr. Kik 1 Det er sandt at hvis man skal foretage en investering, kan det lige nu og her betyde en øget omkostning (brug tavle med 80, 15, 5 ) Klik2 Hvis man anlægger et andet samfundsøkonomisk syn på, hvad rengøring koster. Er udgifterne alene de penge, der bruges til selve rengøringen, eller er det også udgifterne til at afhjælpe de konsekvenser, som mangelfuld rengøring kan medføre? En af Danmarks førende specialister i sundhedsøkonomi Professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet satte i en analyse fra maj måned tal på, hvad hygiejneproblemer på landets hospitaler har af økonomiske konsekvenser. Klik 3 Det er svære størrelser at regne på, men hvad han selv anførte som konservative tal, blev resultatet, at hvert dødsfald, der kan forhindres ved afhjælpning af hygiejneproblemer på landets hospitaler sparer samfundet for 15 mio. kr. Hans konservative tal tog endvidere udgangspunkt i, at hygiejneproblemer på hospitalerne hvert år er skyld i 2800 dødsfald (evt. henvisning til Elsebeth Tvenstrups fakta fra indlæg tidligere på dagen), og at 40% af disse kan afhjælpes ved relativt simple foranstaltninger som f.eks. hyppigere håndvask og bedre klinisk praksis. Klik 4 Det regnestykke giver et resultat på 16,8 mia. kr. hvert år. Klik 5 Ved at anlægge en helt andet måde at beregne hospitalsøkonomi fra det offentliges side, vil der således være en markant gevinst ved at investere i bl.a. rengøring. RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

24 Nye teknologier gør det muligt..
At opfylde fremtidens krav til rengøringskvalitet og effektivitet Og samtidig give rengøringspersonalet bedst mulige arbejdsbetingelser Klik 1 Det andet spørgsmål om måder at angribe problemerne på er, om vi kan anskue rengøring på en helt anden måde, end vi traditionelt har gjort. Lykkeligvis har videnskaben de seneste år givet os revolutionerende muligheder, der gør svaret til et klart ja. RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

25 Tak for opmærksomheden
RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen

26 Spørgsmål ? RBH konference – rengøring – 04. februar 2010 – Dennis Andersen


Download ppt "Erfaringer og resultater fra rengøring – I hospitalsmiljøer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google