Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Camp IB37 Energioptimerede ventilationsformer:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Camp IB37 Energioptimerede ventilationsformer:"— Præsentationens transcript:

1 Camp IB37 Energioptimerede ventilationsformer:
Ventilationsanlæg med lavt el og varmeforbrug

2 Agenda Introduktion Teori Koncept Design Komponenter Eksempler IB37

3 Introduktion Energiforbruget i bygninger udgør 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark Heraf står elforbruget til drift af ventilationsanlæg 25 % I nyere bygninger opført efter 1995 udgør ventilationsanlæggene cirka 20 % af det samlede energiforbrug (SEL-værdi < 2500 J/m3) Strengere krav til energirammen 2010 – SEL=2100 J/m3 2015 – SEL=1800 J/m3 2020 – SEL=??? J/m3 Den forventede energiramme i 2020 – 25 % (18,3 kWh/m2) 2020 – SEL=625 J/m3

4 For store tryktab Mekanisk ventilation Fordele:
Høj varme genindvinding Filtrering af luften Robust system Sikker og pålidelig drift ”billig” og kendt teknologi …. Ulemper: Højt elforbrug Støj gener – kanaler og aggregat Træk gener …. For store tryktab

5 Minimer lufthastigheden
Tryktab Energiforbruget til ventilatoren er lineært proportionalt med tryktabet (samt volumen strømmen og ventilator effektiviteten) Tryktabet er proportionalt med volumenstrømmen i anden potens Lufthastigheden er inversely proportional med kanalstørrelsen Enkelttab fra komponenter og bøjninger er proportionalt med lufthastigheden i anden potens lyd genereringen er relateret til lufthastigheden i 4-8 potens Konklusion Minimer lufthastigheden

6 Koncept Et ventilationsanlæg der kan levere: Komfortventilation i vinterperioden med varmegenindvinding med bypass-funktion, samt mulighed for øget luftskifte hvis nødvendigt Komfortventilation i sommerperioden hvor varmegenindvindingen bypasses, samt mulighed for øget luftskifte, og derved undgå overtemperatur Natventilation til konditionering af bygningen i perioder hvor der er nødvendigt Filtrering af indblæsningsluft under alle driftssituationer

7 Koncept Ventilationsanlægget opbygges af:
Standard komponenter der findes på markedet. Komponenter dimensioneres således at tryktabet bliver så lavt som muligt. Komponenter udvælges og dimensioneres således at der opnås en høj virkningsgrad. Hele anlægget opbygges som et traditionelt anlæg m. kanalsystem og aggregat. Mulighederne for at udnytte naturlige drivkræfter undersøges. Udnyttelse af termisk masse.

8 Tryktab i aggregat 100 Pa 100 Pa ind 25 Pa 100 Pa ud 100 Pa 100 Pa
Total tryktab: 765 Pa Energiforbrug (SEL): 2400 J/m3 13% af nuværende energiramme

9 Forøge størrelse med 40% 25 Pa 25 Pa ind 25 Pa ud 6 Pa 13 Pa 13 Pa
Total Tryktab: 177 Pa Energiforbrug (SEL): 570 J/m3 3,3% af nuværende energiramme

10 Going all the way 0,5 Pa 0,8 Pa ind 0,1 Pa 0,8 Pa ud 2 Pa 0 Pa 0,1 Pa
Total tryktab: 5 Pa Energiforbrug (SEL): 150 J/m3 1,5% af nuværende energiramme

11 Komponenter Kendte komponenter på markedet – de mest effektive og større Indblæsningslofter, 2 Pa tryktab Elektrostatiske filtre, 2 pa tryktab

12 Komponenter Indtag og afkast der kan udnytte termisk opdrift og vindpåvirkninger positivt

13 Alternative føringsveje

14 Eksempler Grong skole, Norge – tryktab=48 Pa, SEL=200 J/m3
Nottingham Universitet – tryktab=300 Pa, SEL=400 J/m3 NBI, tryktab=50 Pa , SEL=140 J/m3

15 Case Tryktab 25 -50 Pa afhængig af driftssituation
SEL-værdien på 350 J/m3, hvilket er 100 J/m3 højere end målet pga. Energiforbrug til elektrostatisk filter. Energiforbrug til roterende varmeveksler. uoptimalt design af aksialventilator. Årligt energiforbrug på 4 kWh/m2.

16 Relatering til IB37 Indeklima Mindske behovet Type af anlæg
Integreret design Føringsveje Designløsninger Komponenter Styring


Download ppt "Camp IB37 Energioptimerede ventilationsformer:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google