Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor skal vi bygge – hvor skal vi bo?. (Hvor) skal vi bygge – hvor skal vi bo?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor skal vi bygge – hvor skal vi bo?. (Hvor) skal vi bygge – hvor skal vi bo?"— Præsentationens transcript:

1 Hvor skal vi bygge – hvor skal vi bo?

2 (Hvor) skal vi bygge – hvor skal vi bo?

3 En historie som illustration  Kan man ikke forfatte et illustrativt eventyr?  Nej – det er ikke let  Overdrivelse letter forståelsen  Den bliver FOR tyk hvis der skal overdrives  Så I får den kedelige version!

4 Lokaleudbygningsprogrammet  Skolen skal ’tåle’ en vandreklasse pr. spor  Der skal være et dokumenteret varigt behov for ekstra lokaler  Mindst 10 år  Dokumentation = prognose  Prognose = kvalificeret gæt

5 Erfaringer fra det virkelige liv  Passer prognoserne  Prognosen har i flere år ligget 5% under virkeligheden for Kragelundskolen  Det er svært at få korrigeret med udgangspunkt i ’virkelige tal’  Beslutningsprocesser tager MEGET lang tid  Bekvemt lang tid?  Behov kan jo forsvinde …..

6 Bæreevne  Hvor mange vandreklasser kan en skole tåle?  Matematisk model  34 klasser gennem to gymnastiksale => 100% belægning fra 8-14 30  Én klasse pr. lokale incl. Faglokaler - det skal gå op, kan det det?  Hvad med de nye undervisningsformer  Hjemlokale  Temauger  ”spisesituationen” når der heller ikke er kantine på skolen

7 Hvornår er behovet varigt?

8 Hvad hvis skolen selv vil hjælpe?  Driftsfinansieret anlæg  Skolen betaler over driften indtil der konstateres et varigt behov – evt. betaling fra fælles: først fra det tidspunkt det varige behov dokumenteres!  Der betales kun efter kommunens sats for nybyggeri pt. ca. 10.000 kr. pr. m 2 – merudgifter hænger skolen selv på over 30 år (4% pa)

9 Incitamenter?

10 Incitamenter & ansvar  Skoler som tåler vandreklasser ud over én pr. spor bør have et budgetløft på ca. 100.000 pr. klasse pr. år.  Indfør et ”bygningstaxameter”  Leje eller eje? – prisen er ca. den samme!!  Skolerne skal kunne udnytte den fremtidige mulighed for fleksibilitet der ligger i at fritidshjemmene bliver en del af SFO.  Fx ved at opsige eksterne lejemål og placere fritidshjemsaktiviteter på skolen ved et fremtidigt lokaleoverskud (budgetgaranti!)


Download ppt "Hvor skal vi bygge – hvor skal vi bo?. (Hvor) skal vi bygge – hvor skal vi bo?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google